3

Ðời Mới trong Chúa

1Vậy, nếu anh chị em đã được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðấng Christ đang ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. 2Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất, 3vì anh chị em đã chết và cuộc đời anh chị em đã được giấu kín với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. 4Khi nào Ðấng Christ, là nguồn sống của anh chị em, xuất hiện, bấy giờ anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh hiển.
5Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh chị em dưới đất nầy như gian dâm, bẩn tục, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam –tham lam là thờ thần tượng– 6Vì những điều ấy cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ giáng trên các con cái không vâng lời. 7Trước kia anh chị em cũng đã từng làm những điều ấy và đã từng sống như vậy; 8nhưng bây giờ xin anh chị em hãy vứt bỏ tất cả những điều ấy, đó là giận dữ, thịnh nộ, hiểm ác, vu khống, và những lời tục tĩu ra từ miệng anh chị em. 9Chớ nói dối nhau, vì anh chị em đã lột bỏ con người cũ và những hành vi của nó, 10và mặc lấy con người mới, là con người được dựng nên mới trong nhận thức theo hình ảnh của Ðấng dựng nên mình. 11Ở đây không còn phân biệt người Hy-lạp hay người Giu-đa, người được cắt bì hay không được cắt bì, người dã man, mọi rợ, nô lệ hay tự do, nhưng Ðấng Christ là tất cả và trong tất cả.
12Anh chị em là những người được Ðức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành, và nhẫn nhục; 13hãy ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. 14Trên tất cả những điều đó, xin anh chị em hãy mặc lấy tình yêu, vì tình yêu là sợi dây liên kết tuyệt vời.
15Nguyện xin sự bình an của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em, đó là sự bình an mà anh chị em đã được gọi đến để thành một thân thể. Anh chị em hãy có lòng biết ơn.
16Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời. 17Trong mọi việc anh chị em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong danh Ðức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Bổn Phận trong Gia Ðình

18Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hiệp trong Chúa.
19Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình và chớ đối xử cay nghiệt với nàng.
20Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự, vì ấy là điều đẹp lòng Chúa.
21Hỡi những người làm cha mẹ , đừng gây cho con cái mình bực tức, kẻo chúng nản lòng.

Lời Khuyên Các Công Nhân

22Hỡi các công nhân, hãy vâng lời các chủ mình theo phần xác trong mọi sự, không phải chỉ khi nào họ chú ý, như những người làm vừa lòng loài người, nhưng làm việc thật lòng, vì kính sợ Chúa. 23Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta, 24vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Chúa, là Ðấng Christ, mới thật sự là Ðấng anh chị em đang phục vụ. 25Ai cố tình làm sai sẽ bị báo trả tùy theo sự sai phạm mình làm, và không có sự thiên vị.