14

Proai Yiang Sursĩ Chu Loah Pỡ Cruang Alới

1Lứq bữn tangái Yiang Sursĩ sâng sarũiq táq loah cũai I-sarel, cớp án rưoh loah tỗp alới cỡt cũai proai án sĩa. Án yỗn tỗp alới píh chu ỡt loah pỡ cutễq alới bữm; cớp bữn máh cũai miar cruang toâq ỡt cớp alới tê. 2Sa‑ữi tỗp cũai toâq rachuai cũai I-sarel yỗn píh chu loah pỡ cruang cutễq alới bữm, la ntốq Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn alới. Tâng ntốq ki, máh cũai canŏ́h cỡt samoât cũai sũl cũai I-sarel. Máh cũai ca khoiq cỗp cũai I-sarel hỗi nhũang, toâq tangái alới píh chu loah, tỗp I-sarel lứq cỗp loah alới cớp cỡt sốt máh cũai ca cơi padâm tỗp I-sarel.

Puo Cruang Ba-bulôn Cuchĩt

3Yiang Sursĩ ễ yỗn cũai I-sarel bữn rlu tễ ŏ́c túh arức cớp túh coat alới chĩuq tanhĩr, cớp án yỗn alới bữn vớt tễ noau padâm táq ranáq ntâng. 4Toâq án táq ngkíq, tỗp alới bữn ayê ra‑ac puo Ba-bulôn pai neq:
 “Puo pla khếh khoiq dớm chơ! Án tỡ têq padâm noâng cũai!
5Yiang Sursĩ khoiq pupứt máh chớc cũai loâi cỡt sốt, 6yuaq máh cũai sốt ki táq tachoât lứq chóq cruang alới chíl riap; cớp alới padâm níc cũai tâng cruang ki. 7Sanua toâq ngư dũ cruang chũop cutễq bữn rlu, bữn ỡt ien khễ, cớp dũ náq cũai bữn ũat ỡn chỡ. 8Nỡm sango cớp nỡm sê-da pỡ cruang Lê-banôn sâng bũi ỡn tê, yuaq puo nâi khoiq pứt chớc chơ. Sanua tỡ bữn noau tamư noâng aluang ki, cỗ puo ki khoiq cuchĩt chơ.
9“Ntốq cũai cuchĩt ỡt crŏ́q roap puo cruang Ba-bulôn. Máh raviei cũai cơi bữn chớc tâng cốc cutễq nâi tamỡ. Máh raviei puo khoiq cuchĩt yuor tễ ntốq alới ỡt. 10Nheq tữh alới cu‑ỗi pai neq: ‘Sanua mới cỡt ieuq parlúc machớng tỗp hếq tê! Mới la cỡt machớng hếq tê sanua. 11Tễ nhũang bữn cũai tapáih achúng khễn mới. Ma sanua mới bếq tâng cachơng bữn mpang, cớp mpang pupỡq tâng tỗ mới, cỡt samoât ayỡ mới ngcuam.’”
12Puo Ba-bulôn la ariang mantỗr pên tarưp ca poang tráh lứq; ma sanua mới khoiq satooh tễ paloŏng. Tễ nhũang mới cơi chíl riap máh cũai canŏ́h, ma sanua pĩeiq noau apŏ́ng mới chu cutễq. 13Mới chanchớm ễ sayóh achỗn chu paloŏng, cớp achúh cachơng tacu mới tâng mantỗr sarỡih lứq ki. Mới chanchớm ễ tacu ariang puo tâng cóh coah angia pỡng, bân ntốq máh yiang toâq rôm parnơi. 14Mới pai mantoâr mới ễ sayóh achỗn chu ramứl cớp cỡt samoât Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. 15Ma lứq noau sadŏ́h mới asễng chu ntốq cũai cuchĩt ỡt ca yarũ lứq.
16Chơ máh cũai khoiq cuchĩt ễ nhêng cloân chu mới cớp blớh neq: “Nâi tỡ, cũai ca acứr cốc cutễq cớp táq yỗn máh cruang cỡt ngcŏh toau parlâi sâiq? 17Nâi tỡ, cũai ca talốh máh vil cớp táq yỗn cloong cutễq cỡt cahễng khỗ? Nâi tỡ, cũai ca tỡ nai acláh máh cũai tũ yỗn cỡt racláh?”
18Máh puo tâng cốc cutễq nâi noau tứp tâng ping nêuq o, 19ma mới ŏ́q ping dŏq tứp sac mới. Sac mới pĩeiq noau takễl aloŏh yỗn abuoiq nsóq, dŏq pưn máh sac cumuiq tahan ca cuchĩt tâng ntốq rachíl. Pĩeiq noau takễl asễng sac mới tâng hŏ́ng loang tâng tamáu, cớp noau tĩn sarúq. 20Cỗ tian mới talốh dống cruang mới bữm cớp cachĩt máh cũai proai mới bữm, ngkíq noau tỡ bữn tứp sac mới ariang noau tứp máh puo canŏ́h. Lứq tỡ va manoaq cũai loâi tễ tŏ́ng toiq mới têq vớt tễ ŏ́c cuchĩt.
21Cóq thrũan cachĩt máh con samiang án, cỗ tian ranáq sâuq achúc achiac alới khoiq táq! Tỡ va manoaq tễ tỗp alới bữn cỡt sốt tâng cruang nâi, tỡ la ayứng vil tamái tâng cốc cutễq nâi.

