16

1Dân tỵ nạn Mô-áp ở Sê-la gửi cống vật đến vua Giu-đa để xin kết ước liên minh. 2Phụ nữ Mô-áp xúm xít xào xáo quanh các bến cạn trên sông Ạt-nôn như đàn chim vỡ tổ. 3Các sứ thần đi cống ở Giê-ru-sa-lem xin Giu-đa viện trợ và mách kế: "Xin cho chúng tôi ẩn náu. Xin che chở chúng tôi! Đừng nộp mạng chúng tôi cho quân thù. 4,5Hãy cho đám cùng dân chúng tôi cư ngụ! Thượng Đế sẽ thưởng công cho quý vị. Nếu quý vị cho dân tỵ nạn Mô-áp định cư, khi tai qua nạn khỏi, Thượng Đế sẽ lập vững ngai Đa-vít đến đời đời và Vua Công chính sẽ ngự trên ngai ấy!”
6Đây có phải là Mô-áp kiêu hùng từng nổi tiếng khắp nơi không? Gương mặt ngạo mạn, xấc láo của nó đã chìm trong tủi nhục. 7Vì thế toàn dân Mô-áp đều than khóc. Các ngươi sẽ thèm nhớ bánh trái nho ở Kiệt-ha-rê-sết nhưng bây giờ không còn nữa, 8Vì cánh đồng Hết-bôn cũng như vườn nho Síp-na đã khô cháy. Các tướng lãnh quân thù đã chặt phá các gốc nho. Tiền quân chúng đã tiến đến Gia-se, vượt qua sa mạc và chiếm đóng khắp miền duyên hải. 9Vì thế, Ta khóc than cho Gia-se và vườn nho Síp-na. Mắt Ta rơi lụy vì Hết-bôn, Ê-la-lê, không còn nghe tiếng hát con gặt và tiếng reo vui của người hái trái mùa hạ. 10Không còn những cuộc liên hoan mùa gặt, những tiếng hoan ca gánh lúa về kho, những ngày hát ví trên vườn nho, những đêm hội hè quanh máy ép nho làm rượu. Ta đã chấm dứt tiếng hát mừng của Mô-áp.
11Ta sẽ khóc dầm dề, quặn thắt vì Mô-áp. Ta sẽ đau thương, thảm sầu vì Kiệt-ha-rê-sết. 12Nhân dân Mô-áp khẩn khoản van xin các thần tượng dựng trên đỉnh các đồi núi nhưng không ai cứu giúp. Họ nài nỉ kêu cầu các thần tượng trong đền miễu nhưng chẳng được nhậm lời. 13,14Những lời này Chúa đã phán dạy từ lâu. Nhưng lần này, Chúa quả quyết, chỉ ba năm nữa, vinh quang của Mô-áp sẽ tiêu tan và nhân dân hùng cường đông đảo ấy chỉ còn lại một ít người bạc nhược.