13

Yiang Sursĩ Manrap Cruang Ba-bulôn

1Nâi la máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng yỗn Ê-sai con samiang Amot dáng tễ cruang Ba-bulôn.
2Tâng anũol cóh bân ntốq tỡ bữn ntrớu dáh, cóq anhia ayŏ́ng aroâiq tếc yỗn máh tahan mut phaq ngoah toong cũai ỗt ca sốt tâng vil ki. 3Yiang Sursĩ khoiq ớn máh tahan clŏ́q cớp khễuq rachíl, yỗn alới mut manrap máh cũai vil ki, yuaq án sâng cutâu mứt lứq chóq alới.
4Cóq tamứng máh sưong cũai hỗ hát tễ máh cóh king. Bữn máh cruang cutễq cớp máh tỗp cũai toâq parỗm parnơi dŏq loŏh rachíl. Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq parỗm máh tahan ki yỗn thrũan rachíl. 5Tỗp tahan ki toâq tễ máh cruang yơng tễ dũ pứp tâng cốc cutễq nâi. Cỗ Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt, ngkíq án pupứt nheq cruang ki.
6Bữn sưong u‑ỗi pupróh, yuaq tangái Yiang Sursĩ khoiq cheq chơ, la tangái Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ễ dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt. 7Atĩ dũ náq cũai cỡt lamên, cớp máh ŏ́c clŏ́q alới cỡt pứt nheq. 8Dũ náq sâng a‑ĩ tatuiq dếh sâiq, ariang mansễm canỡt con. Tỗp alới manoaq cloân chu manoaq, cớp mieiq alới cỡt ngôt nheq cỗ sâng ngcŏh. 9Tangái Yiang Sursĩ cheq ễ toâq, la tangái án sâng ũan cớp nsóq lứq. Cloong cutễq nâi lứq cỡt khỗ cahễng, cớp án pupứt dũ náq cũai lôih. 10Dũ ramứh mantỗr tỡ bữn claq noâng; toâq moat mandang chỗn, án cỡt cũm nheq; cớp rliang casâi la tỡ bữn claq noâng.
11Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ manrap cốc cutễq nâi, dếh máh cũai loâi cỗ tian máh ranáq lôih alới. Cứq ễ alíh asễng dũ náq cũai achỗn tỗ, cớp manrap dũ náq cũai táq plampla cớp tachoât.
12“Chuaq cũai noâng bữn tamoong, ki coat clữi tễ chuaq yễng muoi chít. 13Tâng tangái ki, cứq ễ táq yỗn paloŏng cỡt rachâu, cớp cốc cutễq nâi cỡt rasĩc chu ntốq canŏ́h, yuaq cứq la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq sâng cutâu mứt.
14“Máh cũai cruang canŏ́h ca ỡt tâng cruang Ba-bulôn, alới ễ lúh chu loah pỡ cruang cutễq alới bữm, cớp pláh chap samoât yỡt lúh niei prian, cớp samoât tỗp cữu ŏ́q cũai mantán. 15Cũai aléq noau bữn cỗp, lứq noau choat án yỗn cuchĩt. 16Máh con alới noau atáih tâng cutễq toau cuchĩt choâng moat alới; máh dống alới noau pũr nheq, cớp máh lacuoi alới pĩeiq noau srứm parlưi.”
17Yiang Sursĩ pai ễn neq: “Cứq ễ mandốq tỗp Mê-dia chíl cruang Ba-bulôn. Tỗp alới tỡ bữn chuaq práq tỡ la yễng. 18Tỗp alới ễ ĩt máh tamĩang cớp saráh, chơ cachĩt máh samiang póng, cớp alới tỡ bữn sâng sarũiq táq máh carnễn cớt, tỡ la carnễn toâr. 19Sanua, Ba-bulôn cruang nêuq o clữi nheq tễ cruang canŏ́h cỡt ntốq pĩeiq pahỡm máh cũai ca ỡt tâng cruang ki. Ma cứq Yiang Sursĩ, lứq pupứt cruang Ba-bulôn, ariang cứq khoiq táq chóq vil Sadôm cớp vil Camô-rơ tê. 20Tỡ bữn noau têq ỡt noâng tâng ntốq ki, dếh cũai Arap ca cơi luloah pỡq chu la tỡ bữn yoang dống aroâiq noâng tâng ntốq ki. Cớp tỡ bữn noau pỡq bán noâng cữu pỡ ntốq ki. 21Vil ki lứq cỡt vil rangual cớp ngua parngeh; cỡt ntốq máh charán arưih cớp calang curóq ễn ỡt. Cỡt ntốq chớm dadieu ỡt, cớp kéh vuat pỡq chu bân ntốq ki. 22Máh ngôl cớp máh dống puo bữn moang sưong ayoŏng cớp acho cruang lũ. Tangái parsốt cheq toâq pỡ cruang Ba-bulôn.”