15

Tiên tri về Mô-áp

1Chúa dạy về Mô-áp như sau: Trong một đêm, hai thành phố Ác-mô và Kiệt-mô sẽ bị tàn phá, đổ nát. 2Nhân dân kéo nhau chạy lên đền, dân cư Đi-bôn lên chùa lên miễu để khóc than cho số phận của Nê-bô và Mê-đê-ba. Tất cả đều cạo đầu, cắt râu vì đau buồn, xót xa. 3Họ mặc bao gai đi thất thểu giữa đường phố. Tiếng than khóc vang lên từ mỗi ngôi nhà và mỗi quảng trường. 4Tiếng rên la của các thành phố Hết-bôn và Ê-la-lê vang dội thấu Gia-ha. Các chiến sĩ Mô-áp can trường nhất cũng rơi lệ và khiếp đảm.
5Lòng ta sẽ khóc thương dân tộc Mô-áp. Nhân dân Mô-áp trốn về Xô-a và Ê-lát, vừa khóc vừa leo đường dốc tiến lên Lu-hút; tiếng thở than vang thấu Hô-rô-na-im. 6Nước sông Nim-rim khô cạn, đồng khô cỏ cháy, vườn tược tiêu điều. 7Dân tỵ nạn vơ vét được chút gì có thể đem theo rồi vượt qua khe Liễu chạy trốn. 8Khắp dất nước Mô-áp đều than khóc, từ vùng biên giới đến tận Ê-la-im và Bê-ê-lim. 9Nước sông Đi-môn đã nhuộm đỏ máu người, nhưng Ta vẫn còn thêm tai họa. Đàn sư tử sẽ rượt theo cắn xé đám dân Mô-áp sống sót, cả người vượt biên lẫn người ở lại.