7

Daniel Ruaih Máh Ŏ́c Sapáh

Ŏ́c Sapáh Trỗ Muoi: Daniel Hữm Pỗn Lám Charán

1Tâng cumo muoi Bel-sasar cỡt puo tâng cruang Ba-bulôn, cứq mpáu cớp hữm ŏ́c sapáh tâng sadâu ki. Ngkíq, cứq chĩc dŏq máh parnáu mpáu ki. 2Ŏ́c sapáh cứq hữm tâng sadâu ki, la neq:
 Bữn cuyal phát toâq tễ dũ angia, táq yỗn dỡq mưt cỡt canoâq lampóh.
3Chơ bữn pỗn lám charán toâr chỗn tễ dỡq mưt; dũ lám charán ki muoi lám mpha tễ muoi lám. 4Charán muoi la samoât cula samín, ma bữn khlap samoât calang crức. Bo cứq ỡt tapoang nhêng, bar coah khlap án samoât noau sadŏ́h aloŏh. Charán lám ki noau acŏ́q achỗn cớp yỗn án tayứng samoât cũai. Chơ noau yỗn án bữn mứt pahỡm machớng cũai tê.
5Charán bar la samoât sacâu; án tayứng ariang án ễ sapoah. Bỗq án cubỗ pái ntreh nghang bran, cớp bữn sưong atỡng án neq: “Cha! Cha sâiq toau yỗn thrưong!”
6Bo cứq noâng ỡt nhêng, bữn muoi lám charán ễn toâq sapáh. Charán lám nâi chĩr samoât cula aruc, ma tâng cloong án bữn pỗn lám khlap samoât khlap chớm, cớp án bữn pỗn lám plỡ. Chơ noau yỗn án bữn chớc toâr lứq.
7Bo cứq noâng ỡt nhêng, bữn charán lám pỗn ễn toâq. Án rêng lứq, o ễ ngcŏh cớp pla lứq. Án bữn canễng tac toâr lứq; án cadáh cớp cha máh ramứh ca cỡt sana án. Máh sac clữi tễ án cha, án tĩn sarúq. Án tỡ bữn ariang charán toâq nhũang, yuaq án bữn muoi chít lám tacoi. 8Ma bo cứq ỡt cloân nhêng chu máh tacoi ki, cứq hữm muoi lám tacoi cớt padốh mpứng dĩ máh tacoi ki; chơ án táq yỗn pái lám tacoi salĩh nheq. Tacoi cớt nâi bữn moat samoât cũai, cớp bữn bỗq táq ntỡng mantoâr.

Daniel Hữm Án Ca Bữn Tamoong Mantái Níc

9Bo cứq ỡt nhêng, noau achúh patoi dŏq máh cachơng puo tacu. Án ca tamoong mantái níc tacu tâng muoi lám cachơng. Tampâc án tâc cloc samoât prễl príl, sóc án samoât sóc charán cữu ca cloc lứq. Cachơng án tacu bữn ũih cớp bữn yững carvang blữ ũih tê, 10cớp bữn pla ũih blan-blan loŏh tễ ki. Ỡt tâng ntốq ki bữn cũai sa‑ữi ngin náq hâu án, cớp bữn cũai ớc vêu ỡt tayứng choâng moat án. Noau tabŏ́q rasữq tâng ntốq ki, cớp noau paliang máh pơ choâiq.
11Bo cứq noâng ỡt nhêng, cứq sâng tacoi cớt ki noâng táq ntỡng mantoâr cớp ỗt. Bo cứq nhêng, noau cachĩt charán lám pỗn ki, cớp sac án noau sarpứt tâng ũih yỗn cat nheq. 12Ma máh charán canŏ́h, ki noau alíh chớc alới, ma noau dŏq yỗn alới bữn tamoong toau toâq ngư.
13Tâng ŏ́c sapáh sadâu ki, cứq hữm muoi noaq bữn tỗ chác samoât cũai. Án pỡq chu cứq, cớp bữn ramứl cuvang nheq mpễr án; chơ noau dững án pỡq ỡt choâng moat án ca tamoong mantái níc. 14Yiang ca tamoong mantái yỗn án toâq roap chớc sốt, dŏq yỗn dũ cruang, dũ tỗp cũai, dũ parnai yám noap, cớp sang toam án. Chớc án ỡt mantái níc, cớp cruang án sốt lứq tỡ nai pứt.

