30

Nau Vay Di Ma Phung Bu Ur Ton

1Y-Môis lah ma phung ƀon lan Israel lĕ nau Yêhôva hŏ ngơi jêh ma păng. 2Y-Môis lah ma phung kôranh ma phung ndŭl mpôl Israel, "Aơ nau Yêhôva hŏ ntĭnh jêh: 3Tơ lah du huê buklâu ƀư jêh nau ton ma Yêhôva, mâu lah ton sơm ma nau ăn ndơ ton, păng mâu dơi rlau ôh nau păng ngơi; ăn păng ƀư ăn lĕ tĭng nâm nau păng hŏ ngơi. 4Tơlah du huê bu ur ƀư nau ton ma Yêhôva jêh ri tâm nkol ma ndơ ton dôl hôm e tâm ngih mbơ̆ păng nôk păng druh mom, 5jêh ri mbơ̆ păng tăng jêh nau păng ton, ndơ păng ton tâm nkol jêh ma păng nơm, jêh ri mbơ̆ păng mâu ngơi ôh ma păng; pô ri lĕ rngôch nau păng ton mra hôm e, jêh ri lĕ rngôch ndơ păng ton tâm nkol jêh ma păng nơm mra hôm e. 6Ƀiălah tơ lah mbơ̆ păng tâm mpơl nau păng mâu dơn ta nar păng tăng nau nây, nau păng ton jêh, jêh ri ndơ păng ton tâm nkol jêh ma păng nơm mâu mra hôm e ôh. Yêhôva mra yô̆ an ma păng, yorlah mbơ̆ păng dun jêh ma păng. 7Tơlah bu ur nây gŭ sai jêh, dôl păng geh nau ton mâu lah ma nau ngơi mâu mĭn luh tă trôm mbung păng, ma nau nây păng tâm nkol jêh păng nơm,
8jêh ri tơ lah sai păng tăng nau nây, jêh ri tơ lah ôbăl mâu ngơi ôh ma păng ta nar ôbăl tăng nau nây; pô nây nau păng ton jêh mra hôm e, jêh ri ndơ păng ton tâm nkol jêh ma păng nơm mra hôm e. 9Ƀiălah tơ lah ta nar sai păng tăng nau nây ôbăl tâm mpơh nau mâu dơn, pôri ôbăl mra ngroh lơi nau păng ton jêh, jêh ri nau păng ngơi mâu mĭn tă bơh trôm mbung păng, ma nau nây păng geh nau tâm nkol jêh păng nơm; jêh ri Yêhôva mra yô̆ ma păng. 10Ƀiălah nau ton du huê bu ur ndrô khĭt sai mâu lah du huê bu ur bu chalơi jêh, moh nau păng tâm nkol jêh păng nơm mra hôm e. 11Tơ lah păng ƀư nau ton tâm ngih sai păng, mâu lah tâm nkol ma păng nơm ma ndơ ton ndrel ma nau ton săk, 12jêh ri sai păng tăng nau nây jêh ri mâu ngơi ôh ma păng, jêh ri mâu dun ôh ma păng; pô ri lĕ rngôch nau păng lĕ ton jêh mra hôm e, jêh ri lĕ rngôch ndơ ton păng tâm nkol jêh păng nơm mra hôm e. 13Ƀiălah tơlah sai păng ngroh lơi nau nây nar ôbăl tăng, pô ri lĕ rngôch nau păng ngơi di ma nau păng ton mâu lah di ma ndơ păng ton mâu mra hôm e ôh; sai păng ngroh jêh nau nây, jêh ri Yêhôva mra yô̆ an ma păng. 14Sai păng dơi ƀư nâp mâu lah ngroh lĕ rngôch nau păng ton jêh ri lĕ rngôch nau păng ton tâm nkol ƀư rêh ni huêng păng nơm.
15Ƀiălah tơlah sai păng mâu ngơi ma păng ăp nar pô nây, ôbăl ƀư nâp lĕ rngôch nau păng ton jêh mâu lah lĕ rngôch ndơ ton păng ƀư jêh. Obăl ƀư nâp jêh nau nây, yorlah ôbăl mâu ngơi ôh ma păng ta nar ôbăl tăng nau nây. 16Ƀiălah tơ lah ôbăl ngroh nau nây jêh ôbăl tăng, pôri ôbăl mra anh nau kue păng."
17Nây nau vay Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis nâm bu nau ndrăng ur sai, jêh ri ndrăng mbơ̆ đah kon bu ur păng dơl ôbăl gŭ druh mom tâm ngih mbơ̆ păng.