5

Răng kơ Klei Tlĕ Piu

  1Ơ dam, hmư̆ bi nik kơ klei knhâo kâo,
   mđing knga kơ klei kâo thâo săng,
  2čiăng kơ ih dưi pioh klei thâo mĭn,
   leh anăn čiăng kơ kƀông ih djă pioh klei thâo săng.
  3Kyuadah kƀông mniê knhông bi rôč êa hnuê,
   leh anăn klei ñu blŭ jing êbhơr hĭn kơ êa prăi;
  4ƀiădah ti knhal tuč ñu jing phĭ snăk,
   ƀơ̆ng msĕ si đao gưm dua nah mta.
  5Jơ̆ng ñu trŭn phă klei djiê;
   knhuang ñu tui êlan nao kơ Ƀuôn Phung Djiê.
  6Ñu amâo răng ôh kơ êlan nao kơ klei hdĭp;
   ñu hiu rưng ƀiădah amâo thâo ôh ti phă ñu nao.

  7Ară anei, Ơ phung anak êkei kâo, dôk hmư̆ bĕ kâo,
   leh anăn đăm weh đuĕ ôh mơ̆ng klei ƀăng êgei kâo blŭ.
  8Đuĕ kbưi mơ̆ng ñu,
   leh anăn đăm nao giăm ƀăng bhă sang ñu ôh,
  9huĭdah diih brei klei ktang diih kơ phung mkăn,
   leh anăn thŭn diih dôk hdĭp kơ pô ktư̆ juă,
  10huĭdah phung tue mă hĕ ngăn dŏ diih,
   leh anăn boh mơ̆ng bruă diih bha hĕ kơ pô mkăn.
  11Leh anăn diih srăng krao ti knhal tuč klei hdĭp diih,
   tơdah kđeh leh anăn asei mlei diih srăng awăt.
  12Leh anăn diih lač, “Kâo bi êmut hĕ leh kơ klei mkra,
   leh anăn ai tiê kâo hngah hĕ leh kơ klei ƀuah.
  13Kâo amâo gưt asăp ôh kơ phung mtô kơ kâo,
   kăn mđing knga rei kơ phung bi hriăm kâo!
  14Kâo giăm luč jih
   ti krah phung ƀuôn sang phung bi kƀĭn.”

  15Mnăm bĕ êa mơ̆ng brŏng êa ih pô,
   leh anăn mnăm êa kbiă đoh mơ̆ng kbăng ih pô.
  16Djŏ mơ̆ akŏ êa ih srăng đoh ti tač,
   leh anăn hnoh êa ih đoh ti êlan dơ̆ng?
  17Pioh bĕ diñu knŏng hjăn kơ ih pô,
   leh anăn amâo djŏ kơ phung tue mbĭt hŏng ih ôh.
  18Brei akŏ êa ih mâo klei jăk jĭn,
   leh anăn hơ̆k mơak bĕ hŏng mô̆ ih mâo mơ̆ng ênuk hlăk ai.
   19Ñu jing msĕ si sa drei hlô rang năng khăp, sa drei ktŏng ana kƀăt,
  msĕ snăn brei ksâo ñu bi hrăp ih nanao,
   leh anăn brei ih hơ̆k mơak nanao hŏng klei ñu khăp.
  20Kyuadah ya yuôm ih khăp kơ mniê knhông, Ơ anak êkei kâo,
   leh anăn kmiêk đah da sa čô mniê tă tăn?
  21Kyuadah êlan mnuih êbat dôk mngač ti anăp ală Yêhôwa,
   leh anăn Ñu ksiêm dlăng jih jang êlan gơ̆.
  22Klei wê pô soh ngă jing kđông ƀêč kơ ñu,
   klei soh ñu pô ngă srăng mă čăp ñu.
  23Ñu djiê kyua kƀah klei mtô,
   ñu srăng luč kyua klei mluk ñu prŏng.