14

Sự trở về từ chốn lưu đày

1Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp và chọn Y-sơ-ra-ên một lần nữa. Ngài sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ liên kết với họ và sẽ hợp tác với nhà Gia-cốp. 2Các dân sẽ dẫn đưa họ trở về quê hương. Trên đất của Đức Giê-hô-va, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chiếm hữu các dân ấy làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt giữ những kẻ đã bắt giữ họ, và cai trị những kẻ đã áp bức họ.

Lời tiên tri về sự suy vong của Ba-by-lôn

3Đến ngày Đức Giê-hô-va cho ngươi được nghỉ ngơi khỏi cảnh đau khổ, rối loạn, và lao động nặng nhọc mà người ta cưỡng bách ngươi, 4thì ngươi sẽ nói lên lời chế nhạo nầy về vua Ba-by-lôn rằng:
  “Kẻ áp bức đã đến lúc tận số rồi!
   Cơn giận dữ của hắn cũng phải kết thúc thôi!
  5Đức Giê-hô-va đã bẻ gãy cây gậy của kẻ ác
   Và cây trượng của kẻ cai trị,
  6Là kẻ không ngừng đánh các dân
   Trong cơn giận dữ,
  Cai trị các nước trong cơn thịnh nộ
   Và sự bức hại không ai ngăn được.
  7Nay cả thế giới đều được nghỉ ngơi yên ổn;
   Trỗi giọng hoan ca!
  8Cả đến cây tùng cũng hoan hỉ vì ngươi,
   Cây bá hương trên núi Li-ban nói rằng:
  ‘Từ khi ngươi nằm xuống,
   Không còn ai lên đốn ta nữa!’

  9Âm phủ sâu thẳm cũng bị khuấy động vì ngươi
   Để đón ngươi đến.
  Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn,
   Tức là tất cả lãnh tụ trên đất;
  Nó đã làm cho tất cả vua của các nước
   Phải đứng dậy khỏi ngai mình.
  10Tất cả những người ấy
   Sẽ nói với ngươi rằng:
  ‘Nầy, ngài cũng yếu ớt như chúng tôi,
   Trở nên giống như chúng tôi rồi!
  11Sự sang trọng với tiếng đàn hạc của ngài
   Đều bị đem xuống âm phủ.
  Một lớp dòi làm nệm cho ngài,
   Còn sâu bọ thì làm mền!’”

  12Hỡi sao mai, con trai của rạng đông,
   Sao ngươi từ trời rơi xuống!
  Hỡi kẻ đánh bại các nước,
   Sao ngươi bị hạ xuống đất!
  13Chính ngươi đã nói trong lòng rằng:
   “Ta sẽ lên trời,
  Ta sẽ nhấc ngai ta lên
   Cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời.
  Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến
   Xa tít về phương bắc.
  14Ta sẽ lên cao hơn các đám mây,
   Làm cho ta giống Đấng Rất Cao.”
  15Nhưng ngươi phải bị đem xuống âm phủ,
   Xuống tận đáy vực sâu!
  16Những người thấy ngươi
   Sẽ chăm chú nhìn ngươi và hỏi:
  “Có phải đây là kẻ đã từng làm rung chuyển địa cầu,
   Làm cho các vương quốc đảo điên,
  17Làm cho thế giới trở thành hoang mạc,
   Lật đổ các thành
   Và không mở cửa ngục cho kẻ bị cầm tù chăng?”
  18Tất cả vua chúa các nước khi nằm xuống,
   Đều được an táng long trọng nơi lăng tẩm mình.
  19Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mộ
   Như một cành non ghê tởm,
  Như áo của những người bị giết, bị đâm bằng gươm,
   Bị xô xuống những tảng đá dưới hố,
   Như một xác chết bị giày đạp dưới chân!
  20Ngươi sẽ không được chôn với các vua trong lăng tẩm,
   Vì ngươi đã tiêu diệt xứ sở
   Và giết hại dân chúng.

  Dòng dõi kẻ làm ác
   Sẽ mãi mãi không được nhắc đến.
  21Vì tội lỗi của cha ông,
   Hãy chuẩn bị một chỗ tàn sát con cháu của chúng;
  Kẻo chúng nổi lên chiếm đất đai,
   Và lập thành trì khắp mặt đất!
22Đức Giê-hô-va vạn quân tuyên phán: “Ta sẽ đứng lên chống lại chúng. Ta sẽ tiêu diệt danh Ba-by-lôn và dân sót lại, cả đến con cháu và dòng dõi kế tiếp,” Đức Giê-hô-va phán vậy. 23“Ta sẽ làm cho đất nước ấy thành nơi ở của loài nhím, thành ra ao tù; và Ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét sạch đất ấy.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Lời tiên tri về sự trừng phạt A-si-ri

24Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng:
  “Chắc chắn điều Ta đã hoạch định sẽ xảy ra,
   Điều Ta đã quả quyết sẽ đứng vững.
  25Ta sẽ đập tan quân A-si-ri trong đất Ta;
   Ta sẽ giày đạp nó trên các núi Ta.
  Ách của nó sẽ được cất khỏi dân Ta,
   Gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai họ.”
  26Đó là kế hoạch đã được hoạch định
   Cho cả thế giới;
  Đó là cánh tay đã giơ ra
   Trên tất cả các nước.
  27Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã hoạch định
   Thì ai bãi bỏ được?
  Cánh tay Ngài đã giơ ra
   Thì ai có thể làm cho rút lại được?

Lời tiên tri về sự trừng phạt người Phi-li-tin

28Vào năm vua A-cha băng hà, lời tiên tri nầy đã được công bố:

  29“Hỡi cả dân Phi-li-tin, đừng vội vui mừng,
   Vì roi đánh ngươi đã bị bẻ gãy,
  Bởi vì từ dòng dõi rắn sẽ sinh ra rắn lục,
   Và con của nó sẽ là rắn lửa bay.
  30Bấy giờ, người nghèo hơn hết sẽ tìm được thức ăn,
   Kẻ túng thiếu sẽ nằm nghỉ yên ổn.
  Nhưng Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói,
   Và những kẻ còn sót lại của ngươi sẽ bị giết.
  31Hỡi cổng, hãy than khóc! Hỡi thành, hãy kêu la!
   Hỡi cả dân Phi-li-tin, hãy tan chảy!
  Vì có một luồng khói đến từ phương bắc,
   Không ai rời bỏ hàng ngũ mình.”

  32Phải trả lời thế nào cho sứ giả của nước nầy?
   Hãy trả lời rằng:
  “Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn,
   Và kẻ nghèo khổ trong dân Ngài sẽ tìm được nơi ẩn náu.”