9

Lời mời gọi của sự khôn ngoan và ngu dại

  1Sự khôn ngoan xây cất nhà mình,
   Đẽo cho mình bảy cây cột,
  2Làm thịt thú vật, pha rượu nho,
   Dọn bàn tiệc sẵn sàng
  3Và sai các tớ gái mình ra đi.
   Từ các nơi cao của thành, sự khôn ngoan kêu gọi:
  4“Ai là người ngu dốt, hãy vào đây!”
   Còn với người thiếu hiểu biết, sự khôn ngoan bảo:
  5“Hãy đến ăn bánh của ta
   Và uống rượu ta đã pha.
  6Hãy từ bỏ sự khờ dại thì sẽ được sống,
   Và hãy bước theo con đường thông sáng.”

Những lời châm ngôn phổ thông

  7Ai sửa dạy kẻ nhạo báng sẽ chuốc lấy sỉ nhục cho mình;
   Và ai khiển trách kẻ hung ác sẽ bị nhuốc nhơ.
  8Đừng khiển trách kẻ nhạo báng kẻo nó ghét con;
   Hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu con.
  9Hãy trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn;
   Hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức.
  10Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan,
   Sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.
  11Vì nhờ ta, các ngày của con sẽ được thêm nhiều lên,
   Và tuổi đời của con sẽ được gia tăng.
  12Nếu con khôn ngoan thì chính con được ích lợi;
   Nếu con nhạo báng thì một mình con phải gánh chịu hậu quả.

Lời mời gọi và hứa hẹn điên rồ

  13Người đàn bà điên dại hay la lối,
   Ngu muội, chẳng hiểu biết gì.
  14Nó ngồi trước cửa nhà mình,
   Trên ghế ở các nơi cao của thành,
  15Để mời mọc những người qua lại,
   Là những người đi thẳng đường mình,
  16Và nói: “Ai ngu dốt, hãy vào đây!”
   Nó cũng nói với người thiếu hiểu biết rằng:
  17“Nước uống trộm ngọt lắm,
   Bánh ăn vụng ngon thay!”
  18Chúng chẳng biết đó là nơi chết chóc,
   Khách nó mời đều xuống vực thẳm âm ti.