29

1Cũai aléq sa‑ữi trỗ noau catoaih atỡng ma án ngian níc, cũai ki santar sâng dớm, cớp án tỡ têq yuor noâng.
2Toâq cũai tanoang o cỡt sốt, máh cũai proai cỡt bũi óh; ma khân cũai sâuq cỡt sốt, máh cũai proai u‑ỗi cuclỗiq cucling.
3Con ca ễr áiq yoc ễ bữn ŏ́c rangoaiq, án táq yỗn mpoaq án sâng bũi pahỡm; ma cũai ca tốh práq ễ bữn mansễm chếq tỗ, án phŏ́ng talốh máh mun án, lô miat.
4Khân puo táq sốt tanoang tapứng, cruang án lứq cỡt rêng; ma khân án ham ễ bữn práq yễng ca noau chỡng mứt pahỡm án, ki án táq yỗn cruang án cỡt ieuq.
5Cũai dốq achưng alư yớu, ki la machớng án táq rabang to ayững án bữm.
6Cũai sâuq chuat loah tâng ranáq lôih bữm, ma cũai tanoang o ũat yarĩng-yarĩng ỡn chỡ bũi óh lứq.
7Cũai tanoang o tamprưo chuai cũai cadĩt; ma cũai sâuq, án tỡ bữn ramíng ntrớu.
8Cũai dốq thrễc cũai canŏ́h, táq yỗn dống vil cỡt ralỗih; ma cũai rangoaiq, táq yỗn yớu ỡt ratoi.
9Toâq cũai rangoaiq cauq cũai sacũl pỡ ntốq rasữq, cũai sacũl ki khlốh mứt cớp táq loâl-paloâl sâng.
10Cũai dốq cachĩt cũai canŏ́h, án kêt cũai tanoang tapứng, cớp án chi-chuaq níc ngê ễ cachĩt cũai tanoang o.
11Cũai sacũl ngữh nsóq chái lứq, ma cũai rangoaiq dáng ót pian.
12Khân cũai sốt partoâq tâng ŏ́c tỡ bữn lứq, ngkíq nheq tữh cũai ayững atĩ án cỡt cũai loâi nheq tê.
13Cũai cadĩt cớp cũai dốq ễp noau, alới bữn muoi ramứh machớng, la Yiang Sursĩ yỗn moat alới bar náq têq hữm.
14Khân puo sữq pĩeiq chóq cũai cadĩt, ki án bữn cỡt puo dũn cumo.
15Pĩeiq lứq hái ĩt dũi tambráih manrap con, yỗn án ỡt khũn phễp. Khân hái puai níc rangứh con hái, ki mpiq án lứq cỡt casiet táq.
16Toâq máh cũai loâi cỡt sốt, ki ranáq lôih cỡt sa‑ữi achỗn; ma máh cũai tanoang o lứq bữn hữm toâq cũai loâi ralíh chớc.
17Khân cũai téh ễp yỗn con cỡt khũn phễp, lứq con ki yỗn mpiq mpoaq ỡt ien khễ, cớp yỗn alới sâng hỡr tanga tâng mứt pahỡm.
18Khân cruang aléq ŏ́q ŏ́c sapáh tễ Yiang Sursĩ, cruang ki lứq cỡt cruang tỡ bữn cỡt rit; ma bốn lứq máh cũai ca yống pacái máh phễp rit Yiang Sursĩ.
19Khân bữn cũai táq ranáq anhia, tỡ têq mơ alới na bỗq sâng; tam án sâng santoiq mới pai, ma án tỡ bữn ramíng tễ santoiq ki.
20Khaq hái poâng cũai sacũl, saláng hái poâng cũai ca pai aloŏh ma tỡ bữn chanchớm nhũang.
21Khân mới puoq níc án ca táq ranáq yỗn mới, noap tễ án cacớt toau toâr, ngkíq án atoâq moang ŏ́c ngua pỡ mới.
22Cũai chái nsóq mứt, án dốq racoâi yỗn noau cỡt ralỗih, cớp cũai ca hâp coâp, án lứq táq lôih sa‑ữi.
23Cũai aléq achỗn tỗ, ki án satooh; ma khân án asễng tỗ, ki cũai canŏ́h yám noap án.
24Cũai ca pruam cớp cũai tutuoiq, án chống pupứt tỗ án bữm. Toâq noau rablớh tễ ŏ́c ki, lứq pai án thễ dũan ễ atỡng tanoang, ma án tỡ khớn atỡng.
25Cũai ca ngcŏh cũai canứh, la samoât án to rabang chóq án bữm; ma cũai sa‑âm Yiang Sursĩ, cũai ki lứq bữn plot ien.
26Dũ náq ễq cũai sốt táq o chóq alới; ma ŏ́c pĩeiq o toâq tễ ống Yiang Sursĩ sâng.
27Cũai tanoang o kêt cũai sâuq; cớp cũai sâuq kêt tê cũai tanoang o.