9

Nau Blau Mĭn Jêh Ri Nau Rluk

1Nau blau mĭn hŏ ndâk jêh ngih păng; păng trah jêh pơh mlâm meh păng.
2Păng nkhĭt jêh mpô mpa păng, tâm pot đah dak play kriăk ƀâu păng, jêh ri ndrăp jêh sưng sông păng.
3Păng prơh hăn jêh oh mon bu ur păng, păng nter tă bơh ntŭk prêh ta kalơ lơn tâm ƀon toyh.
4"Mbu nâm rluk ăn păng lăp ta nây!"
 Pôri păng lah ma phung mâu geh nau gĭt vât, nau gĭt rbăng lah:
5"Văch hom, sa piăng let gâp jêh ri nhêt dak play kriăk ƀâu gâp hŏ tâm pot jêh.
6Chalơi hom nau rluk, jêh ri mra dơi rêh; hăn hom tĭng trong nau gĭt rbăng."
7Mbu nơm nkra bunuyh dăng mưch mra sŏk dơn nau mhĭk ma păng nơm, jêh ri mbu nơm nduyh bunuyh brơl (ƀai) mra sŏk dơn nau sôt.
8Lơi ta nduyh ôh ma bunuyh dăng mưch, klach lah păng tâm rmot ma may; nduyh ma bunuyh blau mĭn jêh ri păng mra rŏng ma may.
9Sâm nti ma bunuyh blau mĭn, jêh ri păng mra blau mĭn lơn, sâm nti ma du huê bunuyh sŏng, păng mra gĭt âk lơn.
10Nau klach yơh ma Yêhôva jêng tơm ma nau blau mĭn jêh ri gĭt năl Nơm Kloh Ueh Jêng nau gĭt rbăng.
11Yorlah ma gâp yơh may mra gŭ rêh jŏ lơn, jêh ri bu mra ntop tay năm may gŭ rêh.
12Tơlah may blau mĭn jêng khlay ma may nơm, tơlah may dăng mưch; êng may nơm mra anh lĕ nau nây.
13Du huê bu ur moih jêng rsĭk dăng ngơi, jêh ri mâu gĭt ôh moh nau.
14Bu ur nây gŭ ta bôk mpông ngih păng, păng gŭ tâm ntŭk prêk lơn tâm ƀon,
15gay kuăl ma phung prot găn hăn rŏ trong khân păng jêh ri lah:
16"Ăn mbu moh rluk lăp ta aơ."
 Păng lah ma nơm mâu geh nau mĭn pô aơ:
17"Dak bu ntŭng jêng dak njŭng; jêh ri sa ndơ ma nau ndâp jêng kah ngăn.
18Ƀiălah khân păng mâu gĭt ôh phung khĭt gŭ ta nây
 jêh ri phung bu năch bu ur nây jă gŭ ta ntŭk jru lơn tâm Ƀon Phung Khĭt.