21

1Lòng vua như nước trong tay Thượng Đế,
Tay nghiêng bên nào nước chảy về bên ấy.
2Xét việc làm, tự cho ta phải,
Nhưng Chúa xét lòng dạ ta.
3Chúa muốn ta chính trực, công bằng,
Hơn là đem tế lễ hằng dâng.
4Lòng tự đại, mắt kiêu cường,
Cũng là tội lỗi như phường bất lương.
5Trù liệu chu đáo, no nê thịnh vượng;
Bất cẩn vội vàng nghèo đói đương nhiên.
6Gia tài xây dựng bằng lưỡi dối trá,
Như hơi nước mau tan, như cạm bẫy tử thần.
7Kẻ bất lương chối việc công bằng,
Lòng cường bạo cuốn đùa chúng đi.
8Đường lối người phạm tội là quanh co,
Việc làm người chân thật là ngay thẳng.
9Thà ở nơi góc mái nhà,
Còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự.
10Kẻ dữ chuyên làm ác,
Dù láng giềng nó chẳng nể kiêng.
11Khi kẻ nhạo báng bị hình phạt, kẻ dại trở thành khôn,
Lúc người khôn được giáo huấn, tri thức người càng tăng.
12Người công chính quan sát nhà kẻ ác,
Tìm hiểu nguyên nhân chúng phải tan tác.
13Bịt tai khi người nghèo khổ kêu ca,
Lúc ta khóc gào, nào có ai nghe?
14Quà biếu âm thầm làm nguôi cơn giận.
Hối lộ kín dấu khiến thịnh nộ tan.
15Công lý đem vui mừng cho người lành,
Nhưng gây khiếp sợ cho kẻ ác.
16Người từ bỏ lương tri,
Sẽ vào nơi âm ti.
17Vui chơi làm cho con nghèo khó,
Rượu chè xa xí không đưa đến giàu có.
18Kẻ ác lãnh tai nạn người lành,
Kẻ bất nghĩa lãnh tai nạn người ngay thẳng.
19Thà ở nơi sa mạc,
Còn hơn ở chung nhà đàn bà rầy rà, nóng nảy.
20Trong tay người khôn, tài sản còn lại,
Kẻ dại hễ có là xài hết ngay.
21Hãy công bằng và nhân từ,
Con sẽ được trường sinh, công lý và danh dự.
22Người khôn tấn công thành trì kẻ mạnh,
Triệt hạ pháo đài phòng thủ đối phương.
23Ai kiểm soát miệng, cầm giữ lưỡi,
Là người giữ mình thoát khỏi rối reng.
24Kẻ nhạo báng vẫn là kiêu căng, xấc xược,
Thái độ lúc nào cũng hợm hĩnh khinh khi.
25,26Kẻ lười chẳng làm việc là tự diệt;
Cả ngày nó chỉ chắt bóp, thèm khát;
Nhưng người ngay lại chia sẻ rộng rãi.
27Của lễ kẻ ác đã là điều đáng ghét,
Nếu có tà tâm thì càng ghê tởm đến đâu?
28Lời chứng dối tự nó triệt tiêu,
Người mắt thấy tai nghe được tòa ghi chiếu.
29Kẻ ác làm cho mặt mày chai đá,
Người ngay làm cho đường lối vững như bàn thạch.
30Chẳng ai chống lại được Thượng Đế,
Dù khôn ngoan trí tuệ, dù thương nghị mưu kế.
31Người sắm ngựa để chuẩn bị chiến tranh,
Nhưng thắng hay bại là do nơi Thượng Đế.