25

Phau-lô Sễq Yỗn Puo Rô-ma Toâp Pachĩn Yỗn Án

1Phê-tu cỡt sốt mbỡiq pái tangái sâng tâng cruang ki, chơ án loŏh tễ vil Sê-sarê pỡq sa‑óh vil Yaru-salem. 2Tâng vil ki máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp nheq máh cũai sốt tỗp I-sarel, alới cauq Phau-lô chóq Phê-tu. 3Alới sễq Phê-tu yỗn Phau-lô chu pỡ vil Yaru-salem, yuaq alới khoiq pruam ễ cachĩt Phau-lô tâng rana. 4Ma Phê-tu atỡng alới neq: “Yỗn Phau-lô tíng ỡt tũ tâng vil Sê-sarê. Tỡ bữn dũn noâng cứq chu loah pỡ vil ki. 5Ngkíq anhia ớn cũai tễ tỗp anhia pỡq cớp cứq chu vil Sê-sarê. Khân Phau-lô táq lôih ntrớu chóq anhia, yỗn anhia cauq án pỡ ki.”
6Toâq Phê-tu ỡt tâng vil Yaru-salem cớp alới sám muoi chít tangái, án chu loah pỡ vil Sê-sarê. Cớp máh tangái parnỡ án mut tacu tâng ntốq dốq án parchĩn parnai. Án ớn noau dững Phau-lô toâq pỡ án. 7Tữ Phau-lô toâq, cũai I-sarel tễ vil Yaru-salem lavíng mpễr Phau-lô cớp cauq án, pai án táq lôih toâr lứq. Ma alới chống cauq sâng; alới ŏ́q tếc ntrớu. 8Chơ Phau-lô pai neq: “Lứq cứq tỡ bữn táq lôih ntrớu chóq phễp rit tỗp I-sarel, tỡ la chóq Dống Sang Toâr, tỡ la chóq puo Rô-ma.”
9Ma Phê-tu chỡng pahỡm cũai I-sarel ễq alới ayooq án. Ngkíq án blớh Phau-lô neq: “Mới pruam chu pỡ vil Yaru-salem dŏq cứq parchĩn anhia pỡ vil ki tỡ?”
10Phau-lô ta‑ỡi án neq: “Tỡ pĩeiq noau parchĩn pỡ vil ki. Ntốq nâi toâp la lứq pĩeiq yỗn noau parchĩn cũai Rô-ma. Achuaih khoiq dáng chơ cứq tỡ bữn táq ranáq sâuq ntrớu chóq tỗp I-sarel. 11Khân cứq tỡ bữn trĩh phễp rit anhia, ki anhia cachĩt cứq la thỗi, cứq chĩuq cuchĩt. Ma khân alới cauq cứq tỡ bữn pĩeiq, ki anhia tỡ têq chiau cứq pỡ alới. Sanua cứq sễq puo Rô-ma toâp parchĩn cứq.”
12Moâm Phau-lô pai ngkíq, Phê-tu sarhống loah cớp yớu án. Chơ án pai chóq Phau-lô neq: “Mới sễq puo Rô-ma parchĩn mới, ki cứq yỗn mới pỡq chu puo Rô-ma.”

Phê-tu Atỡng Acri-pa Tễ Phau-lô

13Tỡ bữn dũn tangái, puo Acri-pa cớp amuaq án, ramứh Bê-ranit, pỡq chu vil Sê-sarê ễ sa‑óh achuaih Phê-tu. 14Alới bar náq ỡt ngki khoiq pái pỗn tangái, chơ Phê-tu atỡng puo Acri-pa tễ Phau-lô neq: “Bữn manoaq cũai tũ pỡ nâi tễ tangái Phê-lit noâng cỡt sốt cruang nâi. Phê-lit tỡ yũah acláh án. 15Tữ cứq pỡq pỡ vil Yaru-salem, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt nheq sâu tễ tỗp I-sarel, nheq alới cauq án ễq cứq táq coat án. 16Ma cứq ta‑ỡi tỗp I-sarel neq: ‘Rit cũai Rô-ma la neq: Tỡ têq táq coat cũai khân tỡ yũah radáng lôih. Cóq bữn bar coah ramóh parnơi dŏq cũai noau cauq têq ta‑ỡi tễ máh ŏ́c noau cauq án.’ 17Ma tữ tỗp I-sarel toâq pỡ vil Sê-sarê nâi, cứq parchĩn toâp parnai ki. Khân tangái nâi alới toâq, ki tangái parnỡ cứq parchĩn. 18Tễ nhũang cứq chanchớm Phau-lô bữn lôih toâr lứq. Ma tữ cứq sâng noau cauq án, cứq tỡ hữm ŏ́c ntrớu lôih toâr. 19Alới cauq Phau-lô ống tễ rit sang sâng. Cớp alới pai tễ manoaq cũai ramứh Yê-su hỡ. Alới ki pai Yê-su lứq khoiq cuchĩt tháng, ma Phau-lô pai Yê-su khoiq tamoong. 20Ngkíq cứq dớt sarnớm, tỡ dáng nŏ́q ễ parchĩn yỗn alới. Ngkíq yuaq cứq blớh Phau-lô, án pruam ễ chu pỡ vil Yaru-salem ma tỡ bữn. Cứq chanchớm o lứq cứq parchĩn alới pỡ vil ki. 21Ma Phau-lô sễq puo Rô-ma toâp parchĩn án. Ngkíq cứq ớn noau kĩaq án yỗn toau toâq tangái cứq têq cơiq án pỡ puo Rô-ma.”
22Moâm Phê-tu atỡng ngkíq, Acri-pa ta‑ỡi án neq: “Cứq yoc ễ tamứng tê santoiq án pai.”
 Chơ Phê-tu atỡng Acri-pa neq: “Lứq samoât tangái parnỡ mới bữn sâng santoiq án.”
23Máh tangái parnỡ Acri-pa cớp Bê-ranit tâc tampâc nêuq o lứq, chơ alới mut tâng ntốq noau dốq rasữq. Cớp bữn máh cũai toâq hâu alới pỡ dống ki. Tâng ntốq ki bữn cũai sốt tahan sa‑ữi lứq, cớp bữn máh sốt cũai proai tâng vil ki hỡ. Ngkíq Phê-tu ớn noau dững Phau-lô toâq pỡ ntốq ki. 24Chơ Phê-tu pai neq: “Puo Acri-pa cớp máh sễm ai cũn anhi ơi! Anhia hữm cũai ca nheq tữh cũai I-sarel cauq pỡ cứq. Alới cauq án tâng vil Yaru-salem cớp tâng vil nâi hỡ. Alới sễq níc tễ cứq, yỗn cứq cachĩt chíq án. 25Ma cứq tỡ bữn ramóh ŏ́c lôih ntrớu têq cachĩt án. Ma sanua án khoiq sễq yỗn puo Rô-ma toâp parchĩn án. Ngkíq cứq chanchớm yoc ễ cơiq án pỡ puo Rô-ma. 26Ma sanua cứq tỡ dáng ễ chĩc ramứh ntrớu tâng choâiq dŏq atỡng puo Rô-ma dáng raloaih tễ Phau-lô táq lôih. Ngkíq cứq dững Phau-lô pỡ nheq tữh anhia cớp pỡ puo Acri-pa. Sễq anhia blớh án yỗn dáng raloaih ŏ́c ntrớu toâp án táq lôih, ien cứq chĩc choâiq atỡng yỗn puo Rô-ma dáng. 27Cứq chanchớm tỡ bữn o khân cơiq cũai tũ pỡ puo Rô-ma, ma tỡ bữn radáng lôih án.”