8

Y-Arôn Dăp Krĭp Ŭnh Kađen

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2"Lah hom ma Y-Arôn, Tơlah may dăp krĭp ŭnh kađen, pơh mlâm ŭnh kađen nây mra ăn ang panăp jâng jrêng" 3Y-Arôn ƀư pô nây; păng dăp krĭp ŭnh kađen păng gay ăn panăp jâng jrêng, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis. 4Aơ nau blau bu ƀư jâng jrêng, ma mah bu chiăr, ntơm bơh jâng tât ta kao păng jêng kan bu chiăr, tĭng nâm rup Yêhôva nchŏng jêh ma Y-Môis, tâm ban pô nây păng ƀư jâng jrêng.

Nau Prăp Ăn Phung Lêvi

5Yêhôva lah ma Y-Môs, 6"Sŏk hom phung Lêvi bơh ta nklang phung Israel jêh ri ƀư ăn khân păng dơi kloh. 7Pô aơ ăn may ƀư ma khân păng gay ƀư kloh: May nsrih dak nau ƀư kloh ta kalơ khân păng; ăn khân păng poih lĕ rngôch rsau săk jăn khân păng, pih bok ao khân păng, jêh ri ƀư kloh khân păng nơm. 8Pônây, ăn khân păng sŏk du mlâm ndrôk nkuăng rah ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ, jêh ri ăn may sŏk du mlâm ndrôk nkuăng rah êng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih. 9Ăn may tâm mpơl phung Lêvi panăp ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri rgum lĕ rngôch phung Israel. 10Pônây, may ăn phung Lêvi văch dăch ta năp măt Yêhôva, jêh nây phung Israel mra dra ti khân păng ta phung Lêvi, 11jêh ri Y-Arôn mra nhhơr phung Lêvi ta năp Yêhôva jêng ndơ nhhơr ryeng bơh phung ƀon lan Israel, gay ma khân păng dơi pah kan ma Yêhôva. 12Jêh nây, phung Lêvi dra ti ta kalơ bôk lĕ bar mlâm ndrôk nkuăng; jêh ri may mra nhhơr du mlâm jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih, jêh ri du mlâm êng jêng ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva, gay chuai nau ƀư kloh nau tih phung Lêvi. 13Jêh ta nây, may mra ăn phung Lêvi kơl Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng, jêh nây may mra nhhơr khân păng jêng ndơ nhhơr ryeng ma Yêhôva.
14"Pôri may mra prăp ăn phung Lêvi tă ta nklang ƀon lan Israel, jêh ri phung Lêvi mra jêng phung gâp. 15Jêh nau nây phung Lêvi mra lăp pah kan tâm ngih bok nau tâm rƀŭn, tơ lah lĕ ƀư kloh jêh khân păng, jêh ri nhhơr khân păng jêng ndơ nhhơr ryeng rvăh plơ̆ sĭt: 16Yor lah, bơh ta nklang ƀon lan Israel phung Lêvi ăn n'ho ma gâp; gâp nơm hŏ sŏk khân păng ntrok ăn lĕ rngôch kon bôk rah tâm phung ƀon lan Israel. 17Yor lah lĕ rngôch phung kon bôk rah tâm phung ƀon lan Israel jêng ndơ gâp, bunuyh nđâp ma mpô mpa; tâm nar gâp nkhĭt jêh lĕ rngôch phung kon bu klâu bôk rah tâm n'gor bri Êjipt, gâp prăp an jêh khân păng ma gâp nơm. 18Jêh ri gâp sŏk jêh phung Lêvi ntrok ma lĕ rngôch phung kon bôk rah bơh phung ƀon lan Israel.
19Jêh ri gâp ăn jêh phung Lêvi jêng ndơ ăn ma Y-Arôn jêh ri ma phung kon bu klâu păng tă bơh ta nklang phung ƀon lan Israel, pah kan ma phung ƀon lan Israel ta ngih bok nau tâm rƀŭn, jêh nây ƀư nau ăn kloh nau tih phung ƀon lan Israel, gay lơi dĭng geh ôh nau tât mhĭk ta nklang phung ƀon lan Israel tơ lah phung ƀon lan Israel hăn dăch jrô kloh ueh."
20"Pôri Y-Môis, Y-Arôn, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn ƀư ma phung Lêvi tĭng nâm lĕ rngôch nau Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis di ma phung Lêvi, pôri phung ƀon lan Israel ƀư tâm ban nây đŏng. 21Phung Lêvi ƀư kloh khân păng nơm bơh nau tih, jêh ri pih bok ao khân păng; Y-Arôn nhhơr khân păng jêng ndơ nhhơr ryeng tanăp Yêhôva, jêh ri Y-Arôn ƀư brah chuai an gay ăn kloh nau tih khân păng.
22jêh nau nây phung Lêvi lăp pah kan tâm ngih bok nau tâm rƀŭn kơl Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng; tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis di ma phung Lêvi, pô nây bu ăn khân păng ƀư.

Năm Tâm Nal Ma Phung Lêvi Djôt Kan

23Pô aơ Yêhôva lah ma Y-Môis, 24"Aơ jêng nau vay nal ma phung Lêvi: ntơm ma bar jê̆t ma prăm năm bơi rlau, phung Lêvi mra lăp pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn;
25jêh ri ntơm bơh prăm jê̆t năm khân păng mra luh du bơh nau kan jêh ri mâu hôm pah kan ôh, 26ƀiălah kâp kơl phung oh nâu khân păng tâm ngih bok tâm rƀŭn, gay mât mray ndơ bu jao jêh ma khân păng, jêh ri khân păng mâu mra ƀư kan ôh. Ăn may ƀư pô nây ma phung Lêvi dôl jao kan ma khân păng."