26

Phau-lô Atỡng Loah Yáng Moat Acri-pa

1Moâm Phê-tu pai ngkíq, Acri-pa pai chóq Phau-lô neq: “Ntrớu mới yoc ễ táq ntỡng, mới atỡng sanua.”
 Chơ Phau-lô avứt atĩ cớp pai neq: “Puo Acri-pa ơi!
2Cứq sâng bũi lứq bữn táq ntỡng cớp anhia tễ máh ŏ́c tỗp I-sarel cauq cứq. 3Yuaq anhia dáng sa‑ữi tễ máh phễp rit tỗp I-sarel, cớp máh ŏ́c cũai I-sarel dốq sarhống. Ngkíq cứq sễq anhia tamứng yỗn samoât tễ ŏ́c cứq ễ atỡng anhia.
4“Máh cũai I-sarel dáng nheq tễ máh ranáq cứq táq bo cứq noâng póng ỡt tâng cruang cứq, cớp tâng vil Yaru-salem. 5Khân alới yoc, têq alới pai cứq la cũai Pha-rasi. Cớp anhia khoiq dáng chơ tỗp Pha-rasi trĩh phễp rit I-sarel clữi nheq tễ tỗp canŏ́h. 6Ma sanua cứq tayứng yáng moat anhia cỗ tian cứq sa‑âm santoiq Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp achúc achiac hếq tễ mbŏ́q. 7Nheq tữh muoi chít la bar tỗp tâng cruang I-sarel sang toam Yiang Sursĩ cu tangái sadâu. Cớp alới ngcuang níc máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp alới. Ngkíq puo ơi, cỗ cứq ngcuang ŏ́c nâi, yuaq alới ũan cứq cớp cauq cứq. 8Nŏ́q anhia sâng salễh Yiang Sursĩ têq táq yỗn cũai cuchĩt cỡt tamoong loah?
9“Tễ nhũang, cứq chanchớm pĩeiq lứq cứq táq túh coat máh cũai ca puai ngê Yê-su tễ vil Na-sarễt. 10Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem yỗn cứq bữn chớc têq chóq máh tỗp puai Yê-su tâng cuaq. Khân cũai sốt yoc ễ cachĩt alới, ki cứq pruam tê. 11Khoiq sa‑ữi trỗ chơ cứq táq alới, ễq alới táh chíq ngê Yê-su cớp acrieiq ramứh án. Cứq táq ngkíq sa‑ữi ntốq tâng dống sang tỗp I-sarel. Cứq sâng ũan lứq chóq máh cũai sa‑âm Yê-su. Cớp cứq pỡq táq alới tâng máh cruang canŏ́h hỡ.”

Phau-lô Atỡng Loah Án Ramóh Yê-su Tâng Rana

12“Bữn muoi tangái, cứq pỡq chu vil Damac, yoc ễ cỗp máh cũai sa‑âm Yê-su. Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ khoiq táq choâiq yỗn cứq têq cỗp cũai sa‑âm. 13Puo ơi, toâq moat mandang toâng tangái ki, bo cứq noâng pỡq tâng rana cheq ễ toâq pỡ vil Damac, cứq hữm poang claq tễ paloŏng. Poang ki clữi poang tễ moat mandang. Án claq chũop nheq tỗ cứq cớp yớu ca pỡq nứng cứq. 14Nheq tữh hếq dớm proac prêq tâng cutễq. Cớp cứq sâng sưong sabau atỡng cứq toâq parnai cứq bữm, la parnai Hê-brơ neq: ‘Salơ ơi! Ơ Salơ! Nŏ́q mới táq cứq? Mới táq ngkíq la ariang tariac noau clốh múh ễ tếc án chu tíh, ma án nhanhoar ễ pỡq chu canŏ́h, tỡ ễq puai ncháu án. Mới táq ngkíq la coat lứq yỗn mới.’ 15Chơ cứq ta‑ỡi sưong ki neq: ‘Ncháu ơi! Anhia la noau?’ Sưong ki ta‑ỡi loah cứq neq: ‘Cứq la Yê-su. Mới táq ngkíq tỡ pĩeiq chóq cứq. 16Ma sanua mới yuor tayứng. Cứq toâq pỡ mới sanua cỗ cứq yoc mới táq ranáq cứq. Cớp cứq yoc mới atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng tê tễ máh ramứh mới hữm sanua, cớp máh ramứh cứq apáh mới nỡ‑ra hỡ. 17Cứq chuai mới yỗn vớt tễ máh cũai I-sarel cớp máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarel ca ễ táq mới. Cứq ớn mới pỡq atỡng máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. 18Toâq mới atỡng alới tễ máh parnai tễ cứq, lứq cứq pớh mứt pahỡm alới yỗn alới têq táh chíq ngê sâuq, chơ puai ngê o ễn. Cớp cứq yỗn alới tỡ bữn cỡt sũl noâng yiang Satan, ma yỗn alới puai ống ngê Yiang Sursĩ sâng. Chơ cứq táh lôih alới, cớp cứq yỗn alới chống tê máh mun cứq pruam ễ yỗn cũai sa‑âm cứq.’”

