14

Dân Do-thái Ðược Tái Lập Quốc

  1Quả thật CHÚA sẽ thương xót Gia-cốp;
  Ngài sẽ chọn I-sơ-ra-ên một lần nữa;
  Ngài sẽ tái lập họ trong xứ sở của họ.
  Các dân ngoại sẽ hiệp với họ;
  Các dân ấy sẽ liên kết với nhà Gia-cốp.
  2Các dân sẽ tiếp đón họ và đưa họ trở về quê hương của họ;
  Nhà I-sơ-ra-ên sẽ làm chủ các dân,
  Người ta sẽ phục vụ họ như những tôi trai tớ gái trong đất của CHÚA;
  Họ sẽ bắt làm tù binh những kẻ đã bắt họ làm tù binh;
  Họ sẽ cai trị những kẻ vốn đã hà hiếp họ.

Sự Sụp Ðổ của Vua Ba-by-lôn

3Ðến ngày CHÚA cho ngươi an nghỉ, thoát khỏi cảnh đau buồn, truân chuyên, và lao khổ của thời lưu đày mà ngươi đã bị bắt phải phục dịch, 4bấy giờ ngươi sẽ cất lên những lời ca châm chọc vua của Ba-by-lôn như sau:
  Ủa kẻ áp bức đã tàn đời rồi sao?
  Kẻ hay nhạy cơn lôi đình không còn nữa sao?
  5CHÚA đã bẻ gãy cây gậy uy quyền của kẻ ác;
  Cây vương trượng của kẻ cầm quyền cai trị gian ác đã bị đập tan;
  6Ðó là kẻ trong cơn giận đã không ngừng tay đánh đập muôn dân;
  Ấy là kẻ cai trị muôn dân bằng giận dữ, hằng bắt bớ hành hạ họ không ngừng.
  7Bây giờ cả thế giới đều được nghỉ yên và bình tịnh;
  Rồi đột nhiên họ thốt lên những lời ca hát vui mừng.
  8Ngay cả những cây tùng, cây bá hương ở Li-băng cũng cất tiếng hát rằng,
  “Từ khi ngươi ngã xuống, không còn ai lên đốn chặt chúng tôi.”

  9Dưới âm phủ bị náo động khi nhận ngươi vào.
  Nó vì ngươi mà đánh thức các âm hồn của những kẻ đã từng trị vì trên đất;
  Nó làm cho vua chúa các dân đứng dậy khỏi ngai mình để chào đón ngươi.
  10Tất cả những kẻ ấy sẽ nói với ngươi rằng,
  “Ông mà cũng đã trở thành yếu đuối như chúng tôi sao?
  Ông mà cũng đã trở nên như chúng tôi à?”
  11Những huy hoàng và âm thanh các hạc cầm của ngươi rồi cũng đi vào âm phủ;
  Giòi sẽ làm nệm cho ngươi; bọ sẽ làm mền cho ngươi.

Sự Sụp Ðổ của Lu-xi-phe

  12Hỡi Lu-xi-phe, con của bình minh kia,
  Ngươi đã bị sa xuống đất rồi sao?
  Hỡi kẻ chế ngự các nước, ngươi đã bị hạ xuống rồi sao?
  13Này, ngươi đã tự nhủ,
  “Ta sẽ lên trời;
  Ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các vì sao của Ðức Chúa Trời;
  Ta sẽ ngự trị trên Núi Hội Họp, nơi thượng đỉnh của miền cực bắc.
  14Ta sẽ lên trên các tầng mây;
  Ta sẽ làm cho chính ta trở thành một đấng tối thượng.”
  15Nhưng ngươi sẽ bị ném xuống âm phủ,
  Xuống tận đáy của vực sâu.

  16Những ai thấy ngươi đều sẽ trố mắt nhìn kỹ và tự hỏi,
  “Ðây có phải là kẻ đã từng làm rúng động cả thế giới,
  Khiến các vương quốc phải run sợ,
  17Kẻ đã từng biến thế giới thành sa mạc hoang tàn,
  Kẻ đã đạp đổ các thành trì thành bình địa,
  Và kẻ đã không bao giờ mở cửa ngục phóng thích các tù binh đó sao?”