Yiang Sursĩ Talốh Cruang Ba-bulôn

22Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Cứq lứq chíl cruang Ba-bulôn dŏq pupứt nheq cruang ki. Cứq tỡ bữn dŏq muoi ramứh ntrớu; dếh carnễn la tỡ bữn khlâiq noâng. Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq toâp pai máh ŏ́c nâi. 23Cứq lứq táq yỗn cruang Ba-bulôn cỡt samoât dỡq talĩng, cớp yỗn calang curóq ỡt tâng ntốq ki. Cứq ĩt parnễh pễh táh dũ ramứh tâng cruang Ba-bulôn. Cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq toâp pai máh ŏ́c nâi.”

Yiang Sursĩ Talốh Tỗp Asi-ria

24Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq thễ dũan samoât lứq neq: “Ŏ́c ntrớu cứq khoiq aloŏh ngê ễ táq, ranáq ki lứq cỡt. Ŏ́c ntrớu cứq khoiq chanchớm ễ táq, cứq lứq táq yỗn moâm máh ranáq ki. 25Cứq lứq pupứt nheq cũai Asi-ria tễ cruang cutễq cũai I-sarel, chơ cứq tĩn sarúq tỗp alới bân máh cóh cứq. Cứq acláh cũai proai cứq tễ talang atĩ cũai Asi-ria, cớp tễ máh mpỗl ntâng lứq ca alới ỡt mprơ. 26Nâi la ngê cứq aloŏh yỗn cốc cutễq nâi; cứq lứq payư atĩ manrap nheq tữh cruang cũai.”
27Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq khoiq chanchớm ễ táq ranáq nâi; án khoiq payư atĩ manrap cũai, cớp tỡ bữn noau têq catáng án.

Yiang Sursĩ Talốh Tỗp Phi-li-tin

28Santoiq nâi Yiang Sursĩ atỡng tâng cumo puo Ahat cuchĩt.
29Tỗp Phi-li-tin ơi! Anhia chỗi coâp bũi ỡn, yuaq dũi anhia khoiq tacoaih chơ. Toâq cusân muoi thữ khoiq cuchĩt chơ, ki bữn cusân canŏ́h ễn toâq pláih, cusân nâi pla hỡn tễ án ca nhũang. Chơ cusân ki rôiq con cỡt ngưoc tuang cớp têq pâr dếh bữn pih hỡ. 30Yiang Sursĩ lứq chứm siem cũai proai án ca túh cadĩt, cớp yỗn alới bữn tamoong plot ien. Ma án lứq yỗn tỗp Phi-li-tin ramóh ŏ́c panhieih khlac, cớp cỗ tễ ranáq ki tỡ bữn dŏq muoi noaq aléq tễ tỗp alới têq tamoong.
31Ơ máh vil Phi-li-tin ơi! Cóq anhia cuclỗiq cucling sễq noau toâq rachuai anhia! Cóq anhia sâng ngcŏh, yuaq bữn phĩac samoât ramứl toâq tễ coah angia pỡng; phĩac ki sacâm tễ poâl tahan ca tỡ bữn sâng ngcŏh.
32Nŏ́q tỗp hái ễ ta‑ỡi cũai dững santoiq pau tễ tỗp Phi-li-tin? Tỗp hái ễ ta‑ỡi neq: “Yiang Sursĩ khoiq ayứng vil Si-ôn, cớp máh cũai proai án ca túh cadĩt bữn ỡt plot ien tâng ntốq ki.”