Daniel Bữn Dáng Ngê Tễ Ŏ́c Sapáh

15Ŏ́c sapáh ca cứq hữm ki táq yỗn cứq sâng croŏq, cớp sâng dớt lứq. 16Cứq pỡq ramóh manoaq ca ỡt tayứng bân ntốq ki, cớp sễq án atỡng cứq yỗn dáng tễ máh ranáq nâi. Chơ án atỡng ngê tễ máh ranáq ki yỗn cứq dáng. 17Án atỡng neq: “Charán toâr pỗn lám nâi la sacâm tễ pỗn cruang ca ễ cỡt tâng cốc cutễq nâi. 18Ma toâq parsốt noau lứq chiau cruang ki yỗn proai Yiang Sursĩ, la Yiang ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h, yỗn alới ndỡm tái-mantái níc.”
19Chơ cứq yoc ễ dáng tễ charán toâr lám pỗn ki, cỡt tếc ntrớu, án mpha tễ charán canŏ́h nnŏ́q, cớp o ễ crứn ngcŏh charán ki. Crễh án samoât sapoan, cớp canễng án samoât tac. Án cadáh cớp cha máh ramứh ca cỡt sana án. Máh sac clữi án cha, án tĩn sarúq. 20Cứq yoc ễ dáng tê tễ muoi chít lám tacoi tâng plỡ án, cớp muoi lám tacoi ki padốh mpứng dĩ, chơ táq yỗn pái lám tacoi nhũang ki cỡt salĩh. Tacoi nâi bữn moat cớp bỗq ca táq ntỡng santoiq ỗt; án cỡt charán ca táq yỗn noau ngcŏh hỡn tễ charán canŏ́h.
21Bo cứq tapoang nhêng, tacoi ki táq yúc chóq máh proai Yiang Sursĩ, cớp án riap alới, 22toau án ca tamoong mantái níc toâq parchĩn bễng coah cũai proai án. Tangái ki máh proai Yiang Sursĩ, ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h, bữn roap chớc toâr lứq khong án.
23Nâi la máh santoiq aloŏh ngê tễ ŏ́c sapáh cứq khoiq hữm, la neq: Charán toâr lám pỗn, ki sacâm tễ cruang pỗn ễ cỡt tâng cốc cutễq nâi; án mpha tễ cruang canŏ́h. Án ễ cáp cớp tĩn sarúq nheq máh cũai tâng cốc cutễq nâi. 24Tacoi muoi chít lám, ki sacâm tễ muoi chít plỡ puo táq sốt tâng cruang ki. Chơ ntun, bữn muoi noaq ễn chỗn cỡt puo. Puo nâi mpha tễ máh puo thrap nhũang, cớp án lứq alíh pái plỡ puo ki. 25Án táq ntỡng chíl Yiang Sursĩ ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h, cớp án padâm máh proai Yiang Sursĩ. Án ễ ralêq chíq máh phễp rit cớp máh tangái noau cha bũi; cớp máh cũai proai Yiang Sursĩ lứq ỡt tâng chớc án dũn pái cumo tadĩ. 26Chơ Ncháu ca rablớh tâng paloŏng toâq rablớh cớp alíh chớc án, cớp pupứt án yỗn pứt tháng. 27Noau chiau chớc cớp ŏ́c yám noap pỡ máh cũai proai Yiang Sursĩ, án ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h, cớp yỗn alới ndỡm nheq cruang pưn paloŏng cutrúq nâi. Chớc alới tỡ nai pứt, cớp máh cũai sốt tâng cốc cutễq nâi lứq táq ranáq cớp trĩh alới.
28Nâi la parsốt tháng tễ máh ranáq sapáh nâi. Cứq Daniel ngcŏh pứt mứt tháng; mieiq cứq cỡt ngôt nheq. Ma cứq cayớm dŏq máh ranáq nâi tâng mứt cứq.