5

Người ô uế

1Chúa Hằng Hữu cũng bảo Mai-sen: 2“Con dạy người Y-sơ-ra-ên phải trục xuất các người phung, người có mụt nhọt ra máu mủ và người bị ô uế vì đụng vào xác người chết ra khỏi trại quân. 3Dù họ là đàn ông hay đàn bà cũng phải trục xuất để họ không làm ô uế trại quân, vì Ta ở giữa trại dân Ta." 4Người Y-sơ-ra-ên vâng lời Chúa.

Luật bồi thường

5,6Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen dạy bảo người Y-sơ-ra-ên: "Khi một người - dù đàn ông hay đàn bà - phạm một tội gì mà vi phạm luật Chúa, 7người ấy phải xưng tội, bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cộng thêm một phần năm số ấy cho nạn nhân. 8Trường hợp nạn nhân không còn ai để nhận bồi thường, số bồi thường phải nộp cho Chúa và số ấy thuộc về thầy tế lễ, cộng thêm một con cừu để làm lễ chuộc tội. 9,10Như vậy, khi người Y-sơ-ra-ên đem dâng cho Chúa vật gì, vật ấy sẽ thuộc về các thầy tế lễ."
11-13Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen dạy người Y-sơ-ra-ên: "Trường hợp một người vợ ngoại tình nhưng không bị bắt quả tang, cũng không có nhân chứng, 14và nếu người chồng đâm nghi, nổi ghen, 15người ấy nên đưa vợ mình đến gặp thầy tế lễ, cũng đem theo một lễ vật gồm một phần mười giạ bột lúa mạch không pha dầu, không rắc nhủ hương lên trên, vì đây là lễ vật hồi tưởng.
16Thầy tế lễ sẽ đem người vợ đến trước Chúa, 17đổ nước thánh vào một cái bình bằng đất, bốc bụi dưới sàn Lều Đền tạm bỏ vào. 18Thầy tế lễ cũng xả tóc nàng, đặt lễ vật hồi tưởng vào tay nàng, tay thầy tế lễ cầm bình nước đắng nguyền rủa. 19Thầy tế lễ bảo nàng thề rồi nói: 'Nếu không có ai nằm với bà ngoài chồng bà, bà sẽ không chịu ảnh hưởng của nước đắng nguyền rủa này. 20Nhưng nếu bà đã ngoại tình, 21,22thì Chúa sẽ làm cho đùi bà rữa nát và bụng bà phình lên, nhân dân sẽ nhắc đến bà mỗi khi họ trù rủa, thề thốt.' Nàng sẽ nói: 'Xin cứ đúng như thế!' 23Thầy tế lễ viết những lời nguyền rủa này vào sách, rồi rửa sách trong nước đắng. 24Khi nàng uống nước đắng nguyền rủa, nó sẽ gây nhiều cay đắng trong bụng.
25Thầy tế lễ sẽ lấy lễ vật hồi tưởng khỏi tay nàng, đem dâng đưa qua đưa lại trước Chúa, rồi đem lễ vật đến trước bàn thờ, 26bốc một nắm bột tượng trưng cho toàn thể lễ vật, đem đốt trên bàn thờ, rồi bảo nàng uống nước. 27Nếu nàng ngoại tình; nước sẽ trở nên đắng trong bụng, bụng phình lên, đùi rữa nát, nhân dân sẽ nhắc đến nàng mỗi khi trù rủa, thề thốt. 28Nhưng nếu trong sạch nàng sẽ không bị hại mà vẫn có thể sinh nở.
29,30Đó là luật quy định trường hợp một người chồng ghen tương nghi vợ ngoại tình; luật này quy định cách thức thầy tế lễ phải theo khi người vợ được đem đến trước Chúa. 31Người chồng sẽ không có lỗi mặc dù hậu quả tai hại xảy ra cho vợ mình trong trường họp vợ ngoại tình thật."