12

H'Miriam Jêh Ri Y-Arôn Ngơi Tâm Rdâng Đah Y-Môis

1H'Miriam jêh ri Y-Arôn ngơi tâm rdâng đah Y-Môis yor ôbăl hŏ gŭ jêh ur đah du huê bu ur Kus. 2Khân păng lah, "Yêhôva ŭch dŏng kanŏng êng Y-Môis hĕ dĭng păng ngơi jêh? Mâu hĕ păng dŏng he dĭng mâu ŭch ngơi đŏng?" Yêhôva tăng nau nây. 3Pôri, Y-Môis jêng du huê bunuyh hêt-rhôi ngăn ma lĕ rngôch bunuyh ta neh ntu. 4Ƀât lât Yêhôva lah ma Y-Môis, ma Y-Arôn jêh ri ma H'Miriam. "Văch hom lĕ pe nuyh rlet ngih bok tâm rƀŭn." Jêh ri lĕ pe khân păng dâk hăn. 5Yêhôva jŭr văch tâm meh ndâr tŭk jêh ri gŭ ta mpông ngih bok, kuăl Y-Arôn jêh ri H'Miriam; jêh nây bar hê khân păng hăn panăp. 6Păng lah, "Iăt hom nau gâp ngơi:
  Tơlah geh du huê kôranh nơm mbơh lor tâm phung khân may, gâp yơh Yêhôva nơm tâm mpơl gâp nơm ma păng tâm nau tâm saơ, gâp ngơi ma păng tâm nau mbơi.
7Oh mon Y-Môis mâu geh pô nây ôh, păng răp jăp ngăn tâm lĕ ngih gâp.
8Gâp ngơi đah păng mbung ndrăng mbung ma nau rah vah, mâu geh ngơi ndâp; păng saơ rup Yêhôva. Pô nây mâm khân may mâu klach tâm rdâng đah oh mon Y-Môis?" 9Nau Yêhôva ji nuih hit hâr ma khân păng jêh ri Păng du hăn. 10Tơlah tŭk hao du tă bơh ngih bok, ta aơ H'Miriam geh phŭng, jêng nglang nâm bu pler. Y-Arôn rle uănh ma H'Miriam, saơ păng lĕ geh phŭng jêh. 11Y-Arôn lah ma Y-Môis, "Hơi kôranh gâp, lơi tâm rmal hên yorlah hên lĕ rluk jêh ri ƀư nau tih jêh. 12Lơi ta ăn ôbăl jêng nâm bu du huê bunuyh hŏ rai jêh du n'gul nglay săk tơlah ôbăl luh du bơh ndŭl me." 13Y-Môis nter ma Yêhôva, "Hơi Brah Ndu! gâp vơh vơl ma ma may, ƀư bah an păng." 14Ƀiălah Yêhôva lah ma Y-Môis, "Tơlah mbơ̆ păng soh jêh dak diu tra muh măt păng, mâu hĕ păng mra prêng dôl tâm pơh nar? Ăn bu krŭng păng padih mpâr dôl pơh nar; jêh nau nây bu dơi njŭn tay tâm nhuang ntŭk rmlak.
15Pô nây bu krŭng H'Miriam padih ntŭk rmlak dôl pơh nar; jêh ri phung ƀon lan mâu hŏ dâk hăn ôh tât bu plơ̆ njŭn tay H'Miriam rlet nhuang ntŭk. 16Jêh nau nây phung ƀon lan dâk hăn tă bơh Hasêrôt, jêh ri gŭ njơh tâm bri rdah Paran.