20

Phau-lô Pỡq Loah Pỡ Cruang Ma-sadôn

1Toâq vil Ê-phê-sô cỡt ien loah, Phau-lô arô máh tỗp puai Yê-su. Án catoaih atỡng alới yỗn sa‑âm pacái lứq ễn. Moâm ki Phau-lô cubán cusũan alới, chơ án loŏh pỡq chu cruang Ma-sadôn ễn. 2Án pỡq vil léq, án sa‑óh tỗp puai Yê-su vil ki. Cớp án catoaih atỡng alới yỗn sa‑âm pacái lứq ễn. Moâm ki Phau-lô pỡq chu cruang Créc ễn. 3Án ỡt tâng cruang Créc nheq pái casâi. Án chanchớm yoc ễ pỡq chu cruang Si-ri ễn, ma án sâng noau pai tỗp I-sarel yoc ễ táq án. Ngkíq, án chanchớm o hỡn án chu na cruang Ma-sadôn ễn. 4Bữn tapul náq pỡq cớp án. Ramứh tapul náq ki la neq: Sô-batê con samiang Phi-rut tễ vil Bê-rê, Ari-tac cớp Sê-cundơ tễ vil Tê-salô-naca, Cai-ut tễ vil Der-bơ, Ti-chacơ cớp Trô-phim tễ cruang Asia, cớp Ti-muthê. 5Tapul náq ki pỡq nhũang cớp acoan hếq tâng vil Trô-at. 6Moâm máh tangái tỗp I-sarel Táq Rit Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih, hếq chỗn tâng tuoc loŏh tễ vil Phi-lip. Vớt sỡng tangái, hếq toâq pỡ vil Trô-at, cớp hếq ỡt ngki tapul tangái.

Phau-lô Tâng Vil Trô-at

7Tangái muoi tâng tốn ki, toâq sadâu, máh tỗp puai Yê-su rôm cha sanhữ loah tangái Yê-su cuchĩt. Phau-lô atỡng alới tễ plỡ tabữ toau toâq muoi mpứt. Án atỡng dũn lứq ngkíq, yuaq án chanchớm tangái parnỡ án yoc ễ pỡq chu canŏ́h ễn. 8Alới rôm tâng dống ki tran pái, cớp tâng clống ki bữn sa‑ữi chớp tớu. 9Bữn manoaq samiang tatoam, ramứh Ơ-tic, án tacu tâng ngoah toong piang. Ma Phau-lô atỡng dũn lứq. Ngkíq cũai tatoam ki sâng lakéh lakiei, chơ án bếq tưt. Moâm ki langêt tháng, chơ án satooh tễ ngoah toong piang tran pái ki chu cutễq. Bữn cũai pỡq acŏ́q án, ma án khoiq cuchĩt chơ. 10Phau-lô sễng kĩau án, cớp atỡng neq: “Anhia chỗi croŏq. Án lứq tamoong.”
11Chơ Phau-lô chỗn loah tâng tran pỡng. Án pĩh bễng cớp dững nheq tữh yớu ki cha sanhữ Yê-su cuchĩt. Moâm ki án atỡng alới toau toâq poang. Poang tarưp án loŏh tễ tỗp ki. 12Chơ máh yớu cũai tatoam ca tamoong loah ki, alới pỡq asuoi án chu dống. Alới sâng bũi lứq, yuaq yớu alới bữn tamoong loah.

Phau-lô Cớp Yớu Án Pỡq Chu Vil Mi-lê-tu Ễn

13Tễ ki Phau-lô pỡq chu vil Asôt ễn. Án pỡq ayững na cóh, ma hếq pỡq na tuoc. Phau-lô chanchớm bo án toâq pỡ vil Asôt, án ễ chỗn tuoc cớp hếq tê. 14Toâq hếq ramóh loah án tâng vil Asôt, Phau-lô chỗn tuoc nứng hếq, chơ hếq pỡq parnơi chu vil Mi-tulen. 15Máh tangái parnỡ ễn tuoc hếq pỡq pha cruang Chi-ô. Máh tangái pra hếq toâq pỡ cruang Samôt. Chơ máh tangái prái hếq toâq pỡ vil Mi-lê-tu. 16Tữ ki Phau-lô ễ pỡq luat vil Ê-phê-sô cruang Asia. Án tỡ ễq ỡt dũn tâng cruang Asia. Án yoc ễ pỡq chái chu vil Yaru-salem yỗn satỡm tangái tỗp I-sarel cha bũi Tangái Susot.

