12

Bị trừng phạt vì nói hành

1Mỵ-lâm và A-rôn phàn nàn với nhau về người đàn bà ở xứ Cúc mà Mai-sen cưới làm vợ. 2Họ nói: "Có phải chỉ một mình Mai-sen là người trung gian truyền đạt sứ mệnh của Chúa cho nhân dân đâu? Ngài không phán qua chúng ta sao?" Chúa nghe những lời đó. 3(Mai-sen là một người khiêm hòa nhất trên đời). 4Thình lình Chúa truyền bảo Mai-sen, A-rôn và Mỵ-lâm: "Cả ba đi ngay vào Đền hội kiến!" Họ vâng lời. 5Chúa ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa Đền, gọi A-rôn và Mỵ-lâm. Họ cùng bước tới. 6Ngài phán: "Lắng tai nghe đây. Ta dùng khải thị, chiêm bao để nói với các tiên tri, 7,8nhưng với Mai-sen người đầy tớ trung thành trong nhà Ta, Ta nói chuyện trực tiếp, rõ ràng. Chính Mai-sen cũng đã được chiêm ngưỡng hình dáng của Ta nữa. Thế mà các ngươi không e ngại khi chỉ trích đầy tớ của Ta sao?"
9Cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng họ, rồi Ngài ngự đi. 10Vừa khi Đám mây bay khỏi nóc Đền, Mỵ-lâm liền bị bệnh phung, người trắng như tuyết. A-rôn thấy thế, 11liền van xin Mai-sen: "Xin đừng trừng phạt chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội và hành động điên cuồng. 12Đừng để cho chị ấy như người đã chết, như một hài nhi thịt rữa nát lúc lọt lòng mẹ." 13Mai-sen kêu xin Chúa: "Chúa ơi! Xin Ngài chữa lành chị con." 14Chúa liền bảo Mai-sen: "Nếu cha nàng nhổ vào mặt nàng, nàng cũng phải chịu ô nhục trong bảy ngày. Vậy nàng phải được giữ bên ngoài trại quân bảy ngày, sau đó mới được vào trại." 15Và như thế, Mỵ-lâm, được giữ lại một nơi bên ngoài trại bảy ngày. Nhân dân không lên đường cho đến ngày Mỵ-lâm được trở vào trại. 16Sau đó, họ từ Hát-xê-rốt ra đi. Đến sa mạc Pha-ran họ dừng chân cắm trại.