8

Bản Chất của Sự Khôn Ngoan

  1Sự khôn ngoan há chẳng mời gọi sao?
  Sự thông sáng há chẳng cất tiếng kêu lớn hay sao?
  2Sự khôn ngoan đứng trên những nơi cao dọc bên lề đường;
  Nàng đứng nơi các con đường giao nhau;
  3Nàng đứng bên các cổng thành,
  Nàng đứng chỗ đông người đi vào thành và cất tiếng gọi mời:
  4“Hỡi mọi người, ta mời gọi các ngươi;
  Ta khẩn khoản kêu gọi các ngươi, những người đang sống.
  5Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học lấy khôn ngoan thận trọng;
  Hỡi những kẻ kém thông minh, hãy cố đạt sự thông minh.
  6Hãy lắng tai nghe, vì ta sẽ nói những lời cao thượng,
  Từ môi ta sẽ thoát ra những lời lẽ chân thành;
  7Bởi miệng ta sẽ nói những lời chân thật,
  Vì môi ta ghê tởm sự gian tà.
  8Tất cả những lời của miệng ta đều là công chính;
  Chẳng có gì tà tâm hoặc mờ ám bên trong.
  9Chúng đều rõ ràng minh bạch cho người muốn tìm hiểu;
  Chúng đều chính xác đối với ai tìm biết nguồn cơn.
  10Hãy nhận lấy lời dạy của ta hơn nhận tiền nhận bạc;
  Thà chọn được tri thức hơn chọn lấy bạc vàng.
  11Vì sự khôn ngoan có giá trị nhiều hơn châu ngọc;
  Tất cả những gì người ta mơ ước đều không sánh được với nàng.
  12Ta, sự khôn ngoan, ở với thận trọng,
  Ta làm chủ tri thức và minh mẫn.
  13Kính sợ CHÚA là ghét những gì gian ác.
  Ta ghét tánh kiêu căng, thói hống hách, đường lối ác, và miệng lươn lẹo.
  14Ta có mưu lược và diệu kế tuyệt vời;
  Ta có tri thức, và Ta có quyền năng.
  15Nhờ ta các vua chúa có thể trị vì;
  Nhờ ta kẻ cầm quyền mới ban hành được luật pháp công bình;
  16Nhờ ta các quan quyền có thể cai trị hữu hiệu;
  Nhờ ta những nhà quyền quý mới hành sử công minh.
  17Ta yêu mến những người yêu mến ta;
  Ai tìm kiếm ta hết lòng sẽ tìm được ta.
  18Sự giàu sang và sự tôn trọng ở với ta;
  Sự giàu có lâu dài và sự thịnh vượng ở với ta.
  19Trái của ta quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng,
  Hoa lợi của ta tốt hơn bạc thượng hạng.
  20Ta bước đi trong con đường công chính,
  Ta đi chung với công lý một đường;
  21Ta ban cho người yêu mến ta trở nên giàu sang phú quý;
  Ta làm cho kho tàng của họ được đầy dẫy tràn trề.

Sự Khôn Ngoan Dự Phần trong Công Cuộc Sáng Tạo

  22CHÚA đã coi ta như tác phẩm đầu tiên của Ngài;
  Trước khi khai thiên lập địa đã có ta.
  23Từ vô cực trong quá khứ, từ nguyên thủy, đã có ta.
  Trước khi dựng nên trái đất đã có ta.
  24Khi chưa có các đại dương,
  Khi chưa có các nguồn sông suối đã có ta.
  25Trước khi núi non thành hình,
  Trước khi các đồi cao hiện hữu đã có ta.
  26Trước khi Ngài dựng nên đất đai và đồng ruộng,
  Trước khi có bụi đất trên thế gian đã có ta.
  27Ta đã có ở đó khi Ngài dựng nên các tầng trời,
  Khi Ngài vẽ một vòng tròn trên mặt vực thẳm,
  28Khi Ngài đặt mây trời trên cao vời vợi,
  Khi Ngài lập các nguồn nước cho đại dương sâu thẳm,
  29Khi Ngài ấn định giới hạn cho đại dương để nước không vượt qua mệnh lệnh của Ngài,
  Khi Ngài thiết lập các nền trái đất.
  30Ta đã ở bên cạnh Ngài như một người thợ chính;
  Ta là niềm vui của Ngài hằng ngày;
  Ta luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài.
  31Ta vui về địa cầu có người sinh sống của Ngài;
  Ta lấy làm vui thích nơi thế giới loài người.

  32Vậy các con ơi, bây giờ hãy lắng nghe ta khuyên bảo;
  Ai giữ các đường lối ta có phước thay.
  33Hãy nghe lời răn dạy của ta và trở nên khôn ngoan,
  Các con đừng bao giờ lơ là đối với lời giáo huấn ấy.
  34Phước thay cho người nghe lời ta dạy bảo,
  Hằng ngày trông ngóng nơi cổng ta và chờ đợi nơi cửa ta.
  35Vì ai tìm được ta là tìm được sự sống,
  Và tìm được ân huệ từ CHÚA ban cho;
  36Nhưng ai không tìm kiếm ta là đã gây thiệt hại cho mình;
  Còn ai ghét ta quả là kẻ mến yêu sự chết.