31

Lời khuyên dạy của mẹ vua Lê-mu-ên

1Lời của vua Lê-mu-ên, các châm ngôn mà mẹ vua dạy cho người:

  2Hỡi con ta! Hỡi con mà dạ ta đã cưu mang!
   Hỡi con của sự khấn nguyện!
   Ta nên nói điều gì với con đây?
  3Đừng trao sức lực con cho đàn bà,
   Đừng theo con đường khiến cho vua chúa bị bại hoại.
  4Hỡi Lê-mu-ên, chẳng xứng hợp cho các vua,
   Chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu,
   Hoặc các quan chức hỏi: “Rượu ở đâu?”
  5Kẻo khi uống say, họ quên luật lệ,
   Mà đi ngược lại quyền lợi của người khốn khổ chăng.
  6Hãy đem chất men cho người sắp chết,
   Và rượu cho người có lòng đắng cay;
  7Hãy cho họ uống và quên nỗi nghèo khổ của mình,
   Chẳng còn nhớ đến nỗi cực nhọc của mình nữa.
  8Hãy mở miệng bênh vực người câm,
   Và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ.
  9Hãy mở miệng, xét xử công minh,
   Bảo vệ quyền lợi cho người nghèo nàn cùng khốn.

Khen ngợi người nữ tài đức

  10Ai có thể tìm được một người nữ tài đức?
   Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.
  11Lòng người chồng tin cậy nàng,
   Chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi.
  12Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi,
   Chứ không gây tổn hại.
  13Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai,
   Rồi vui vẻ bắt tay vào việc.
  14Nàng giống như các tàu buôn,
   Từ xứ xa chở hàng về.
  15Nàng thức dậy khi trời còn tối,
   Cung cấp thức ăn cho người nhà,
   Và giao công việc cho các tớ gái mình.
  16Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó;
   Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho.
  17Nàng thắt lưng bằng sức lực
   Và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ.
  18Nàng thấy công việc mình được ích lợi;
   Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.
  19Nàng đặt tay vào con quay,
   Và các ngón tay nàng cầm con suốt.
  20Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó,
   Đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng.
  21Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá,
   Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm.
  22Nàng tự làm những chăn mền;
   Áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía.
  23Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng
   Khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ.
  24Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán;
   Cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn.
  25Nàng mặc lấy sức lực và oai phong,
   Mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.
  26Miệng nàng nói năng khôn ngoan,
   Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái.
  27Nàng coi sóc mọi việc trong nhà,
   Không bao giờ lười biếng.
  28Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước;
   Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng:
  29“Có nhiều người nữ làm việc xuất sắc,
   Nhưng nàng trổi hơn tất cả.”
  30Duyên là giả dối, sắc lại hư không,
   Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
  31Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng,
   Và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành.