9

Rangoaiq Cớp Sacũl

1Ŏ́c rangoaiq khoiq ayứng dống án yỗn bữn tapul tanũl. 2Ŏ́c rangoaiq khoiq kiac charán dŏq cha bũi, carchốc crơng phuom chóq tâng blŏ́ng nho, cớp thrũan cachơng cha hỡ. 3Ŏ́c rangoaiq ớn máh mansễm táq ranáq yỗn án loŏh tanrỗ tễ ntốq sarỡih lứq tâng vil, pai neq: 4“Máh cũai sacũl ơi! Mut chu nâi!”
 Chơ án mơi máh cũai sacũl neq:
5“Pỡq chu nâi! Toâq cha dỗi cớp nguaiq blŏ́ng nho ca cứq khoiq carchốc dŏq. 6Cóq anhia táh chíq ngê sacũl, chơ anhia têq bữn tamoong. Cóq anhia táq pỡq puai ngê rangoaiq.”
7Khân mới catoaih atỡng cũai achỗn tỗ, ki án ayê ra‑ac loah mới. Khân mới tĩeih atỡng cũai loâi, ki án pai ĩ-par-ĩ loah chóq mới. 8Chỗi anhoac cũai dốq ayê ra‑ac, yuaq án ễ kêt mới. Ma khân mới catoaih atỡng cũai rangoaiq, lứq án yám noap mới. 9Dũ santoiq mới atỡng cũai rangoaiq, án cỡt rangoaiq tữm ễn. Máh santoiq mới atỡng cũai tanoang o, án cỡt dáng achỗn ễn.
10Yám noap Yiang Sursĩ la nỡm ŏ́c roan rangoaiq. Khân mới dáng Yiang ca bráh o, ki mới bữn ŏ́c sapúh sa‑ữi. 11Ŏ́c rangoaiq yỗn mới bữn ỡt cóng tamoong dũn. 12Khân mới bữn ŏ́c rangoaiq, lứq mới bữn lơi achỗn; ma khân mới tỡ ễq ŏ́c rangoaiq, lứq mới toâp ramóh ranáq túh coat.
13Ŏ́c sacũl la samoât mansễm táq ntỡng casang; án tỡ dáng rabán tỗ án bữm, cớp án tỡ dáng ỡt khũn phễp. 14Mansễm ki dốq tacu tâng ngoah toong dống án, tỡ la tâng ntốq sarỡih lứq tâng vil; 15chơ án tanrỗ chóq cũai ca luloah pỡq chu dŏq táq ranáq. Án pai neq: 16“Máh cũai sacũl ơi! Mut chu nâi!”
 Chơ án mơi máh cũai sacũl neq:
17“Dỡq noau khoiq tuoiq ki nguaiq ngiam hỡn. Dỗi khoiq noau tuoiq, ki cha ễm lứq tê.”
18Máh cũai ca ỡt tâng talang atĩ mansễm ki, alới tỡ bữn dáng loâng alới ntôm pỡq chu prúng sarŏ́ng, la ntốq cũai cuchĩt ỡt.