26

Trình bày Phúc âm cho vua Ạc-ríp-ba

1Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Nhà ngươi được phép tự biện hộ.” Đưa cánh tay lên cao, Phao-lô nói: 2“Muôn tâu, hôm nay tôi lấy làm hân hạnh được minh oan trước mặt bệ hạ và trả lời những điều người Do-thái tố cáo. 3Tôi phấn khởi nhất là vì biết bệ hạ thông thạo pháp luật và phong tục của người Do-thái. Vậy kính xin bệ hạ kiên nhẫn nghe tôi trình bày.
4“Người Do-thái đều biết nếp sống tôi từ thuở nhỏ, lúc tôi còn ở quê hương và thời gian về Giê-ru-sa-lem. 5Họ không thể chối cãi vì đã biết rõ từ đầu tôi theo phái Biệt-lập là phái nghiêm khắc nhất trong tôn giáo chúng tôi. 6Hiện nay tôi phải ra tòa chỉ vì hy vọng Thượng Đế sẽ thực hiện lời hứa với tổ tiên. 7Cũng vì hy vọng như tôi mà mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên ngày đêm hăng hái phục vụ Thượng Đế. Chính vì hy vọng đó mà tôi bị người Do-thái tố cáo. 8Tin người chết sống lại phải chăng là một trọng tội? Tại sao quý ngài cho rằng ‘Thượng Đế phục sinh người chết’ là việc không thể nào tin được?
9“Chính tôi đã từng nghĩ phải nỗ lực chống lại Danh Giê-xu, người Na-xa-rét. 10Tôi đã thực hiện một chương trình khủng bố tại Giê-ru-sa-lem. Tôi được các thầy trưởng tế ủy quyền bắt giam nhiều tín đồ, và khi họ bị sát hại, tôi đã nhiệt liệt tán thành. 11Bao lần tôi đã hành hạ, tra tấn họ trong các hội trường, buộc họ phải nói xúc phạm đến Chúa Cứu Thế. Căm giận họ đến cực điểm, tôi đuổi theo khủng bố họ tại các thành phố nước ngoài.
12“Vì mục đích ấy tôi lên thủ đô Đa-mách, được các thầy trưởng tế cho toàn quyền hành động. 13Muôn tâu, dọc đường, vào lúc giữa trưa, tôi thấy một luồng sáng chói rực hơn mặt trời, chiếu xuống chung quanh tôi và các bạn đường. 14Chúng tôi đều ngã xuống đất. Tôi nghe có ai gọi tôi bằng tiếng Hy-bá: ‘Sau-lơ! Sau-lơ! Sao con bức hại Ta? Đá vào mũi nhọn chỉ đau nhức cho con thôi!’
15“Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’ Chúa đáp: ‘Ta là Giê-xu mà con đang bức hại! 16Nhưng con hãy đứng dậy! Ta đến gặp con để tuyển chọn con làm tôi tớ Ta. Con sẽ thuật cho mọi người kinh nghiệm hôm nay và những điều Ta sẽ tiết lộ cho con. 17Ta sẽ bảo vệ con thoát khỏi tay dân Y-sơ-ra-ên và các dân tộc khác. Ta sai con đến các dân tộc ấy 18để mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm qua ánh sáng, từ quyền lực Sa-tan quay về Thượng Đế. Nhờ niềm tin nơi Ta, họ sẽ được tha tội và hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ.’
19“Muôn tâu, vì thế tôi vâng phục khải tượng từ trời. 20Tôi truyền giảng tại Da¬-mách, Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và khắp các nước ngoài, kêu gọi mọi người phải ăn năn quay về Thượng Đế và ăn ở xứng đáng để chứng tỏ lòng ăn năn. 21Vì thế, người Do-thái đã bắt tôi trong Đền thờ và định giết tôi. 22Song nhờ Thượng Đế phù hộ, tôi còn sống đến ngày nay để làm chứng cho mọi người lớn nhỏ về những điều các tiên tri và Mai-sen đã báo trước: 23Chúa Cứu Thế phải chịu chết, nhưng Ngài sống lại đầu tiên, để đem ánh sáng cứu rỗi cho dân Y-sơ-ra-ên và tất cả các dân tộc.”
24Phao-lô nói đến đây, Phê-tu la lớn: “Phao-lô! Anh điên rồi! Anh học hỏi nhiều quá nên anh mất trí!” 25Nhưng Phao-lô đáp: “Tôi không điên đâu, thưa tổng trấn, tôi vừa nói những lời chân thật, sáng suốt. 26Đức vua biết rõ việc này nên tôi đánh bạo tâu trình. Tôi biết chắc không thể giấu Đức vua một chi tiết nào, vì biến cố ấy chẳng phải xảy ra trong bóng tối. 27Muôn tâu, bệ hạ tin các tiên tri không? Tôi biết bệ hạ tin!” 28Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Chỉ trong khoảnh khắc mà ngươi muốn thuyết phục ta trở thành tín đồ Chúa Cứu Thế sao?” 29Phao-lô tâu: “Dù trong khoảnh khắc hay lâu dài, tôi cầu Thượng Đế cho bệ hạ và toàn thể quý vị nghe tôi nói hôm nay đều trở nên giống như tôi, chỉ trừ xiềng xích này thôi!”
30Nhà vua đứng dậy, cả tổng trấn công chúa Bê-rê-nít và các quan khách cũng đứng lên theo. 31Khi ra khỏi phòng, họ bảo nhau:"người này chẳng phạm điều gì đáng bị tử hình hoặc lao tù cả!” 32Ạc-ríp-ba bảo Phê-tu: “Nếu người này chưa khiếu nại lên Hoàng đế thì có thể tha được!”