13

Tiên tri về Ba-by-luân

1Ê-sa, con A-mốt đã thấy khải tượng về cuộc suy vong của Ba-by-luân.
2Hãy dựng trụ cờ trên đỉnh núi trọi, báo hiệu cho quân đội tiến công! Dân Ta hãy khoát tay giục giã các đơn vị tiến về Ba-by-luân để đốt phá lâu đài của các bậc công hầu khanh tướng. 3Ta đã biệt riêng quân đội này để đoán phạt Ba-by-luân; các chiến sĩ đều hân hoan chiến đấu. 4Đại quân tiến rầm rập, rúng chuyển cả đồi núi. Các quốc gia liên minh tập trung quân đội, tiến công như vũ bão. Chúa Hằng Hữu đã dồn quân đội ra mặt trận. 5Nhiều đơn vị đã từ xứ xa kéo đến. Đó là các vũ khí Chúa Hằng Hữu dùng để tiêu diệt cả xứ Ba-by-luân.
6Hãy thét lên vì khiếp sợ, vì đã đến ngày của Chúa, là ngày Đấng Toàn năng tiêu diệt Ba-by-luân. 7Vì thế, quân lính Ba-by-luân xuôi tay, mất hết tinh thần chiến đấu. 8Họ kinh hãi, buồn thảm đau đớn, quặn thắt, sững sốt nhìn nhau, mặt đỏ kè vì ánh lửa bừng bừng đang thiêu rụi thủ đô. 9Này, đã đến ngày của Chúa, là ngày phẫn nộ dữ dội, ngày tàn phá đất nước, ngày diệt trừ tội nhân ra khỏi nhân dân. 10Các ngôi sao và các thiên hà không chiếu sáng nữa. Mặt trời mọc lên thì bị che khuất nên bầu trời tối tăm; mặt trăng lịm dần trong màn đêm mù mịt.
11Ta sẽ hình phạt thế giới gian ác và người tội lỗi. Ta sẽ hạ nhục những kẻ kiêu căng hỗn xược, và đạp các bạo chúa ngạo nghễ xuống bùn đen. 12Lúc ấy, số người sống sót còn ít hơn vàng, quý hơn vàng ròng Ô-phia. 13Ta sẽ làm các tầng trời rúng chuyển và địa cầu chạy lệch quỹ đạo trong cơn phẫn nộ xung thiên của Chúa Hằng Hữu.
14Quân đội Ba-by-luân sẽ bỏ chạy tán loạn như đàn hươu bị săn bắt, như bầy cừu tản lạc không ai chăn. Mỗi chiến sĩ đều chạy thục mạng, trốn về quê cũ. 15Ai bị quân thù bắt được đều bị tàn sát. 16Con cái bị đập chết tan xương nát thịt, ngay trước mắt cha mẹ. Vợ bị hãm hiếp. Nhà cửa bị cướp sạch. 17Này Ta sẽ xúi giục người Mã-đại đem quân đánh Ba-by-luân. Họ không thiết đến bạc vàng. 18Khí giới họ nghiền nát thanh niên. Họ tàn nhẫn không tiếc thai trong lòng mẹ, không dung mạng trẻ con.
19Ba-by-luân, đế quốc kiêu hùng nhất thế giới, niềm hãnh diện của dân Canh-đê sẽ bị diệt vong như Sô-đôm và Gô-mo. 20Ba-by-luân đời đời chẳng bao giờ có dân cư nữa. Nơi đây, người Á-rập chẳng bao giờ cắm trại, các mục đồng chẳng bao giờ cho bầy súc vật dừng chân. 21Nơi đây, chỉ có thú dữ của sa mạc; nhà cửa vang tiếng loài cú vọ; đà điểu và dê rừng. 22Lang sói sủa rân trong cung điện; chó rừng tru trong đền đài lộng lẫy. Sắp đến thời kỳ Ba-by-luân suy vong, chẳng còn bao lâu nữa.