9

Klei Thâo Mĭn leh anăn Klei Mluk

  1Klei thâo mĭn mdơ̆ng leh sang ñu pô,
   ñu krah leh kjuh ƀĕ kmeh gơ̆.
  2Ñu koh leh hlô mnơ̆ng, bi lŭk leh kpiê ñu,
   leh anăn mdơ̆ng leh jhưng huă ñu.
  3Ñu tiŏ nao leh phung dĭng buăl mniê ñu,
   iêu mthưr mơ̆ng anôk dlông hĭn hlăm ƀuôn prŏng,
  4“Hlei pô mluk brei mŭt tinei!”
   Snăn ñu lač kơ phung amâo mâo klei thâo mĭn,
  5“Hriê bĕ, ƀơ̆ng mnơ̆ng kâo,
   leh anăn mnăm kpiê kâo bi lŭk leh.
  6Lui hĕ klei mluk leh anăn dôk hdĭp,
   leh anăn êbat tui hlue êlan klei thâo mĭn.”

  7Hlei pô mkra mnuih kreh mưč srăng mă tŭ klei jhat kơ ñu pô,
   leh anăn hlei pô ƀuah mnuih ƀai srăng mă tŭ klei ñu tăm pah.
  8Đăm ƀuah ôh kơ mnuih kreh mưč, huĭdah ñu bi êmut kơ ih;
   ƀuah kơ mnuih thâo mĭn leh anăn ñu srăng khăp kơ ih.
  9Bi hriăm sa čô mnuih thâo mĭn, leh anăn ñu srăng thâo mĭn hĭn;
   bi hriăm sa čô mnuih kpă ênô, leh anăn ñu srăng thâo lu hĭn.
  10 Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo mĭn,
   leh anăn klei thâo kral Pô Doh Jăk jing klei thâo săng.
  11Kyuadah hŏng kâo yơh ih srăng dôk hdĭp sui hĭn,
   leh anăn arăng srăng lŏ thiăm kơ thŭn ih dôk hdĭp.
  12Tơdah ih thâo mĭn, klei thâo mĭn jing yuôm kơ ih pô;
   tơdah ih kreh mưč, hjăn ih pô srăng klam klei bi kmhal.

  13Sa čô mniê khŏ kreh blŭ ktang;
   ñu jing mluk, amâo thâo boh klei ôh.
  14Ñu dôk gŭ ti ƀăng bhă sang ñu,
   ñu dôk gŭ ti anôk dlông hĭn hlăm ƀuôn,
  15iêu kơ phung găn gao,
   êbat phă ktuê êlan digơ̆:
  16“Brei hlei pô mluk mŭt tinei,”
   ñu lač kơ pô amâo mâo klei thâo mĭn ôh,
  17“Êa arăng tlĕ jing mmih;
   leh anăn ƀơ̆ng mnơ̆ng hŏng klei hgăm jing mơak.”
  18Ƀiădah ñu amâo thâo ôh phung djiê dôk tinăn,
   leh anăn phung mnuih mniê anăn jak dôk hlăm anôk êlam hĭn hlăm Ƀuôn Phung Djiê.