2

1Tôi mong anh em biết rõ: Tôi đã nỗ lực đấu tranh cho anh em, cho người Lao-đi-xê cũng như cho các anh em khác chưa từng gặp mặt. 2Tôi cầu xin Thượng Đế khích lệ tinh thần anh em, cho anh em liên kết chặt chẽ trong tình yêu thương, hiểu biết Chúa thật vững vàng và thấu triệt Huyền nhiệm của Thượng Đế và Chúa Cứu Thế. 3Vì Chúa Cứu Thế là kho báu tiềm tàng mọi khôn ngoan và tri thức.

Đề phòng những người lừa gạt

4Tôi nói rõ điều ấy để anh em khỏi bị ai quyến rũ lừa dối bằng những luận chứng có vẻ hợp lý. 5Dù tôi xa cách anh em, nhưng tinh thần tôi vẫn ở bên anh em. Tôi mừng vì thấy anh em sống trong tinh thần hòa hợp và lòng tin Chúa của anh em thật vững vàng. 6Anh em đã tin Chúa Cứu Thế cứu rỗi anh em, hãy cứ tiếp tục tin cậy Ngài trong mọi việc và sống trong Ngài. 7Anh em đã đâm rễ trong Chúa, hãy lớn lên trong Ngài, đức tin càng thêm vững mạnh, đúng theo điều anh em đã học hỏi, và luôn luôn vui mừng tạ ân Chúa về mọi điều Ngài ban cho anh em. 8Hãy thận trọng để khỏi mắc bẫy những người dùng triết lý và mưu mẹo cạn cợt theo thói tục của người đời, theo hệ ý thức của trần gian chứ không theo lời dạy của Chúa Cứu Thế. 9Chúa Cứu Thế là hiện thân của tất cả bản chất thần linh của Thượng Đế. 10Trong Ngài, anh em đầy đủ mọi sự, vì Ngài tể trị mọi nền thống trị và uy quyền. 11Khi đến với Chúa, anh em được Ngài giải thoát khỏi tội lỗi, không phải do cuộc giải phẫu thể xác bằng lễ cắt bì, nhưng do cuộc giải phẫu tâm linh, là lễ báp-tem của Chúa Cứu Thế. 12Do lễ báp-tem ấy, anh em đã chết và được chôn với Chúa, rồi được sống lại với Ngài do đức tin nơi quyền năng Thượng Đế, là quyền năng phục sinh của Chúa Cứu Thế. 13Khi trước tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi và vì bản tính hư hoại, nhưng Thượng Đế đã làm cho anh em sống lại với Chúa Cứu Thế và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 14Thượng Đế đã hủy bỏ tờ cáo trạng với các luật lệ ràng buộc, đem đóng đinh vào cây thập tự. 15Như thế, Thượng Đế đã tước hết uy quyền thống trị của Sa-tan, công khai phô bày cho mọi người biết Chúa Cứu Thế đã chiến thắng nó tại cây thập tự. 16Vậy đừng cho ai xét đoán anh em về món ăn thức uống, về lễ nghi, trăng mới hay lễ cuối tuần. 17Đó là những luật lệ tạm thời, hình bóng của một Thực tại sẽ đến sau, là Chúa Cứu Thế. 18Có những người vừa làm bộ khiêm tốn vừa thờ lạy thiên sứ; đừng để họ lừa dối anh em. Họ chỉ dựa vào hình ảnh lúc xuất thần rồi thêu dệt theo quan điểm xác thịt, 19chứ chẳng có liên lạc gì với đầu não là Chúa Cứu Thế. Vì Chúa là Đầu; chúng ta là thân thể, được nuôi dưỡng, kết hợp bằng các sợi gân và khớp xương và được phát triển đúng mức trong Thượng Đế.

Chết và sống với Chúa

20Anh em đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, được giải thoát khỏi những quan niệm lầm lạc của thế gian, sao còn tuân theo các nguyên tắc kiêng cữ như: 21“không ăn, không nếm, không đụng chạm, 22đó là những thức ăn hư hoại!” theo luật lệ và lời dạy của loài người. 23Những luật lệ ấy có vẻ khôn ngoan theo nếp sống đạo hạnh, khiêm tốn và khắc khổ thân xác, nhưng chẳng kiềm chế nổi ý tưởng xấu và dục vọng con người.