24

Trước tòa án tổng trấn Phê-lít

1Năm ngày sau, thầy Tế lễ tối cao A-na-nia cùng mấy nhà lãnh đạo Do-thái và luật sư Tạc-tư-lư đến tố cáo Phao-lô trước tòa tổng trấn. 2Được gọi lên trước, Tạc-tư-lư bắt đầu phần cáo trạng: “Thưa ngài tổng trấn, nhờ tài lãnh đạo sáng suốt của ngài, nhiều công cuộc cải cách tốt đẹp được thực hiện và dân tộc chúng tôi được hưởng thái bình an lạc lâu dài. 3Chúng tôi ở nơi nào cũng hưởng ân đức của ngài đủ mọi phương diện. Thưa ngài tổng trấn, xin ngài nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của chúng tôi.
4“Nhưng chẳng dám dài dòng làm phiền hà ngài, chỉ xin ngài rộng lượng lắng nghe chúng tôi tóm lược đôi lời. 5Chúng tôi nhận thấy tên này thật nguy hiểm, nó đi khắp nơi xúi giục người Do-thái nổi loạn chống chính quyền La-mã. Chính nó đứng lên làm thủ lãnh đảng Na-xa-rét. 6Nó làm ô uế Đền thờ, nên chúng tôi bắt giữ để xét xử theo luật chúng tôi. 7Nhưng đại tá Lý-sĩ đến can thiệp, dùng bạo lực cướp nó khỏi tay chúng tôi, 8và bảo nguyên cáo đến hầu quý tòa. Bây giờ xin tổng trấn xét hỏi nó, sẽ thấy những điều tôi tố cáo đều đúng sự thật.” 9Người Do-thái cũng phụ họa theo Tạc-tư-lư.
10Tổng trấn ra hiệu cho Phao-lô khai. Phao-lô liền tự biện hộ: “Thưa tổng trấn. Được biết ngài từng ngồi ghế chánh án tại nước tôi lâu năm nên tôi vui mừng trình bày mọi việc. 11Ngài cho điều tra thì biết rõ tôi vừa lên Giê-ru-sa-lem không quá mười hai ngày nay để thờ phượng. 12Tôi không bao giờ cãi vã trong Đền thờ, hoặc sách động quần chúng nổi loạn giữa các hội trường hay trong thành phố. 13Nguyên cáo cũng không đưa ra được tang chứng nào về những điều tố cáo. 14Tôi chỉ thú nhận với ngài một điều: tôi thờ phượng Thượng Đế của tổ tiên dân tộc tôi, theo Đạo mà họ gọi là đảng. Tôi tin tất cả những điều ghi chép trong Thánh kinh. 15Tôi tin Thượng Đế sẽ khiến người công chính và người gian ác sống lại. Chính họ cũng tin tưởng như tôi. 16Do đó tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm cho trong sạch trước mặt Thượng Đế và loài người.
17“Sau nhiều năm xa vắng, tôi trở về Giê-ru-sa-lem, mang theo tặng phẩm để cứu tế đồng bào và dâng lễ vật cho Thượng Đế. 18,19Mấy người Do-thái ở Tiểu Á gặp tôi đang làm lễ tẩy uế trong Đền thờ, chứ tôi chẳng tập họp đám đông hay làm náo loạn gì cả. Nếu có, sao họ không đến đây tố cáo tôi trước tòa? 20Xin ngài hỏi các vị lãnh đạo ngồi đây, Hội đồng Quốc gia đã tìm thấy tôi có lỗi lầm gì không? 21Tôi chỉ nói: ‘Vì sự sống lại của người chết mà hôm nay tôi bị Hội đồng xét xử.’ Thế mà bị họ bắt lỗi!”
22Phê-lít đã biết rõ về Đạo Chúa, nên quyết định hoãn phiên tòa: “Khi nào đại tá Lý-sĩ đến đây, ta sẽ phân xử nội vụ.” 23Tổng trấn ra lệnh cho một đại úy giam giữ Phao-lô, nhưng cho dễ dãi phần nào, không cấm đoán thân nhân đến viếng thăm, giúp đỡ.
24Vài ngày sau, Phê-lít và vợ là Đa-ru-si (người Do-thái) sai mời Phao-lô trình bày Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 25Khi Phao-lô giải luận về nếp sống công chính, tự chủ và cuộc xét xử tương lai của Chúa, Phê-lít run sợ gạt đi: “Bây giờ anh về đi, khi nào có dịp ta sẽ gọi lại!” 26Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót cho mình, nên thường đòi Phao-lô đến nói chuyện. 27Hai năm sau, Bốt-xi Phê-tu được bổ nhiệm đến thay Phê-lít. Muốn được lòng dân Do-thái, Phê-lít ra lệnh tiếp tục giam giữ Phao-lô.