7

Các khải tượng của Đa-ni-ên

(7:1 – 12:13)

Khải tượng thứ nhất của Đa-ni-ên: Bốn con thú

1Năm thứ nhất triều vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, khi đang nằm trên giường, Đa-ni-ên thấy chiêm bao và những khải tượng trong đầu mình. Ông viết ra để thuật lại nội dung giấc chiêm bao ấy. 2Đa-ni-ên nói: “Ban đêm, trong khải tượng, tôi thấy gió khắp bốn phương trời khuấy động biển cả. 3Bốn con thú lớn từ biển đi lên; mỗi con một khác. 4Con thứ nhất giống như sư tử nhưng mang cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi những cánh nó bị bẻ gãy, nó bị nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người; nó được ban cho lòng dạ loài người. 5Nầy một con thú khác xuất hiện, con thú thứ hai, giống như con gấu, nó đứng nghiêng một bên, miệng ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó: ‘Đứng lên, ăn thật nhiều thịt đi.’ 6Kế đó, tôi còn đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị. 7Sau đó, trong khải tượng ban đêm tôi lại thấy một con thú thứ tư trông dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ; nó nuốt và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp vật gì còn lại. Nó khác hẳn các con thú trước và có đến mười cái sừng. 8Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên giữa những sừng ấy; ba cái trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Sừng nhỏ nầy có nhiều mắt giống mắt người và một cái miệng nói những lời xấc xược.
  9Tôi nhìn cho đến khi
  Các ngai được sắp đặt hẳn hoi,
   Có Đấng Thượng Cổ ngồi trên đó.
  Áo Ngài trắng như tuyết,
   Tóc trên đầu Ngài như lông chiên tinh sạch.
  Ngai Ngài là những ngọn lửa
   Có các bánh xe cháy hừng hực.
  10Trước mặt Ngài,
   Một dòng sông lửa chảy ra.
  Nghìn nghìn hầu hạ Ngài
   Vạn vạn chầu trước mặt Ngài.
  Tòa bắt đầu xét xử,
   Sổ sách đã mở ra.
11Bấy giờ, tôi tiếp tục nhìn vì có tiếng của những lời xấc xược từ các sừng ấy nói ra. Tôi vẫn nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. 12Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một thời và một kỳ.
13Trong những khải tượng ban đêm
  Tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người
   Đến với những đám mây trời.
  Vị ấy đến gần
   Và được đưa đến trước mặt Đấng Thượng Cổ.
  14Đấng Thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị,
   Vinh quang và vương quốc.
  Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ
   Đều phục vụ vị ấy.
  Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời,
   Chẳng hề mai một,
  Và vương quốc Ngài
   Không bao giờ suy vong.”

Lời giải thích các khải tượng

15“Tôi, Đa-ni-ên, tâm linh tôi khắc khoải, những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. 16Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều nầy. Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau: 17‘Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. 18Nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ tiếp nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng.’
19Bấy giờ, tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư, là con khác hẳn các con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt và móng đồng. Nó cắn nuốt, nghiền nát và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. 20Tôi cũng muốn biết thêm về mười cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời xấc xược và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. 21Khi tôi nhìn, cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và chiến thắng, 22cho đến khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, lập sự phán xét để bênh vực các thánh của Đấng Chí Cao, và đến kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc.
23Người ấy giải thích với tôi: ‘Con thú thứ tư
  Sẽ là vương quốc thứ tư trên đất,
   Khác hẳn mọi vương quốc kia;
  vương quốc đó sẽ ăn nuốt,
   Giày đạp và nghiền nát cả trái đất.
  24Mười cái sừng là mười vua
   Sẽ ra từ vương quốc đó.
  Nhưng sẽ có một vua nổi lên sau,
   Khác hẳn các vua trước,
   Và sẽ đánh đổ ba vua.
  25Vua nầy sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao,
   Làm hao mòn các thánh của Đấng Chí Cao.
  Vua định thay đổi thời và luật pháp.
   Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy
   Cho đến một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ.
  26Nhưng tòa sẽ phán xét
   Và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ
   Để tận diệt và hủy phá vĩnh viễn quyền ấy.
  27Bấy giờ, vương quốc, quyền thống trị
   Và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ
  Sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Chí Cao.
  Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu
   Và mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài.’
28Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Đa-ni-ên, các ý tưởng khiến tôi vô cùng bối rối, mặt mày biến sắc; nhưng tôi vẫn ghi nhớ những việc đó trong lòng.”