17

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ða-mách

1Sứ điệp về Ða-mách:
  Kìa, Ða-mách sẽ không còn là một thành phố nữa,
  Nhưng chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.
  2Các khu phố của nó sẽ trở nên hoang vắng,
  Chỉ còn làm nơi cho các đàn chiên nằm nghỉ;
  Chẳng ai sẽ làm cho chúng kinh động.
  3Ðồn lũy của nó đóng ở Ép-ra-im sẽ không còn nữa;
  Vương quyền của Ða-mách đã bị cất bỏ rồi;
  Những người A-ram còn sống sót sẽ giống như vinh hiển của con cái I-sơ-ra-ên, CHÚA các đạo quân phán vậy.

  4Trong ngày ấy, vinh hiển của Gia-cốp sẽ suy giảm;
  Thân thể mập mạnh của nó sẽ trở nên gầy yếu.
  5Nó sẽ như người thợ gặt nắm lấy những ngọn lúa,
  Rồi đưa tay ra cắt và chỉ có được một ít gié lúa thôi;
  Giống như người ta đi mót lúa trong thung lũng Rê-pha-im.
  6Thật vậy, chỉ một ít gié lúa còn sót lại;
  Giống như cây ô-liu kia bị người ta rung,
  Chỉ còn hai ba trái sót lại trên ngọn cây,
  Hoặc bốn năm trái còn dính lại trên các cành ra trái.
  CHÚA Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán vậy.

  7Trong ngày ấy, người ta sẽ để lòng hướng về Ðấng Tạo Hóa mình;
  Mắt họ sẽ ngưỡng vọng Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
  8Họ sẽ không cúng tế nơi bàn thờ các thần tượng,
  Tức nơi các tác phẩm do tay họ làm ra;
  Họ sẽ chẳng trông mong gì nơi các sản phẩm mà ngón tay họ đã tạo,
  Bất kể là trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra,
  Hay các bàn thờ để tế hương cho các thần tượng.

  9Trong ngày ấy, các thành kiên cố của họ sẽ giống như những nơi hoang vắng của dân Hi-vi và dân A-mô-ri thời xưa;
  Các dân ấy đã bỏ xứ ra đi vì cớ dân I-sơ-ra-ên;
  Thật là cảnh hoang tàn đổ nát.

  10Vì ngươi đã quên Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của ngươi,
  Vì ngươi không nhớ đến Vầng Ðá vững chãi làm nơi ẩn náu của ngươi,
  Cho nên, dù ngươi trồng những cây giống tốt
  Và ương những cây lấy giống từ ngoại quốc mang về;
  11Dù trong ngày ngươi trồng, ngươi mong sao cho chúng chóng lớn;
  Ngay buổi sáng ngươi trồng, ngươi đã muốn thấy chúng sớm trổ hoa,
  Nhưng đến ngày gặt hái, ngươi sẽ chẳng thu hoạch được gì,
  Mà chỉ thấy toàn thảm sầu và nỗi đau tuyệt vọng.

  12Khốn cho muôn dân đang thét gào;
  Họ thét to tựa biển cả gầm vang;
  Khốn cho các nước đang gào la;
  Họ gào to tựa sóng cuồng ập xuống.
  13Nhiều nước gào la như sóng cao cuồn cuộn đập vào bờ;
  Nhưng khi CHÚA quở trách, chúng liền cao bay xa chạy;
  Chúng bị đuổi săn như rác rến trên núi gặp cơn lốc,
  Như bụi bay khi gặp trận cuồng phong.
  14Chiều tà đến, ôi thật là kinh khủng!
  Khi rạng đông, chúng biến mất rồi.
  Ðây là số phận của những kẻ bóc lột chúng ta,
  Là định mạng dành cho quân cướp đoạt chúng ta.