18

Ê-thi-ô-pi

1Ôi, dải đất bên kia thượng lưu sông Nin, Tiếng mái chèo đập ào ào trên mặt nước. 2Các ngươi cử sứ thần vượt biển trên các chiếc thuyền nan. Đi đi, các sứ thần lanh lẹ! Hãy đến thăm một dân tộc người cao, da nhẵn, chuyên khủng bố lân bang từ ngày dựng nước, một cường quốc hay đi xâm lăng, giày xéo nước ngoài. Lãnh thổ nó đầy sông ngòi ngang dọc. 3Dân chúng khắp thế giới! Các ngươi sẽ thấy khi ngọn cờ phất phới trên đỉnh núi, sẽ nghe khi tiếng kèn trận thổi vang. 4Chúa Hằng Hữu bảo tôi: "Ta sẽ nghỉ ngơi, Ta sẽ ngồi nhìn như nắng đổ lửa trên đồng cỏ, như sương móc tan đi dưới nắng mùa gặt. 5Vì trước mùa gặt hái, khi chồi đã lớn, hoa đã kết thành trái chín bỗng nhiên cành nho bị lưỡi dao chặt đứt thể nào thì chiến lược ngươi gần thành công cũng thình lình sụp đổ, thất bại như thế. 6Xác quân sĩ ngươi sẽ nằm la liệt khắp nơi, làm mồi cho chim nuông trên núi, cho thú vật ngoài đồng. Chim muông ăn thịt cả mùa hè; thú vật ăn suốt mùa đông mới hết. 7Lúc ấy, 'dân tộc người cao, da nhẫn, chuyên khủng bố lân bang từ ngày dựng nước, cường quốc hay đi xâm lăng dày xéo nước ngoài, có lãnh thổ sông ngòi ngang dọc' dó sẽ đem lễ vật đến dâng cho Chúa Hằng Hữu Toàn năng tại núi Si-ôn là nơi Ngài ngự trị.