15

Lời tiên tri về sự trừng phạt Mô-áp

1Lời tiên tri về Mô-áp:

  Trong một đêm, A Mô-áp bị tàn phá và tiêu diệt!
   Trong một đêm, Kiệt Mô-áp cũng bị tàn phá và tiêu diệt!
  2Dân Đi-bôn lên miếu thờ
   Trên các nơi cao mà khóc lóc.
  Mô-áp khóc than
   Về Nê-bô và Mê-đê-ba;
  Tất cả đều bị hói đầu
   Và phải bị cắt râu.
  3Ngoài đường phố, họ mặc áo sô;
   Trên mái nhà và trong các quảng trường,
   Mọi người đều khóc than, hạ mình và khóc lóc.
  4Hết-bôn và Ê-lê-a-lê kêu la,
   Tiếng kêu của họ nghe thấu đến Gia-hát.
  Vì vậy, linh chiến của Mô-áp kêu thất thanh;
   Tâm hồn họ run rẩy.
  5Lòng tôi kêu la vì Mô-áp;
   Kẻ trốn chạy của nó phải trốn đến Xoa và Ê-lát Sê-li-sia.
  Vì tại đèo Lu-hít,
   Họ vừa trèo vừa khóc;
  Trên con đường Hô-rô-na-im,
   Họ cất tiếng kêu than về sự hủy diệt.
  6Các dòng nước ở Nim-rim
   Đã cạn kiệt;
  Cỏ đã khô héo, cỏ non chẳng có,
   Không còn một cây xanh nào.

  7Vì vậy, tài sản thu được
   Và báu vật tích lũy,
  Họ đều mang sang
   Khe Cây Liễu.
  8Tiếng kêu khóc vang ra
   Khắp lãnh thổ Mô-áp;
  Tiếng than van thấu đến Ê-la-im
   Và thấu đến Bê-e Ê-lim.
  9Các dòng nước ở Đi-môn đầy máu;
   Nhưng Ta còn giáng thêm tai họa trên Đi-môn,
  Sai sư tử đuổi kịp những người Mô-áp thoát nạn
   Và những kẻ còn sót lại trong xứ.