2

Kia Tễ Ŏ́c Roan Rangoaiq

1Con cứq ơi! Cóq mới ĩt máh santoiq cứq atỡng, cớp chỗi khlĩr máh ranáq cứq ớn mới táq. 2Cóq mới pachêng cutũr tamứng máh ŏ́c roan rangoaiq, cớp cóq mới cutóng nheq rangứh yỗn dáng tễ ngê ki. 3Cóq mới arô sễq cớp chi-chuaq yỗn dáng sapúh. 4Cóq mới ravoât ŏ́c rangoaiq ariang mới ravoât práq, tỡ la máh mun noau cutooq dŏq. 5Khân mới táq ngkíq, ki mới dáng yám noap Yiang Sursĩ; chơ mới têq tamóh cớp dáng ngê Yiang Sursĩ. 6Yiang Sursĩ la án ca yỗn bữn ŏ́c roan rangoaiq; santoiq án, táq yỗn cũai têq dáng cớp têq sapúh. 7Án chuai cớp bán curiaq máh cũai bữn mứt tanoang o cớp táq pĩeiq níc. 8Án bán kĩaq máh cũai táq ranáq tanoang tapứng, cớp máh cũai sa‑âm án lứq samoât.
9Khân mới tamứng cứq, ki mới têq dáng ranáq tanoang o, ranáq pĩeiq, cớp ranáq tanoang tapứng. Mới têq táq dũ ranáq o. 10Ngkíq mới lứq cỡt cũai rangoaiq cớp sâng bũi cỗ tễ máh ngê mới dáng. 11Cỗ mới dáng ngê táq carsĩat o cớp mới sapúh tễ máh ngê pĩeiq, máh ramứh ki lứq bán curiaq mới, 12cớp catáng mới tỡ yỗn táq ranáq lôih. Cớp ranáq nâi chuai mới yỗn vớt tễ cũai loâi ca bar mứt. 13Cũai ki khoiq táh chíq rana tanoang o dŏq pỡq tâng rana canám ễn; 14cũai ki sâng bũi tâng ranáq sâuq, cớp yoc lứq táq ranáq tỡ o; 15tâng dỡi tamoong alới táq moang cooc véc sâng.
16Mới têq viaq tễ mansễm tỡ o, la mansễm dốq raphếq rathũ na santoiq languat laham yỗn mới sapứl táq ranáq lôih. 17Mansễm nâi tỡ bữn tanoang chóq cayac án tễ dâu, cớp án khlĩr máh santoiq án khoiq parkhán choâng moat Yiang Sursĩ. 18Khân mới ma pỡq chu ntốq niang ki ỡt, ranáq ki la ĩn mới pỡq chu ntốq cuchĩt. Yuaq rana ki pỡq chu ntốq cuchĩt. 19Tỡ bữn noau pỡq ramóh niang ki ma bữn píh chu loah. Án tỡ nai píh loah chu rana têq yỗn án tamoong. 20Yuaq ngkíq, mới cóq táq ĩn cũai o, cớp táq pỡq tâng máh rana tanoang o. 21Yuaq ống máh cũai sabớng cớp cũai tanoang o sâng bữn ỡt tâng cruang cutễq hái. 22Ma Yiang Sursĩ lứq curốm máh cũai sâuq cớp tuih aloŏh tễ cutễq ki, dếh padớt nheq máh cũai lôih samoât noau rơq nỡm aluang.