Phau-lô Atỡng Cũai Sốt Tỗp Puai Yê-su Tễ Vil Ê-phê-sô

17Ma tễ vil Mi-lê-tu, Phau-lô cơiq parnai chu vil Ê-phê-sô, yỗn máh cũai sốt tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil ki toâq sa‑óh án pỡ vil Mi-lê-tu. 18Tữ alới toâq, Phau-lô atỡng alới neq: “Anhia khoiq dáng chơ nŏ́q cứq táq bo cứq ỡt cớp anhia tễ tangái cứq mbỡiq mut tâng cruang Asia. 19Cớp anhia dáng samoât chơ, cứq táq ranáq Yiang Sursĩ nheq tễ mứt pahỡm cứq. Cứq tỡ ễq noau yám noap cứq. Cớp cứq yoc ễ nhiam toâq noau tỡ ễq tapun ngê Yiang Sursĩ. Anhia dáng chơ cứq chĩuq sa‑ữi túh coat máh tỗp I-sarel táq cứq. 20Anhia dáng tê, ŏ́c aléq ma cỡt kia yỗn anhia, cứq tỡ bữn cutooq muoi ŏ́c ntrớu. Cứq atỡng níc anhia, tỡ bữn ntrớu anhia rôm clứng tỡ la bĩq. 21Cứq atỡng cũai I-sarel cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel la machớng nheq; cứq atỡng cóq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn cớp sa‑âm samoât samơi Yê-su, Ncháu hái. 22Sanua Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq chu pỡ vil Yaru-salem. Cứq tỡ dáng ntrớu noau ễ táq chóq cứq pỡ ki. 23Ma dũ vil cứq mut, lứq Raviei Yiang Sursĩ atỡng cứq, la cứq cóq ramóh sa‑ữi ramứh túh coat, cớp noau chóq cứq tâng cuaq tũ hỡ. 24Ma máh ranáq ki, cứq tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu. Tỡ bữn ntrớu cứq pứt rangứh. Ma cứq yoc ễ bữn muoi ramứh sâng. Cứq yoc ễ táq yỗn moâm máh ranáq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, khoiq ớn cứq táq. Ranáq nâi la atỡng níc parnai o tễ Yiang Sursĩ chuai miat.
25“Cứq khoiq atỡng anhia chơ tễ parnai Yiang Sursĩ táq sốt. Ma sanua cứq ễ atỡng anhia neq: Tễ tangái nâi anhia tỡ bữn hữm noâng roâp cứq tâng cutễq nâi. 26Ngkíq cứq atỡng anhia tangái nâi samoât lứq, khân bữn cũai tễ anhia ma tỡ ễq sa‑âm Yê-su Crĩt, cứq vớt chơ tôt tễ ŏ́c ki. 27Cứq khoiq atỡng anhia chơ nheq ngê Yiang Sursĩ. Cứq tỡ bữn cutooq muoi ŏ́c ntrớu. 28Ngkíq cóq anhia kĩaq rabán o tỗ anhia bữm. Cớp cóq anhia kĩaq rabán tỗp sa‑âm Yê-su samoât cũai mantán kĩaq charán cữu tê. Ranáq nâi la ranáq Raviei Yiang Sursĩ yỗn anhia táq. Tỗp sa‑âm Yê-su cỡt con Yiang Sursĩ cỗ nhơ tễ aham Yê-su. 29Cứq dáng samoât lứq, toâq cứq loŏh tễ anhia lứq bữn cũai toâq ễ talốh tỗp anhia. Cũai ki la samoât ayoŏng palŏ́ng ễ cha máh charán cữu. 30Nỡ‑ra lứq bữn cũai tễ tỗp anhia toâp phếq thũ anhia. Alới táq ntỡng languat laham ễq anhia puai alới, cớp alới atỡng parnai tỡ pĩeiq. 31Ngkíq cóq anhia ỡt o. Chỗi yỗn mứt anhia yoc ễ puai santoiq noau thũ. Anhia sanhữ nheq pái cumo chơ cứq ỡt cớp anhia, cớp cứq atỡng anhia nheq tangái sadâu. Yuaq cứq sâng sarũiq táq lứq anhia, ngkíq cứq sâng yoc ễ nhiam.
32“Sanua cứq sễq Yiang Sursĩ bán kĩaq anhia. Cớp cứq sễq parnai Yiang Sursĩ chuai miat anhia bán kĩaq mứt pahỡm anhia. Parnai ki têq táq yỗn anhia sa‑âm pacái lứq ễn, cớp yỗn anhia chống tê máh mun Yiang Sursĩ thrũan ễ yỗn cũai án khoiq rưoh. 33Cứq tỡ nai ham tĩen práq tỡ la tampâc noau. 34Anhia khoiq dáng chơ, atĩ cứq bữm táq ranáq yỗn cứq cớp yớu cứq bữn dũ tâc khám cha. 35Cứq khoiq apáh anhia dáng cóq hái táq ranáq sarâng lứq, ki nŏ́q hái têq chuai cũai túh cadĩt. Táq ngkíq hái lứq sanhữ loah tễ santoiq Yê-su, Ncháu hái, pai neq: ‘Khân anhia yỗn crơng anhia chuai yỗn cũai canŏ́h, ŏ́c ki la bũi hỡn tễ anhia roap crơng cũai canŏ́h chuai yỗn anhia.’”
36Moâm Phau-lô atỡng máh santoiq ki, án sacốh racớl, cớp câu parnơi cớp alới. 37-38Chơ alới kĩau Phau-lô cớp hũn án. Alới sâng ngua lứq cớp alới nhiam cỗ alới sanhữ Phau-lô atỡng pai alới tỡ bữn hữm noâng roâp án tâng cutễq nâi. Vớt ki alới pỡq asuoi Phau-lô toâq pỡ tuoc.