9

Sau-lơ tin Chúa

1Sau-lơ vẫn tiếp tục đe dọa giết hại các tín đồ của Chúa. Ông đến xin thầy Tế lễ tối cao 2viết thư gửi cho các hội trường thành phố Đa-mách, yêu cầu giúp ông lùng bắt tất cả tín đồ nam nữ, trói lại giải về Giê-ru-sa-lem. 3Trên đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu rọi chung quanh Sau-lơ. 4ông ngã xuống đất và nghe có tiếng gọi: “Sau-lơ, Sau-lơ, sao con bức hại Ta?” 5Sau-lơ sợ hãi: “Chúa là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giê-xu, mà con đang bức hại! 6Con hãy đứng dậy đi vào thành, người ta sẽ chỉ dẫn cho con điều phải làm.” 7Những bạn đồng hành của Sau-lơ đứng lặng yên kinh ngạc, vì nghe tiếng vang nhưng chẳng thấy ai. 8Sau-lơ đứng dậy, mắt vẫn mở nhưng không thấy được. Người ta nắm tay dắt ông vào thành Đa-mách. 9Suốt ba ngày, Sau-lơ mù hẳn, cũng chẳng ăn uống được.
10Tại Đa-mách có một tin hữu tên A-na-nia. Chúa gọi ông trong một khải tượng: “A-na-nia!” ông thưa: “Lạy Chúa, con đây!” 11Chúa bảo: “Con đứng dậy đi đến phố Thẳng, tìm nhà Giu-đa, hỏi thăm Sau-lơ người Tạt-sơ. Sau-lơ đang cầu nguyện, 12được Ta cho thấy con sẽ đến đặt tay, để Sau-lơ sáng mắt lại.” 13Nhưng A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con nghe tên này đã khủng bố Hội thánh của Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14Và tại đây, nó cũng được Thầy Tế lễ tối cao ủy quyền bắt trói tất cả những người kêu cầu Danh Chúa.” 15Nhưng Chúa dạy: “Con cứ đi! Ta đã lựa chọn người này để truyền bá Danh Ta cho các dân tộc nước ngoài, cho các vua và cho dân Y-sơ-ra-ên. 16Ta sẽ tỏ cho Sau-lơ biết sẽ phải chịu nhiều thống khổ vì Danh Ta.” 17A-na-nia đi tìm Sau-lơ, đặt tay trên mình ông: “Anh Sau-lơ, Chúa Giê-xu đã hiện ra, gặp anh trên đường. Ngài sai tôi đến đây, để anh được sáng mắt lại và đầy Thánh Linh.” 18Lập tức, có vật gì như cái vảy từ mắt Sau-lơ rơi xuống, và ông thấy rõ. Ông liền đứng dậy chịu lễ báp-tem. 19Sau khi ăn uống, sức khỏe hồi phục, Sau-lơ ở lại với các tín hữu Đa-mách một vài ngày.

Sau-lơ truyền bá Phúc âm ở Sy-ri

20Sau-lơ lập tức đến các hội trường công bố: “Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế!” 21Mọi người nghe đều kinh ngạc hỏi nhau: “Đây không phải là người đã từng khủng bố các môn đệ của Giê-xu tại Giê-ru-sa-lem, và đến Đa-mách để bắt trói họ, giải về cho các thầy trưởng tế sao?” 22Nhưng Sau-lơ giảng dạy ngày càng mạnh mẽ, dùng lập luận đanh thép chứng minh Giê-xu là Chúa Cứu Thế, khiến cho cộng đồng Do-thái tại Đa-mách phải rối loạn. 23Một thời gian sau người Do-thái bàn mưu hạ sát Sau-lơ, 24nhưng Sau-lơ biết được âm mưu đó. Họ cắt người ngày đêm canh gác cổng thành để giết ông. 25Nhưng giữa đêm, các tín hữu nhân lúc tối trời, đặt ông vào chiếc thúng lớn rồi dòng xuống bên ngoài vách thành.

Sau-lơ về thủ đô Giê-ru-sa-lem

26Sau-lơ về Giê-ru-sa-lem, cố gắng kết thân với các tín hữu, nhưng họ đều sợ ông, ngờ ông không thật lòng tin Chúa. 27Ba-na-ba liền đưa Sau-lơ đến giới thiệu với các sứ đồ, báo cáo việc Sau-lơ đã thấy Chúa trên đường đi Đa-mách, được nghe tiếng Chúa, và sau đó đã can đảm công bố Danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. 28Từ đó, Sau-lơ ở lại với các tín hữu, đi khắp thủ đô Giê-ru-sa-lem, 29nhân Danh Chúa truyền giảng Phúc âm cách dạn dĩ. Ông cũng tranh luận với nhóm người Do-thái theo văn hóa Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ông. 30Anh em tín hữu được tin ấy, liền đem ông xuống hải cảng Sê-sa-rê, rồi đưa đi Tạt-sơ.

Phê-rơ đến Ly-đa và Gia-pha

31Hội thánh khắp xứ Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri được hưởng một thời kỳ bình an, và ngày càng vững mạnh. Hội thánh càng tiến bộ trong niềm kính sợ Chúa và sự khích lệ của Thánh Linh nên số tín hữu ngày càng gia tăng.
32Phê-rơ đi khắp nơi truyền bá Phúc âm, và đến thăm các tín hữu tại Ly-đa. 33Gặp Ê-nê, một người bại nằm liệt trên giường đã tám năm, 34Phê-rơ bảo: “Anh Ê-nê, Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa cho anh lành. Anh hãy đứng dậy dọn dẹp giường!” Lập tức Ê-nê đứng dậy. 35Tất cả nhân dân Ly-đa và Sa-rôn thấy Ê-nê được lành, đều trở lại với Chúa.
36Tại Gia-pha, có một nữ tín hữu tên Ta-bi-tha (nghĩa là linh dương) chuyên làm việc cứu tế, từ thiện. 37Lúc đó bà mắc bệnh rồi qua đời. Người ta tắm rửa thi hài, và đem quan tại căn phòng trên gác. 38Nghe tin Phê-rơ ở Ly-đa, gần Gia-pha, các tín hữu sai hai người đi mời ông xuống gấp.
39Phê-rơ đứng dậy theo hai người ấy xuống Gia-pha. Đến nơi, họ đưa ông lên căn phòng trên gác. Các quả phụ đứng bên ông khóc lóc và đưa cho ông xem các chiếc áo dài, áo choàng mà Ta-bi-tha đã may cho. 40Phê-rơ bảo họ ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện, và quay sang nói với thi hài: “Ta-bi-tha, vùng dậy!” Ta-bi-tha mở mắt trông thấy Phê-rơ, liền ngồi dậy. 41Ông đưa tay đỡ bà đứng lên, rồi gọi các tín hữu và các quả phụ đến, cho gặp người vừa sống lại. 42Cả dân thành Gia-pha biết rõ việc ấy nên có nhiều người tin Chúa. 43Phê-rơ ở lại Gia-pha lâu ngày, tại nhà Si-môn, thợ thuộc da.