8

Ŏ́c Rangoaiq Bữn Kia Lứq

1Cóq tamứng! Santoiq rangoaiq ntôm pau atỡng; santoiq ki táq yỗn sa‑ữi náq cũai bữn sâng sưong án arô. 2Santoiq rangoaiq ỡt tâng anũol cóh cớp tâng rana téh-cláng. 3Santoiq rangoaiq ỡt cheq ngoah toong pỡ ramŏ́h vil, cớp pau neq: 4“Ơ máh cũai samiang ơi! Cứq arô anhia! Sưong cứq arô casang toâq pỡ dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi. 5Máh anhia ca táq ariang carnễn ơi! Cóq anhia rien yỗn dáng ngê rangoaiq. Máh cũai sacũl ơi! Cóq anhia rien yỗn dáng samoât lứq. 6Cóq anhia tamứng máh santoiq cứq pai, yuaq santoiq ki bữn kia lứq; dũ ramứh cứq pai la moang ŏ́c pĩeiq. 7Láih parnai cứq moang lứq nheq; cứq kêt santoiq cũai táq ntỡng tỡ bữn lứq. 8Dũ santoiq cứq pai la moang pĩeiq, tỡ bữn santoiq ntrớu ma cooc tỡ la raphếq rathũ. 9Máh cũai dáng sa‑ữi ramứh têq dáng raloaih tễ santoiq cứq pai; máh cũai yoc dáng raloaih, cũai ki têq dáng tễ santoiq cứq pai la pĩeiq nheq. 10Khaq mới rưoh santoiq cứq tĩeih atỡng nâi, saláng mới rưoh práq; khaq mới rưoh yỗn dáng samoât, saláng mới chi-chuaq yễng. 11Yuaq ŏ́c rangoaiq bữn kia hỡn tễ tamáu moat; ntrớu mới yoc ễ bữn, ki tỡ têq talĩ cớp ŏ́c roan rangoaiq. 12Cứq nâi toâp la ŏ́c rangoaiq; cứq têq dáng samoât samơi; cứq bữn ngê dáng cớp ngê táq carsĩat o. 13Khân anhia yám noap Yiang Sursĩ lứq samoât, ki anhia kêt ranáq sâuq; cứq kêt ranáq ỗt, ranáq plampla, ranáq sâuq, cớp santoiq apớt. 14Cứq aloŏh ngê, chơ cứq táq puai ngê ki; cứq bữn ŏ́c sapúh cớp cứq bữn chớc. 15Nhơ cứq rachuai, máh puo ma bữn cỡt sốt, cớp máh cũai sốt têq aloŏh phễp rit tanoang tapứng. 16Cỗ nhơ tễ cứq, máh cũai sốt tâng cốc cutễq nâi bữn chớc, cớp cứq chuai yỗn alới aloŏh phễp rit tanoang o. 17Cứq ayooq máh cũai ayooq cứq; cũai aléq chi-chuaq cứq, lứq án ramóh cứq. 18Cứq bữn sanốc cớp ŏ́c yám noap dŏq yỗn anhia, dếh sốc bữn cớp ŏ́c pĩeiq o. 19Máh ramứh cứq yỗn anhia la o hỡn tễ yễng muoi chít; bữn kia hỡn tễ práq tiaq. 20Cứq táq pỡq tâng rana tanoang o, cớp tâng rana pĩeiq o. 21Cứq yỗn cũai ayooq cứq ca bữn sanốc ntữn sa‑ữi, cớp cứq táq yỗn dống alới poân moang crơng ngoaih.
22“Yiang Sursĩ tễng cứq nhũang, ki nŏ́q án tễng máh ramứh canŏ́h; dâu lứq la án tễng cứq. 23Án tễng cứq tễ dỡi mbŏ́q arái, nhũang tễ án tễng cốc cutễq nâi. 24Bữn cứq nhũang voai, moâm ki nŏ́q bữn dỡq mưt, cớp bữn mec dỡq. 25Nhũang án achúh máh cóh king, cớp nhũang tễ án tễng máh cuar cóh, la cứq khoiq bữn chơ, 26nhũang Yiang Sursĩ tễng cốc cutễq nâi, tễng nia sarái, tỡ la tễng phốn cutễq trỗ dâu. 27Cứq khoiq ỡt tâng ntốq ki bo án achúh paloŏng; bo án táq ntốq yỗn pứp paloŏng cớp pứp dỡq mưt parchốq parnơi; 28bo án achúh máh ramứl tâng paloŏng, cớp bo án cloong lantar yỗn padŏ́h dỡq cỡt dỡq mưt; 29bo án táq raloan yỗn dỡq mưt ỡt, tỡ yỗn dỡq mưt luat tễ raloan án khoiq anoat; bo án achúh tanang cốc cutễq nâi, bo ki cứq khoiq bữn chơ. 30Bo ki cứq ỡt kễng án, ariang cũai chiang mpruam táq dống tê. Cứq táq yỗn án sâng bũi óh cu rangái; cớp cứq sâng bũi níc ỡt choâng moat án. 31Cứq sâng ỡn chỡ lứq yuaq án tễng cốc cutễq nâi, cớp cứq sâng bũi pahỡm án tễng dũ náq cũai.
32“Máh cũai póng ơi! Cóq anhia tamứng cứq nơ! Cóq anhia táq puai ĩn cứq pai; ngkíq anhia cỡt bũi pahỡm. 33Cóq anhia trĩh máh santoiq cứq tĩeih atỡng. Cóq anhia cỡt rangoaiq; chỗi cutiang táh máh santoiq cứq tĩeih atỡng. 34Cũai aléq tamứng cứq, cũai ki bữn bốn; án ki ỡt acoan níc bân ngoah toong dống cứq cu rangái. 35Cũai aléq bữn ramóh cứq, án bữn tamoong, cớp Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm cớp án. 36Cũai aléq ma tỡ bữn ramóh cứq, ki án pupứt tỗ án bữm; cũai aléq ma kêt cứq, ki án cumiar ŏ́c cuchĩt.”