28

1Bunuyh djơh nchuăt du nđâp lah mâu geh ôh bunuyh tĭng păng,
 bi bunuyh sŏng gŭ kơ̆ng nâm bu yau mŭr.
2Du bri dak yor geh nau tâm rdâng geh âk kôranh chiă uănh êng êng,
 ƀiălah yor geh bunuyh gĭt mĭn jêh ri gĭt rbăng, bri dak dơi nâp rjăp jŏ jong.
3Du huê bunuyh ndĭt trơi chiă uănh tŭn jot phung rêh ni jêng nâm bu dak mih ntâng ƀư rai lĕ ndơ tuch tăm.
4Phung mâu tông ôh ma nau vay tâm rnê ma phung djơh;
 bi ma phung djôt prăp nau vay tâm rdâng đah khân păng.
5Bunuyh djơh mhĭk mâu gĭt rbăng ôh nau di,
 ƀiălah bunuyh joi Yêhôva gĭt rbăng lĕ.
6Ach o kađôi ƀiălah gŭ rêh tâm nau sŏng srăng jêng ueh lơn ma nơm ndrŏng chuat tâm trong tih.
7Mbu nơm djôt prăp nau vay jêng du huê kon gĭt mĭn;
 bi ma nơm tâm rnglăp đah phung blă blơ ƀư bêk mbơ̆ păng.
8Mbu nơm n'hao nau ndrŏng păng ma nau sa kao rlau keh,

 nâm bu ntĭt mkrem prăp prăk nây ăn ma bunuyh geh nuih n'hâm yô̆ ma phung o ach.
9Mbu nơm nsêt tôr păng mâu ŭch iăt ôh nau vay,
 nđâp nau mbơh sơm bunuyh nây jêng nau Yêhôva tâm rmot.
10Mbu nơm ƀư nkhah du bunuyh sŏng ăn tĭng trong tih mra tŭp tâm ntu păng nơm kuyh jêh.
 Ƀiălah phung mâu geh tih ôh mra dơn nau ueh lăng.
11Bunuyh ndrŏng kơp păng nơm jêng bunuyh blau mĭn,
 ƀiălah bunuyh o ach geh nau gĭt vât mra gĭt ngăn mâm păng jêng.
12Tơlah phung sŏng dơi, geh nau răm maak toyh ngăn;
 ƀiălah tơlah phung djơh dơi, ăp nơm du krap.
13Mbu nơm mo nau tih păng mâu mra geh nau chăt jêng ôh,
 ƀiălah mbu nơm mbơh jêh ri chalơi nau tih nây mra geh nau yô̆.
14Ueh maak ngăn mbu nơm klach yơk ma Yêhôva ƀa ƀơ,
 ƀiălah bunuyh geh nuih n'hâm dăng păng mra geh nau rêh ni
15Du huê bunuyh djơh chiă uănh phung ƀon lan ndĭt trơi;
 jêng tâm ban nâm bu yau mŭr rđuh ngrông, nâm bu kau tĭng kăp mpa sa.
16Du huê kôranh chiă uănh mâu geh nau gĭt rbăng jêng nơm tŭn jot hâu ngăn;
 ƀiălah mbu nơm mâu ŭch ôh ma nau sa nglơ mâu tâm di mra jong rêh.
17Tơlah mbu moh ƀư pling mham du huê bunuyh,
 ăn păng jêng bunuyh mra du mro kŏ tât khĭt; lơi ăn bu kân păng ôh.
18Mbu nơm chuat tâm nau sŏng srăng mra geh nau tâm rklaih,
 ƀiălah nơm tĭng ndô̆ trong kue mra tŭp ƀât lât dơm.
19Mbu nơm ƀư mir mra geh tŏng ndơ sông sa,
 ƀiălah mbu nơm tĭng nau dơm dam mra jêng o ach.
20Bunuyh răp jăp mra bêng ma nau ueh lăng,
 ƀiălah mbu nơm ndal ir gay ŭch jêng ndrŏng mâu mra klaih ôh ma nau tâm rmal.
21Tĭng nding jêng nau mâu ueh ôh,
 ƀiălah yor ŭch geh du glo ƀănh, bu dơi ƀư nau tih đŏng.
22Bunuyh krêp mbeh prăk gay gơnh ŭch jêng ndrŏng,
 ƀiălah păng mâu gĭt ôh nau roh hêng mra tât ma păng.
23Mbu nơm nduyh du huê bunuyh,
 du nar kăndơ̆ mra dơi geh nau yô̆ âk lơn ma nơm ngơi pathĭ (rnê săk nơm).
24Mbu nơm ntŭng ndơ mê̆ mbơ̆ păng,
 jêh ri lah: "Nau nây mâu tih ôh." Nơm nây jêng băl đah nơm ƀư rai.
25Mbu nơm geh nuih n'hâm sưr nsônh nau tâm djrel,
 ƀiălah mbu nơm nsing rnơm ma Yêhôva mra hơm răm.
26Mbu nơm nsing rnơm ma nau mĭn păng nơm jêng bunuyh rluk,
 ƀiălah mbu nơm chuat tâm nau blau mĭn mra klaih.
27Mbu nơm ăn ma phung o ach mâu mra pưt ôh,
 ƀiălah mbu nơm mâu gĭt yô̆ bu mra mâp âk ntil nau rak rtap.
28Tơlah phung djơh hao chiă uănh, bu mra nchuăt du.
 Biălah tơlah khân păng khĭt, phung sŏng mra bĭk rơ̆.