8

Nau Tâm Rnê Ma Nau Blau Mĭn

1Mâu di hĕ nau blau mĭn gŭ kŭal.
 Mâu di hĕ nau blau mĭn ngơi nteh?
2Nau blau mĭn dâk ta kalơ yôk prêh, ta meng trong păng gŭ nđâp ta rdjŭm trong.
3Ta meng êp mpông sâng, ta ntŭk lăp ƀon toyh, ta ntŭk gum bunuyh âk ta mpông ƀon toyh, nau blau mĭn nter lah:
4"Hơi kon bunuyh, ma khân may yơh gâp kuăl dat aơ, jêh ri bâr gâp rle ma phung kon bunuyh!
5Hơi phung rluk, ăn khân may nti nau blau mĭn:
 Hơi phung rluk nuih n'hâm khân may ăn dơi jêng blau ngăn.
6Iăt hom, yorlah gâp mra ngơi nau khlay, mbung gâp mra ngơi nau di.
7Yorlah bâr mbung gâp mra mbơh nau n'hêl nanê̆
 jêh ri mbung gâp tâm rmot ma nau ngơi mƀruh.
8Lĕ rngôch nau ngơi bơh bâr mbung gâp jêng sŏng, păng mâu geh nau kue mâu lah vĭ ôh.
9Lĕ rngôch nau ngơi nây jêng sŏng ma nơm gĭt vât,
 jêh ri di ma phung geh jêh ma nau blau mĭn.
10Săch hom nau gâp nti âk lơn ma prăk, jêh ri nau gĭt rbăng âk lơn ma mah khlay.
11Yorlah nau blau mĭn khlay lơn ma lŭ rsang, păng geh rnoh khlay lơn ma lĕ rngôch ndơ may dơi ŭch.
12Gâp yơh, nau blau mĭn gŭ ndrel ma nau gĭt rbăng âk jêh ri gâp geh nau gĭt vât jêh ri nau sek uănh.
13Nau klach yơk ma Yêhôva jêng nau tâm rmot đah nau mhĭk, gâp tâm rmot đah nau sưr, nau n'hao êng nơm; trong nau ngơi mhĭk jêh ri nau ngơi kue.
14Gâp gĭt mplăch jêh ri nau gĭt mĭn, gâp geh nau gĭt rbăng jêh ri nau katang.
15Tă bơh gâp, phung hađăch blau chiă uănh.
 Jêh ri phung kôranh chiă uănh ŭch mĭn nau sŏng.
16Tă bơh gâp, lĕ phung kôranh blau chiă uănh jêh ri phung toyh chiă uănh neh ntu.
17Gâp rŏng ma phung rŏng ma gâp, jêh ri mbu nâm tĭng joi gâp mra mâp gâp.
18Nau ndrŏng kuăng, nau bu yơk, drăp ndơ jŏ nâp jêh ri nau sŏng, gŭ ta ntŭk gâp da dê.
19Play gâp jêng ueh lơn ma mah, rlau lơn ma mah khlay; jêh ri kao gâp khlay rlau lơn prăk chrêk.
20Gâp hăn tâm trong nau sŏng; ta nklang trong di,
21gay ăn ndrŏng phung rŏng ma gâp, sŏk dơn drăp ndơ ngăn, jêh ri ăn bêng roch jay drăp ndơ khân păng.
22Yêhôva rhăk njêng gâp lor lơn, kan ntơm saơm păng ƀư kăl e.
23Bu njêng jêh gâp bơh rnôk kăl e, ntơm bơh geh neh ntu.
24Bu njêng gâp dôl ê geh brŏng jru, rnôk ê geh ôh tu dak hoch gâp hŏ geh jêh.
25Ê lor bu rhăk yôk, jêh ri ê lor geh gôl bu njêng jêh gâp.
26Ê lor ma Yêhôva rhăk njêng neh ntu ndrel ma mir jêh ri ê lor geh ndruyh neh; gâp hŏ jêh.
27Tơlah Brah Ndu rhăk tâm trôk jêh ri păng lăk rvang trôk ta kalơ brŏng jru, gâp lĕ gŭ ta nĕ jêh.
28Tơlah păng ƀư nâp ndâr tŭk kalơ trôk jêh ri păng ƀư tu dak jru nâp ngăn.
29Păng tâm nal n'har dak mƀŭt, gay ma dak mâu băm rlau ir ma păng hŏ veh jêh, jêh ri tơ lah păng hŏ njêng jêh rplay neh;
30rnôk nây gâp gŭ êp kêng meng ndrel ma păng njêng du huê nơm njêh,
 jêh ri ăp nar gâp ƀư maak ma păng hâk răm ƀa ƀơ ta năp păng
31gŭ maak ta kalơ neh ntu păng, jêh ri geh nau maak ma phung kon buklâu gâp!
32Ueh maak ngăn ma phung djôt prăp nau chroh gâp.
33Gŭ iăt hom nau gâp nti jêh ri jêng bunuyh blau mĭn, lơi ta chalơi păng ôh.
34Ueh maak ngăn bunuyh gŭ iăt gâp, gŭ rngeh ăp nar ta mpông pêr gâp; jêh ri gŭ kâp ta bôk mpông gâp.
35Yor lah mbu nâm joi gâp mra mâp nau rêh, geh nau yô̆ bơh Yêhôva.
36Ƀiălah mbu nâm mâu sŏk dơn gâp ôh, ƀư mhĭk ma huêng păng nơm; lĕ rngôch phung tâm rmot ma gâp, ŭch kơnh ma nau khĭt."