6

Nau Vay Ma Du Huê Nasirit

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Tơlah du huê bu klâu mâu lah bu ur, tơ lah ƀư nau ton du huê Nasirit, gay prăp ăn păng nơm ma Yêhôva, 3păng mra ver ndrănh jêh ri ndơ nhêt nhŭl; păng mâu dơi nhêt ôh ndrănh mâu lah piăng bih ndrănh, mâu lah piăng bih ndơ nhêt nhŭl; tâm ban đŏng mâu dơi nhêt ôh dak bu ƀư ma dak play kriăk ƀâu, mâu lah sa play kriăk ƀâu mhe mâu lah lĕ kro jêh. 4Lĕ nar dôl păng prăp ăn păng nơm, păng mâu dơi sa ôh moh ndơ luh tă bơh tơm play kriăk ƀâu, nđâp ma găr ntil mâu lah ntâu. 5"Lĕ rngôch nar dôl păng ton ma nau prăp ăn păng nơm, păng mâu dơi poih ôh chhŏk păng; kŏ tât lĕ nar prăp ăn ma Yêhôva, păng mra jêng kloh ueh; păng rong chhŏk jong." 6"Dôl lĕ rngôch nar prăp ăn păng nơm ma Yêhôva păng mâu dơi hăn dăch ôh bunuyh khĭt.
7Păng mâu dơi ƀư ƀơ̆ păng nơm yor mbơ̆ păng, mê̆ păng, oh nâu păng, mâu lah oh nur păng, tơlah khân ôbăl khĭt; yorlah nau păng prăp ăn păng nơm ma Yêhôva gŭ kalơ bôk păng. 8Dôl lĕ rngôch nar nau prăp ăn păng nơm, păng jêng kloh ueh ma Yêhôva. 9"Tơlah du huê khĭt ndal êp kêng păng, ƀư ăn ƀơ̆ jêh bôk păng hŏ prăp jêh ăn kloh, pôri păng mra poih lơi chhŏk păng ta nar nau ƀư kloh păng. Păng mra poih păng ta nar năng pơh. 10Ta nar năng pham păng mra djôt leo ma kôranh ƀư brah bar mlâm plŭk mâu lah bar mlâm kon ntơp ta mpông ngih bok tâm rƀŭn. 11Kôranh ƀư brah mra nhhơr du mlâm jêng ndơ nhhơr chuai nau tih, jêh ri du mlâm êng jêng ndơ nhhơr gŭch, jêh ri ƀư ăn kloh nau tih păng, yorlah păng hŏ ƀư tih yor săk jăn khĭt. Jêh ri tâm nar nây păng mra prăp ăn kloh bôk păng đŏng. 12Pô nây, păng prăp ăn păng nơm ma Yêhôva tĭng nâm ndah nar nau prăp ăn păng nơm tay, jêh ri nhhơr du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh jêng ndơ nhhơr chuai ma nau rlau nau vay, jêh ri lĕ rngôch nar păng prăp ăn păng nơm ntơm saơm mâu kơp ôh, yorlah nau păng prăp ăn păng nơm jêng ƀơ̆ jêh. 13"Aơ nau vay ma bunuyh Nasirit; tơlah lĕ lôch jêh nar ma nau prăp ăn păng nơm: bu mra njŭn leo păng ma mpông ngih bok tâm rƀŭn,
14jêh ri păng nhhơr ndơ păng ăn ma Yêhôva, du mlâm biăp kon nkuăng du năm deh mâu geh sôt ôh, jêng ndơ nhhơr gŭch, jêh ri du mlâm biăp kon me du năm deh mâu geh sôt ôh, jêng ndơ nhhơr chuai nau tih, jêh ri du mlâm biăp nkuăng mâu geh sôt jêng ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn, 15jêh ri du bĭ piăng let mâu geh ndrui, ƀănh ƀư ma ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ, ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy nđâp ndơ nhhơr nhêt. 16kôranh ƀư brah mra leo lĕ ndơ nây tanăp Yêhôva, jêh ri nhhơr ndơ nhhơr chuai nau tih jêh ri ndơ păng nhhơr gŭch; 17păng mra nhhơr ma Yêhôva biăp nkuăng jêng ndơ nhhơr nau đăp mpăn, ndrel ma bĭ piăng let mâu geh ndrui; kôranh ƀư brah mra nhhơr ndrel đŏng ndơ nhhơr ranih muy jêh ri ndơ nhhơr nhêt.
18Bunuyh Nasirit mra poih bôk păng prăp ăn jêh ma Yêhôva ta mpông ngih bok tâm rƀŭn; păng mra sŏk chhŏk bơh bôk păng prăp ăn jêh ma Yêhôva, jêh ri ăn tâm ŭnh gŭ tâm dâng ndơ ƀư brah nhhơr ma nau đăp mpăn. 19Kôranh ƀư brah mra sŏk nglik biăp nkuăng lĕ gâm sĭn jêh, jêh ri du glo ƀănh mâu geh ndrui tă tâm bĭ, jêh nây du rlat ƀănh n'hơ mâu geh ndrui jêh ri dơm ndơ nây ta ti bunuyh Nasirit lĕ jêh păng poih jêh chhŏk prăp ăn păng nơm. 20Kôranh ƀư brah ryeng ndơ nây jêng du ndơ kloh tanăp Yêhôva: Nây jêng du ndơ kloh prăp ma kôranh ƀư brah, ndrel ma ntang ntơh ryeng jêh, jêh ri nglik nhhơr jêh, jêh ta nây bunuyh Nasirit dơi nhêt ndrănh dak kriăk ƀâu. 21"Nây jêng nau vay ma bunuyh Nasirit hŏ ƀư jêh nau ton, jêh ri aơ jêng ndơ păng mra nhhơr ăn ma Yêhôva mra jêng tĭng nâm păng ton dôl jêng bunuyh Nasirit, rmeh ma ndơ êng păng dơi geh. Tĭng nâm nau păng ton jêh, pônây păng mra ƀư tĭng nâm nau vay ma nau prăp ăn păng jêng du huê bunuyh Nasirit."

Nau Kôranh Ƀư Brah Mŏt Ton

22Yêhôva lah ma Y-Môis, 223"Lah hom ma Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng: Pô aơ nau khân păng mra mŏt ton ma phung ƀon lan Israel; khân may mra lah ma khân păng: 24Dăn hom ma Yêhôva ăn nau ueh lăng ma may jêh ri mât king may;
25dăn ma Yêhôva nchrat ang muh măt Păng ma may, jêh ri yô̆ an ma may.
26Dăn ma Yêhôva mêt uănh an may, jêh ri ăn nau đăp mpăn ma may.
27Tâm ban đŏng khân păng mra dơm amoh gâp ta kalơ phung ƀon lan Israel, jêh ri gâp mra ăn nau ueh lăng ma khân păng.