17

Phao-lô đến Tê-sa-long-ca

1Phao-lô và Si-la đi qua Am-phi-bô-li và A-bô-lô-ni rồi đến Tê-sa-long-ca. Tại đây có một hội trường Do-thái. 2Theo thói quen, Phao-lô vào hội trường. Liên tiếp ba ngày thứ bảy, ông giảng luận Thánh kinh, 3giải thích và minh chứng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ, chịu chết và sống lại. Ông nói: “Chúa Giê-xu mà tôi truyền giảng đây chính là Đấng Cứu Thế.” 4Nhiều người tin Chúa, đi theo Phao-lô và Si-la, gồm những người Hy-lạp kính sợ Chúa và các phụ nữ thượng lưu.
5Nhưng người Do-thái ghen ghét, cổ động bọn côn đồ trong chợ tập họp đông đảo làm náo loạn thành phố. Chúng kéo vào nhà Gia-sơn tìm hai ông để đưa ra Hội đồng thành phố xét xử. 6Tìm không được, chúng lôi Gia-sơn và mấy tín hữu khác đến trước Hội đồng thành phố và lớn tiếng tố cáo: “Mấy người cách mạng quốc tế đã xâm nhập thành phố! 7Gia-sơn làm nội ứng chứa chấp họ! Họ phản nghịch Hoàng đế, và tuyên truyền cho một vua mới là Giê-xu!” 8Dân chúng và các nhà chức trách nghe tin đều xôn xao. 9Nhưng khi Gia-sơn và các tín hữu nộp đủ số tiền bảo lãnh, liền được thả ra.

Thành Bê-rê

10Đêm đó, anh em đưa Phao-lô và Si-la đi gấp qua Bê-rê. Đến nơi, hai ông cũng vào thăm hội trường người Do-thái. 11Người Bê-rê lịch sự, cởi mở hơn người Tê-sa-long-ca, vui lòng nghe Đạo Chúa, hàng ngày nghiên cứu Thánh kinh để kiểm chứng lời giảng của Phao-lô và Si-la. 12Nhờ đó nhiều người tin Chúa, gồm những phụ nữ quỷ phái Hy-lạp, phía nam giới cũng đông.
13Nhưng người Do-thái ở Tê-sa-long ca nghe tin Phao-lô đang truyền bá Đạo Chúa tại Bê-rê, liền đến sách động quần chúng gây rối loạn. 14Lập tức anh em đưa Phao-lô ra miền biển, còn Si-la và Ti-mộ-thư ở lại Bê-rê. 15Vừa tới A-then, Phao-lô bảo các người dẫn đường quay về mời Si-la và Ti-mộ-thư đến gấp.

A-then, cố đô Hy-lạp

16Đang chờ đợi tại A-then, Phao-lô nhận thấy thành phố đầy dẫy thần tượng, nên tinh thần bị xúc động. 17ông thảo luận với người Do-thái và người Hy-lạp theo đạo Do-thái trong hội trường, và những người ông gặp hàng ngày tại trung tâm thành phổ. 18Các triết gia phái Hưởng-lạc và phái Khắc-kỷ cũng tranh luận với ông. Có người hỏi: “Con vẹt kia muốn nói gì đây?” Người khác đáp: “Hình như nó tuyên truyền cho các thần ngoại quốc” vì Phao-lô đang giảng giải về Chúa Cứu Thế và sự sống lại. 19Họ đưa Phao-lô lên ngọn đồi Hỏa thần, rồi yêu cầu: “Xin ông thuyết trình triết lý mới mẻ đó! 20Vì ông đề cập những chuyện mới lạ nên chúng tôi muốn biết ý nghĩa ra sao.” 21(Toàn dân A-then và kiều dân trong thành chuyên nói và nghe tư tưởng mới lạ).
22Phao-lô đứng trên đồi Hỏa-thần tuyên bố: “Thưa quý thính giả A-then. Tôi nhận thấy quý vị có tinh thần tín ngưỡng cao độ trong mọi lĩnh vực. 23Khi đi dạo xem những nơi thờ phượng khắp thủ đô, tôi thấy một bàn thờ khắc dòng chữ: Thờ Thần Không Biết.’ Thần quý vị không biết mà vẫn thờ kính đó chính là Thần tôi đang truyền giảng.
24“Thượng Đế, Đấng sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa của trời đất nên không ngự trong đền thờ do tay người xây dựng. 25Chúa không thiếu thốn gì hết, không cần loài người phục dịch, vì chính Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. 26Chúa tạo nên loài người, sinh thành mọi chủng tộc khắp mặt đất cùng một giòng máu, ấn định thời gian và ranh giới lãnh thổ cho họ sinh hoạt. 27Chúa đã tạo điều kiện cho con người tìm kiếm Ngài và cố gắng vươn lên để tìm gặp Ngài. Tuy nhiên, Chúa chẳng cách xa ai cả, 28vì ‘trong Chúa chúng ta được sống, hoạt động và hiên hữu,’ như vài thi sĩ của quỷ vị đã viết: ‘chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.’
29“Đã là dòng dõi của Thượng Đế, chúng ta đừng lầm tưởng Thượng Đế giống như vàng, bạc hoặc đá, được chạm trổ do nghệ thuật và sáng kiến của loài người. 30Trước kia loài người không biết Chúa, Ngài đã rộng lòng tha thứ, nhưng bây giờ Chúa truyền cho mọi người khắp thế giới phải ăn năn thờ phượng Ngài. 31Vì Thượng Đế đã ấn định ngày xét xử cả nhân loại cách công minh, do Người Ngài tuyển chọn. Thượng Đế đã xác nhận uy quyền của Người bằng cách cho Người sống lại.”
32Nghe nói người chết sống lại, nhiều người chế giễu, nhưng những người khác yêu cầu: “Chúng tôi muốn nghe thêm chuyện ấy.” 33Phao-lô từ giã họ ra đi, 34nhưng một nhóm người theo ông và tin Chúa, trong số có Đê-ni, thẩm phán Tối cao Pháp viện, bà Đa-ma-ri cùng nhiều người khác.