Phau-lô Atỡng Sĩa Tễ Ranáq Án Khoiq Táq Chơ

19“Ngkíq, puo Acri-pa ơi, cứq trĩh nheq máh ŏ́c Yê-su khoiq atỡng cứq tễ paloŏng. 20Cứq atỡng dũ náq cũai cóq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp cóq alới puai ống ngê Yiang Sursĩ sâng. Cớp cứq atỡng alới cóq alới táq ranáq o níc, dŏq cũai canŏ́h dáng samoât samơi alới khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Cứq atỡng máh ramứh nâi tâng vil Damac nhũang, chơ cứq atỡng ntun ễn tâng vil Yaru-salem cớp tâng nheq cruang Yudê hỡ. Moâm ki cứq atỡng pỡ cruang cũai canŏ́h ễn. 21Cỗ cứq táq ranáq nâi yuaq cũai I-sarel cỗp cứq tâng Dống Sang Toâr, cớp ễ cachĩt cứq. 22Ma toau toâq tangái nâi Yiang Sursĩ chuai cứq tỡ yỗn noau têq cachĩt cứq. Ngkíq cứq têq tayứng atỡng parnai o yỗn nheq tữh cũai sâng, dếh cũai toâr cớp cũai cớt. Cứq atỡng loah máh parnai Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se cớp na cũai tang bỗq án tễ mbŏ́q atỡng sacoâiq. 23Alới pai Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai, cóq chĩuq sa‑ữi túh coat, cớp noau cachĩt án. Chơ án tamoong loah nhũang tễ cũai canŏ́h. Án la samoât riang poang claq yỗn cũai I-sarel cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel hỡ.”
24Moâm Phau-lô atỡng máh santoiq ki, Phê-tu pai casang lứq neq: “Phau-lô ơi! Mới lứq cũai yúh! Cỗ mới rien sa‑ữi lứq, ngkíq yuaq mới cỡt yúh!”
25Ma Phau-lô ta‑ỡi án neq: “Achuaih Phê-tu ơi! Cứq tỡ bữn yúh. Máh parnai cứq atỡng la lứq pĩeiq. 26Puo Acri-pa ơi! Cỗ anhia dáng chơ máh ramứh nâi, ngkíq yuaq cứq khớn atỡng anhia. Máh ŏ́c nâi tỡ bữn noau cutooq. Ngkíq cứq dáng anhia khoiq dáng samoât samơi máh ramứh nâi. 27Puo Acri-pa ơi! Anhia lứq sa‑âm máh parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc tỡ? Cứq dáng lứq samoât anhia sa‑âm tê.”
28Ma Acri-pa ta‑ỡi Phau-lô neq: “Nŏ́q mới atỡng pahỡi sâng, ma chanchớm cứq ễ mut sa‑âm Yê-su tê bớh?”
29Chơ Phau-lô ta‑ỡi loah án neq: “Dũn tỡ la mahỗi, tỡ bữn ntrớu. Cứq sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia cớp nheq tữh cũai ca tamứng santoiq cứq sanua, sa‑âm machớng cứq sa‑âm tê. Ma cứq tỡ ễq noau táq anhia ariang noau chŏ́q cứq toâq sái-sô nâi.”
30Moâm Phau-lô pai ngkíq, puo Acri-pa, achuaih Phê-tu, Bê-ranit, cớp nheq tữh cũai ỡt ntốq ki, alới yuor tayứng. 31Cớp alới pai neq: “Phau-lô lứq tỡ bữn lôih ntrớu yỗn têq noau cachĩt, tỡ la chóq án tâng cuaq.”
32Chơ Acri-pa atỡng Phê-tu neq: “Khân Phau-lô tỡ bữn sễq puo Rô-ma parchĩn án, ki têq hái acláh án.”