25

Y-Pôl Ta Năp Phêtus

1Jêh păng tât ta n'gor nây, pe nar ma nây, Phêtus, tă bơh ƀon Sêsarê, leo hăn ta ƀon Yêrusalem. 2Phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung bubŭnh buranh tâm phung Yuđa phong Y-Pôl ta năp păng. 3Khân păng dăn vơh vơl ma Phêtus ƀư ueh ma khân păng, ăn kuăl Y-Pôl plơ̆ sĭt ta ƀon Yêrusalem. Khân păng kâp nkhĭt Y-Pôl rŏ trong. 4Phêtus lah: "Y-Pôl bu krŭng ta ƀon Sêsarê, jêh ri păng nơm hăn gơnh lĕ ta nây." 5Phêtus lah: "Ăn phung kôranh tâm phung khân may hăn ndrel ma gâp, jêh ri tơlah bunuyh nây geh nau tih, ăn khân may phong păng."
6Jêh Phêtus gŭ ta nây klăp lah tâm pham mâu lah jât nar, păng trŭnh ta Sêsarê, ôi taơ păng gŭ ta sưng phat dôih, jêh ri đă bu njŭn Y-Pôl ma păng. 7Tơlah Y-Pôl tât, phung Yuđa tă bơh ƀon Yêrusalem gŭ jŭm păng jêh ri phong âk nau tih toyh, ƀiălah khân păng mâu dơi ƀư rah vah ôh. 8Y-Pôl ngơi king ma păng nơm pô aơ: "Gâp mâu mâp ƀư tih ma nau vay phung Yuđa ôh mâu lĕ mâp ƀư tih ma ngih brah Yuđa, mâu lah đah Sêsar tâm ban lĕ." 9Ƀiălah Phêtus, ŭch ƀư maak ma phung Yuđa, lah ma Y-Pôl pô aơ: "May ŭch hăn đŏng ta ƀon Yêrusalem, jêh ri bu phat dôih may ta nây tra năp gâp?"
10Ƀiălah Y-Pôl lah: "Gâp ŭch nau Sêsar phat dôih. Ta nây yơh bu dơi phat dôih gâp. Gâp mâu mâp tih đah phung Yuđa ôh, nâm bu may hŏ gĭt rah vah jêh nau nây. 11Tơlah gâp geh nau kue mâu lah ƀư tih khư khĭt, gâp mâu dun nau khĭt ôh, ƀiălah, tơlah nau khân păng phong gâp mâu di, mâu geh du huê dơi jao gâp ma khân păng ôh. Gâp ŭch dăn nau aơ tât ta Sêsar." 12Pôri, jêh tâm nchră đah phung kôranh ta nây, Phêtus lah ma Y-Pôl: "May ŭch dăn ma Sêsar. May mra hăn ta Sêsar."

Y-Pôl Ta Năp Hđăch Agripa

13Bar pe nar ma nây, hđăch Agripa jêh ri H'Bêrênis tât ta ƀon Sêsarê, ŭch tâm khâl đah Phêtus. 14Yorlah khân păng gŭ jŏ nar ta nây, Phêtus nkoch ma hđăch nây nau Y-Pôl pô aơ: "Kôranh n'gor Phêlik ăn ta aơ du huê bu nă. 15Dôl gâp gŭ ta ƀon Yêrusalem phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung bubŭnh buranh tâm phung Yuđa phong păng, jêh ri dăn ma gâp rmal păng. 16Gâp plơ̆ lah ma khân păng: Phung Rôm mâu vay ôh jao du huê bunuyh, tơlah ê mâp geh nau tâm ngơi ta năp phung phong păng, jêh ri nơm nây ê geh nau dơi tâm nkăl đah phung phong păng. 17Pôri khân păng văch ta aơ, jêh ri ôi taơ, gâp gŭ ta ngih phat dôih đă bu njŭn păng ro, mâu kâp ôh. 18Phung phong păng gŭ ta nây dadê, ƀiălah mâu phong ma păng du ntil nau tih tâm ban ma gâp mĭn ôh; 19ƀiălah khân păng phong ma nau brah phung khân păng, jêh ri ma du huê, amoh Brah Yêsu, khĭt jêh, ƀiălah Y-Pôl mbơh ngăn ma nau păng hôm gŭ rêh. 20Tâm nau tâm rlăch nây gâp mâu gĭt ôh mbah ma gâp gŭ. Pôri gâp ôp Y-Pôl, tơlah păng ŭch hăn phat dôih nau nây ta ƀon Yêrusalem. 21Ƀiălah Y-Pôl dăn ŭch kâp Sêsar Ôgust gĭt nau păng. Pôri gâp đă bu mât păng tât nar gâp dơi njuăl păng ma Sêsar." 22Agripa lah ma Phêtus: "Gâp ŭch iăt nau păng lĕ." Phêtus plơ̆ lah: "Ôi taơ may mra tăng nau păng."
23Pôri, nar ôi taơ hđăch Agripa, jêh ri H'Bêrênis văch ma nau nkhưm rnam, jêh ri lăp tâm jrô phat dôih ndrel ma phung kôranh tahan toyh, jêh ri phung kôranh tâm ƀon nây. Phêtus đă bu njŭn leo Y-Pôl ta nây. 24Jêh ri Phêtus lah: "Hơi hđăch Agripa, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm aơ khân may saơ bunuyh aơ. Yor păng yơh lĕ rngôch phung Yuđa, nđâp ma tâm ƀon Yêrusalem, nđâp ta aơ, văch ta gâp, nter dăn lơi hôm ăn păng gŭ rêh ôh. 25Ƀiălah gâp mâu saơ nau tih păng khư nau khĭt ôh; jêh ri păng nơm lĕ, ŭch dăn ma nau aơ ŭch tât ta Sêsar Ôgust. Pôri gâp mĭn mra njuăl păng ma hđăch nây. 26Gâp mâu gĭt, moh di tâm nau aơ dơi nchih ma Sêsar. Pôri gâp đă bu njŭn leo păng ta năp khân may, lor lơn ma may yơh, hđăch Agripa. Pô nây mơ, jêh may sek ôp păng, gâp mra geh nau dơi nchih ma hđăch Sêsar. 27Yorlah mâu vay ôh njuăl du huê bu nă tơlah mâu mbơh moh ntil nau bu phong păng."