22

Lời thanh minh của Phao-lô

1“Thưa quý vị, thưa đồng bào, xin nghe tôi thanh minh đôi lời...” 2Khi nghe Phao-lô nói tiếng Hy-bá, dân chúng càng yên lặng. 3Phao-lô tiếp: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng được nuôi dưỡng trong thành phố này, và học hỏi dưới chân luật sư Ga-ma-liên, nghiêm khắc thi hành luật pháp của tổ tiên. Tôi đầy nhiệt tâm với Thượng Đế, cũng như quý vị ngày nay. 4Tôi đã từng khủng bố Đạo này, không ngần ngại bắt trói, giam cầm và giết hại tín đồ nam nữ. 5Điều này có thầy Tế lễ tối cao và cả Hội đồng Quốc gia làm chứng, cầm lá thư của họ gửi cho các nhà lãnh đạo Đa-mách, tôi lên đường đến đó để bắt trói các tín đồ Đạo này, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.
6“Vào khoảng giữa trưa, tôi đang đi trên đường đến gần Đa-mách, thình lình có luồng sáng từ trời chiếu xuống chung quanh tôi. 7Tôi ngã nhào xuống đất, và nghe có tiếng gọi bên tai: “Sau-lơ! Sau-lơ! Sao con bức hại Ta?” 8Tôi thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa bảo: “Ta là Giê-xu người Na-xa-rét mà con đang bức hại.” 9Những người bạn đường của tôi cũng thấy luồng sáng, nhưng không nghe tiếng nói với tôi. 10Tôi hỏi: “Thưa Chúa, con phải làm gì?” Chúa bảo: “Con đứng dậy vào thành Đa-mách! Tại đó con sẽ nghe những điều Ta ủy thác cho con thực hiện.” 11Nhưng mắt tôi mù lòa vì ánh sáng quá rực rỡ, nên các bạn đường cầm tay tôi dẫn đến thành Đa-mách.
12“A-na-nia, một người mộ đạo, luôn luôn vâng giữ luật pháp Mai-sen và được tất cả người Do-thái địa phương khen ngợi, 13đã đến bên cạnh bảo tôi: ‘Anh Sau-lơ, mắt anh được sáng rồi!’ Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy A-na-nia. 14ông nói: ‘Thượng Đế của tổ tiên chúng ta đã lựa chọn anh để bày tỏ ý định của Ngài, cho anh thấy Chúa Cứu Thế và nghe lời Ngài phán dạy. 15Vì anh là nhân chứng của Ngài, có nhiệm vụ công bố cho mọi người biết những điều anh đã nghe thấy. 16Anh còn chần chờ gì nữa? Hãy đứng dậy chịu báp-tem và kêu cầu Danh Chúa để tội anh được rửa sạch!’
17“Trở về Giê-ru-sa-lem, một hôm đang cầu nguyện trong Đền thờ, tôi xuất thần, 18nghe Chúa dạy: ‘Con hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem lập tức, vì dân thành này sẽ không chấp nhận lời con làm chứng về Ta!’ 19Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, chính họ biết con đã tống giam và tra tấn những người tin Chúa trong khắp các hội trường. 20Khi Ê-tiên, nhân chứng của Chúa bị giết, con cũng đứng bên cạnh ủng hộ vụ mưu sát và coi giữ áo xống của những kẻ giết người.’ 21Chúa bảo: ‘Con phải lên đường! Vì Ta sai con đến các dân tộc nước ngoài ở nơi xa.’ ”
22Nghe Phao-lô nói đến đây, dân chúng nổi lên gào thét: “Thủ tiêu nó đi! Nó không đáng sống nữa!” 23Họ reo hò, xé áo, hất tung bụi đất lên trời. 24Đại tá ra lệnh đem Phao-lô vào đồn, lấy roi tra tấn để cho biết dân chúng tố cáo ông về tội gì. 25Khi lính căng ông ra định đánh đòn, Phao-lô hỏi viên đại úy đứng cạnh: “Pháp luật có cho đánh đòn một công dân La-mã trước khi tòa án xét xử không?” 26Viên sĩ quan nghe nói, liền lên trình thượng cấp: “Xin đại tá thận trọng, vì người này là công dân La-mã!” 27Đại tá đến hỏi Phao-lô: “Anh có phải thật là công dân La-mã không?” Ông đáp: “Phải!” 28Đại tá tiếp: “Tôi phải tốn một số tiền lớn mới được quốc tịch La-mã chứ có dễ đâu!” Phao-lô nói: “Còn tôi có quốc tịch ấy từ khi mới sinh ra.”
29Quân lính đang chuẩn bị tra khảo ông lập tức rút lui. Đại tá lo sợ khi biết người mình bắt trói là công dân La-mã.

Tòa án của Hội đồng Quốc gia Do-thái

30Hôm sau, muốn biết chắc tại sao người Do-thái tố cáo Phao-lô, đại tá Sĩ mở trói cho ông, đồng thời triệu tập các thầy trưởng tế và cả Hội đồng Quốc gia Do-thái, rồi giải Phao-lô đến.