8

Hãy nghe sự khôn ngoan dạy dỗ

  1Sự khôn ngoan kêu lớn;
   sự thông biết cất cao giọng.
  2Từ trên đỉnh đồi dọc theo đường,
   từ nơi ngã tư,
   sự khôn ngoan đứng kêu.
  3Từ nơi cửa thành,
   và từ các lối vào thành,
   sự khôn ngoan kêu lên:
  4“Mọi người hãy nghe đây,
   ta kêu gọi các ngươi;
   Ta kêu gọi mọi người.
  5Những ai thiếu hiểu biết hãy học tính thận trọng.
   Những ai ngu dốt hãy học sự hiểu biết.
  6Hãy lắng nghe đây
   vì ta có điều quan trọng nói cùng các ngươi,
   lời ta nói là đúng.
  7Điều ta nói là chân thật vì môi miệng ta ghét việc ác.
  8Ta nói mọi điều ngay thật;
   ta không nói điều gì thiếu ngay thẳng hay giả dối.
  9Ta nói thật rõ ràng cho những ai hiểu biết;
   và những ai tìm sự khôn ngoan đều thấy lời ta là đúng.
  10Đừng chọn bạc mà nên chọn lời dạy dỗ ta,
   hãy chọn sự hiểu biết,
   đừng chọn vàng ròng.
  11Sự khôn ngoan quí hơn châu ngọc.
   Chẳng có gì con ưa thích mà sánh với nó được.

Giá trị của sự khôn ngoan

  12Ta là sự khôn ngoan sống chung với sự thận trọng.
   Ta cũng có trí hiểu và tri thức thông thường.
  13Kính sợ Chúa nghĩa là ghét điều ác.
   Ta ghét tính tự phụ và khoe khoang,
   ta ghét đường lối gian ác và môi miệng lừa gạt.
  14Ta có sự khôn ngoan và lời khuyên tốt,
   ta có hiểu biết và quyền lực.
  15Nhờ ta mà các vua cai trị,
   cũng nhờ ta mà các quan quyền
   làm ra những luật lệ công bằng.
  16Các quan trưởng cần ta để lãnh đạo,
   và những người quyền cao chức trọng
   cần ta để phân xử công bằng.
  17Ta yêu những kẻ yêu ta,
   ai tìm ta sẽ gặp ta.
  18Trong tay ta có sự giàu sang và danh dự
   cùng của cải và sự công chính lâu dài.
  19Điều ta cho quí hơn vàng ròng,
   sản phẩm của ta tốt hơn bạc nguyên chất.
  20Ta làm điều phải,
   và đi theo con đường công lý.
  21Ta ban của cải cho kẻ yêu thích ta,
   cho nhà cửa họ đầy châu báu.
  22Ta là sự khôn ngoan,
   ở với Chúa khi Ngài khởi công,
   và có mặt bên cạnh Ngài
   trước khi Ngài tạo dựng nên bất cứ vật gì.
  23Từ nguyên thủy ta đã được dựng nên,
   trước khi có trời đất.
  24Ta được sinh ra trước khi có đại dương,
   trước khi có các suối phun nước,
  25trước khi có đồi,
   trước khi núi non được đặt vào vị trí,
   thì ta đã được sinh ra rồi.
  26Trước khi Thượng Đế dựng nên đất đai và đồng ruộng,
   trước khi có bụi đất trên thế gian.
  27Ta đã có ở đó khi Thượng Đế đặt bầu trời vào chỗ,
   lúc Ngài trải chân trời trên biển cả,
  28khi Ngài tạo mây trên trời
   và đặt các suối ngầm của biển khơi vào chỗ.
  29Ta có ở đó khi Ngài ra lệnh cho biển không được vượt quá giới hạn Ngài định cho nó.
   Ta có ở đó khi Ngài đặt nền trái đất.
  30Ta như người thợ giỏi đứng cạnh Ngài.
   Mỗi ngày ta là nguồn vui của Ngài,
   Nhảy múa trước mặt Ngài,
  31Ta chơi đùa trên thế gian mà Ngài tạo dựng,
   và vui thích nơi loài người mà Ngài đặt vào đó.
  32Bây giờ, các con ơi, hãy nghe ta,
   vì những ai đi theo đường ta sẽ hạnh phúc,
  33Hãy nghe lời dạy dỗ ta,
   các ngươi sẽ khôn ngoan;
   đừng bỏ qua lời dạy ta.
  34Phúc cho ai lắng nghe ta,
   canh chừng nơi cửa ta mỗi ngày,
   dựa cửa chờ ta.
  35Những ai tìm được ta là tìm được sự sống,
   Chúa sẽ ban ơn cho những người ấy.
  36Những ai không tìm ta là tự hại mình.
   Những ai ghét ta là yêu sự chết.”