16

Cũai Mô-ap Khoiq Pứt Ŏ́c Ngcuang

1Tễ vil Sê-la tâng ntốq aiq, bữn máh cũai Mô-ap asuoi con cữu dŏq cỡt crơng mpon yỗn cũai sốt tâng vil Yaru-salem. 2Máh mansễm tỗp Mô-ap yang crỗng Ar-nôn ariang tỗp chớm pâr puprư tễ sóh án.
3Tỗp alới pai chóq máh cũai Yuda neq: “Sễq anhia atỡng hếq nứng, nŏ́q tỗp hếq ễ táq? Sễq anhia bán curiaq tỗp hếq samoât óc nhưp nỡm aluang toâq phũac claq mandang toâng. Cớp sễq anhia cutooq hếq bân ntốq noau chuaq tỡ ramóh. 4Sễq anhia yỗn tỗp hếq ỡt dỡ tâng cutễq anhia. Cớp sễq anhia curiaq hếq yỗn vớt tễ cũai ễ cachĩt hếq.”
 Ŏ́c padâm cớp ranáq ralốh cỡt pứt nheq, cớp cũai ca ntôm talốh dống cruang la pứt nheq tê.
5Chơ bữn manoaq tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt chỗn cỡt puo. Án ayooq táq máh cũai proai, cớp án cỡt sốt tanoang tapứng. Án carlúh carsỗng táq níc ranáq pĩeiq, cớp án dững atoâq ranáq tanoang o.
6Máh cũai Yuda pai neq: “Tỗp hái khoiq sâng noau pai cũai Mô-ap achỗn tỗ. Tỗp hái dáng alới táq khễng-lễng, cớp ỗt níc. Ma ranáq mantoâr ki tỡ bữn khlữr ntrớu.”
7Yuaq ngkíq, máh cũai Mô-ap nhiam cuclỗiq cucling níc, cỗ tian alới ramóh túh arức. Tỗp alới nhiam yuaq sanhữ máh crơng sana ễm alới cơi cha tâng vil Kir Harêt. 8Máh nia sarái vil Hê-sabôn cớp nưong nho vil Sip-ma cỡt ralốh nheq. Tễ máh nưong ki noau táq blŏ́ng nho yỗn cũai sốt máh cruang nguaiq. Tễ nhũang voar nho ki báiq cỡt abễng acong cuti, cớp nưong ki la‑a toâq pỡ vil Yasơ, cheq cutễq aiq coah angia mandang chỗn, cớp toau toâq coah tooh dỡq mưt Boi coah angia mandang pât. 9Sanua cứq nhiam sanhữ voar nho tâng vil Sip-ma ariang cứq nhiam yỗn vil Yasơ tê. Sarliang moat cứq hoi cỗ vil Hê-sabôn cớp vil E-lia-le, yuaq ntốq ki alới ŏ́q sot, cớp ŏ́q palâi dŏq kéh noâng; ngkíq alới tỡ bữn sâng bũi. 10Sanua tỡ bữn cũai aléq sâng bũi noâng tâng máh cutễq phuor o. Tỡ bữn noau triau cupo cớp ũat tâng máh nưong nho ki. Tỡ bữn noau pát palâi nho dŏq táq blŏ́ng noâng; máh sưong triau cupo khoiq pứt nheq chơ. 11Cứq cuclỗiq cucling cỗ sâng ngua tễ cruang cutễq Mô-ap cớp tễ vil Kir Harêt hỡ. 12Toâq máh cũai Mô-ap ễ pỡq chu cóh bân ntốq bữn máh rup yiang alới, cớp toâq alới pỡq chu dống sang alới dốq cucốh sang, ma ranáq ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
13Santoiq ki la santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai nhũang tễ ranáq tâng cruang Mô-ap. 14Ma sanua Yiang Sursĩ ễ pai ễn neq: “Tâng pái cumo, máh sanốc ntữn cũai Mô-ap tỡ bữn hữm noâng. Cớp bữn bĩq náq sâng noâng tamoong; ma cũai noâng khlâiq ki tỡ têq táq ntrớu noâng.”