6

Nau Vay Phung Kon Jêh Ri Phung Mbơ̆ Mê̆

1Hơi phung kon, tông hom ma mê̆ mbơ̆ tĭng nâm Kôranh Brah, yorlah nau nây sŏng. 2"Yơk hom ma mbơ̆ mê̆ ay may." (aơ nau vay mrô nguay geh nau ton ndrel). 3"Pô nây mơ ay may gŭ maak jêh ri gŭ rêh jŏ ta neh ntu aơ."
4Jêh ri hơi phung mbơ̆, lơi ta khân may lŏk lôr oh kon khân may ôh ƀiălah mât rong khân păng ma nau mkra jêh ri nau sâm nti tâm Kôranh Brah.

Nau Vay Phung Oh Mon Jêh Ri Phung Kôranh

5Hơi phung oh mon, ăn khân may tông ma nơm jêng kôranh khân may tâm nglay săk ma nau klach, ma nau yơk jêh ri ma nuih n'hâm sŏng, nâm bu ma Brah Krist lĕ; 6mâu di tông knŏng ta năp măt ôh, nâm bu khân may joi nau maak ma bunuyh, ƀiălah nâm bu phung oh mon Brah Krist ƀư tĭng nâm nau Brah Ndu ŭch ma nuih n'hâm ueh. 7Pah kan ma khân păng ma nau rŏng nâm bu khân may pah kan ma Kôranh Brah nơm, mâu di nâm bu ma bunuyh ôh, 8khân may gĭt jêh geh tơ̆ jêng dĭk, geh tơ̆ jêng kon me, ăp nơm mra geh nau nkhôm bơh Kôranh Brah tĭng nâm nau ueh păng ƀư jêh.
9Hơi phung kôranh, ăn khân may ƀư tâm ban lĕ đah khân păng, jêh ri lơi thăm rmat ma khân păng ôh. Khân may gĭt jêh khân may nơm jêh ri khân păng geh du huê kôranh ndrel tâm trôk, jêh ri ta năp păng lĕ rngôch bunuyh tâm ban.

Ndơ Tâm Lơh Phung Chroh Dŏng

10Pô nây yơh, ăn ktang hom khân may tâm Kôranh Brah ma nau ktang brah păng. 11Ăn khân may sŏk bơh Brah Ndu lĕ rngôch ndơ tâm lơh, gay ma khân may dơi gŭ rjăp rdâng đah nau brah mhĭk ndơm. 12Yorlah nau tâm lơh mâu di ma nglay săk, ma mham ôh, ƀiălah ma nau tŭn jot, ma nau chiă uănh, ma phung kôranh hđăch neh ntu ngo aơ, ma phung brah mhĭk gŭ tâm trôk. 13Yor nây sŏk hom bơh Brah Ndu jêng ndơ tâm lơh, gay ma khân may dơi rdâng tâm nar mhĭk, jêh ri tơlah jêh khân may dơi lĕ rngôch, khân may mra gŭ nâp.
14Gŭ nâp hom, sŏk nau ngăn jêng rse bŭt khân may, nsoh nau sŏng jêng ao loih. 15Ndrăp bơh nau mhe mhan ueh đăp mpăn jêng ndrom jâng khân may. 16Sŏk nau chroh jêng nâm bu khêl. Ma ndơ nây khân may dơi nhhât lĕ rngôch hăr ŭnh nơm mhĭk. 17Tâm ban lĕ ndô hom nau tâm rklaih jêng đon, jêh ri djôt đao gưm Brah Huêng Ueh, nâm bu ntĭt, Nau Brah Ndu Ngơi. 18Ma Brah Huêng Ueh mbơh sơm ƀaƀơ jêh ri vơh vơl. Njrăng mro nau nĕ ma nau srôih, jêh ri mbơh sơm ma lĕ rngôch phung kloh ueh. 19Mbơh sơm an ma gâp ƀă, gay ma Brah Ndu ăn ma gâp, tơlah gâp hă bâr nti lah, nơih mbơh nau khlay ndâp bơh nau mhe mhan ueh. 20Yor kan nây gâp jêng oh mon ktang bu kât ma rse rvăk, gay ma gâp dơi ngơi ma nau janh, nau bu ăn gâp ngơi.

Kan Njuăl Y-Tisik Nsong Nau Khâl

21Gay ma khân may tâm ban lĕ gĭt nau gâp, jêh ri kan gâp. Y-Tisik oh nâu he rŏng ngăn ngên, du huê oh mon răp jăp ma Kôranh Brah, mra ăn khân may gĭt lĕ. 22Gâp njuăl păng hăn ma khân may gay ma khân may gĭt mâm nau tât ma hên aƀaơ aơ, jêh ri gay păng bonh leng nuih n'hâm khân may.
23Ăn Brah Ndu, Mbơ̆, jêh ri Yêsu Krist Kôranh Brah, ăn nau đăp mpăn jêh ri nau rŏng ma nau chroh phung oh nâu. 24Ăn nau yô̆ gŭ ndrel ma lĕ rngôch phung rŏng ma Kôranh Brah he, Yêsu Krist, ma nau rŏng mâu geh rgâl ôh.