8

1Ai có nghe khôn ngoan kêu gọi
Và thông sáng lên tiếng?
2Đứng trên các góc đường,
Tại các trục giao thông,
3Nơi cổng thành, đường vào đô thị,
Bên thềm cửa, khôn ngoan lớn tiếng:
4“Ta muốn kêu gọi loài người,
Ngỏ lời với thế nhân.
5Người đơn sơ nên hiểu lẽ khôn ngoan,
Kẻ dại phải có tâm sáng suốt.
6Ta sẽ nói lời tuyệt diệu,
Trình bày lẽ phải.
7Miệng ta truyền chân lý,
Môi ta ghét gian tà.
8Mọi lời ta đều chính trung,
Không phải tà vạy gian dối;
9Ngay thật cho người thông sáng,
Hợp lý với kẻ tri thức.
10Đón nhận kiến thức, huấn ngôn ta,
Quý cho con hơn bắt được bạc vàng.
11Vì khôn ngoan quý hơn hồng ngọc,
Mọi bảo vật đều không sánh kịp
12Ta, khôn ngoan đi chung với trí phán đoán,
Và thêm tri thức, thận trọng
13Kính sợ Chúa Hằng Hữu là ghét điều ác.
Vì ta ghét kiêu căng, ngạo ngược, lối ác, miệng gian.
14Mưu lược, khôn khéo thuộc về ta,
Ta thông sáng, đầy năng lực.
15Nhờ ta, vua chúa thống trị,
Chính quyền ban hành luật pháp công bằng,
16Nhờ ta, nhà cầm quyền chăn dân,
Và các thẩm phán xét xử.
17Ta yêu những người yêu ta,
Ai sớm tìm kiếm ta hẳn sẽ gặp.
18Giàu sang, danh vọng,
Công chính, thịnh vượng lâu dài,
Đều thuộc về ta.
19Bông trái ta quý hơn vàng mười,
Hoa lợi ta hơn bạc vàng nguyên chất.
20Ta bước theo lối công minh,
Trên đường nẻo trung chính.
21Ta cho người yêu ta hưởng giàu sang,
Và kho báu luôn đầy dẫy.
22Chúa Hằng Hữu có ta từ nguyên thủy,
Trước cả khi lập địa khai thiên.
23Ta hiện hữu,
Đời đời trong quá khứ
Từ ban đầu, khi chưa có địa cầu.
24Ta hiện hữu,
Khi chưa có đại dương vực thẳm,
Nước chưa tuôn từ nguồn suối mạch sông.
25Ta hiện hữu,
Trước khi núi non chào đời,
Và đồi cao góp mặt,
26Trước khi Thượng Đế tạo đất đai,
Với đồng bằng bao la
Và cao nguyên trùng điệp.
27Ta hiện diện,
Khi Thượng Đế dựng trời xanh,
Đặt vòng tròn trên mặt biển.
28Ta hiện diện,
Khi Ngài giăng mây trời,
Đặt nguồn nước lớn dưới vực đại dương,
29Khi Ngài định giới ranh biển cả,
Ban lệnh bảo nước,
Không được xâm phạm cõi bờ,
Khi Ngài dựng nền lục địa.
30Ta hiện diện bên Thượng Đế, làm thợ cả,
Với Ngài, ta là niềm vui hằng ngày
Ta luôn hân hoan trước mặt Chúa.
31Vui mừng trong thế giới địa đàng,
Với loài người ta thích thú vô cùng.
32Cho nên các con hãy nghe ta,
Phúc cho ai theo đường lối ta.
33Chịu dạy dỗ, sống khôn ngoan,
Không từ chối lời giáo huấn.
34Phúc cho người nghe lời ta,
Ngày ngày trông ngoài cổng,
Chờ đợi trước cửa nhà.
35Vì ai tìm ta được sự sống,
Và hưởng ân huệ Chúa Hằng Hữu.
36Ai xúc phạm ta, tự hủy mình,
Chỉ người muốn chết mới ghét ta.