  18Tất cả các vua chúa của các nước,
  Ai nấy đều nằm xuống cách hiển vinh trong lăng tẩm của họ,
  19Nhưng ngươi sẽ bị quăng ra khỏi mồ mả của ngươi,
  Như một cành cây gớm ghiếc,
  Bị phủ bằng xác chết của những người bị giết vì gươm,
  Rồi bị xô xuống các phiến đá ở dưới vực sâu,
  Khác nào một xác chết bị giày đạp dưới chân.
  20Ngươi sẽ không được chôn cất trong lăng tẩm của các vua,
  Vì ngươi đã phá tan đất nước của ngươi,
  Vì ngươi đã sát hại dân ngươi.

  Dòng dõi của bọn gian ác muôn đời về sau sẽ không được ai nhắc đến.
  21Hãy chuẩn bị diệt sạch con cháu của chúng đi,
  Vì tội ác của tổ tiên chúng.
  Ðừng để con cháu chúng có cơ hội nổi lên chiếm lấy đất nước nữa,
  Hoặc xây dựng các thành trì khắp nơi trên mặt đất nữa.
  22“Ta sẽ trỗi dậy chống lại chúng,”
  CHÚA các đạo quân phán vậy.
  “Ta sẽ loại bỏ danh Ba-by-lôn và những kẻ sống sót của nó,
  Cùng với con cháu và chắt chít của chúng,”
  CHÚA Toàn Năng phán vậy.
  23“Ta sẽ biến nó thành chỗ ở của nhím và những ao nước.
  Ta sẽ dùng chổi hủy diệt quét sạch chốn ấy,”
  CHÚA các đạo quân phán vậy.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại A-sy-ri

  24CHÚA các đạo quân đã thề,
  “Quả thật, hễ Ta định thế nào, việc phải xảy ra thế ấy.
  Hễ Ta tính làm sao, việc phải thành như vậy.
  25Ta sẽ đánh tan quân A-sy-ri trong đất của Ta;
  Ta sẽ giày đạp nó trên các đồi núi của Ta.
  Ách của nó sẽ bị vứt khỏi cổ dân Ta;
  Gánh nặng của nó sẽ bị cất khỏi vai của họ.”

  26Ðây là chương trình đã định cho toàn thế giới;
  Ðây là cánh tay đưa ra thực hiện trên tất cả các dân;
  27Vì khi CHÚA các đạo quân đã quyết định, ai có thể hủy bỏ?
  Khi cánh tay Ngài đã đưa ra thực hiện, ai có thể rút tay Ngài lại được chăng?

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Phi-li-tin

28Vào năm Vua A-khát băng hà sứ điệp nầy đến:
  29“Hỡi toàn dân Phi-li-tin, các ngươi chớ vội mừng,
  Vì cây roi đánh ngươi đã gãy,
  Bởi vì từ trong dòng dõi của con rắn sẽ sinh ra một con rắn độc,
  Rồi từ nó sẽ sinh ra một con rắn bay độc hại dữ dằn.
  30Con đầu lòng của những người nghèo đói sẽ được nuôi dưỡng;
  Và những người bần hàn khốn khó sẽ nằm nghỉ an toàn;
  Nhưng Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi chết đi vì nạn đói;
  Ta sẽ diệt luôn những người còn sót lại của ngươi.
  31Hỡi cổng thành, hãy sầu than khóc lóc;
  Hỡi thành phố, hãy gào khóc kêu la;
  Hỡi toàn dân Phi-li-tin, hãy bủn rủn rụng rời,
  Vì một luồng khói đen sẽ từ phương bắc kéo đến,
  Và chẳng có ai rời khỏi hàng ngũ của mình.”

  32Khi ấy người ta sẽ trả lời thế nào cho các sứ giả của nước ấy đây?
  “CHÚA đã lập Si-ôn.
  Những người cùng khốn trong dân Ngài sẽ tìm được nơi ẩn náu trong thành đó.”