18

Tuyên ngôn của Thượng Đế
nghịch cùng Cút

  1Khốn cho xứ bên kia sông Cút,
   xứ đầy tiếng vỗ cánh ào ào.
  2Nó sai các sứ giả băng qua biển;
   lướt trên nước trong các thuyền bằng lau sậy.
   Hãy đi nhanh lên, hỡi các sứ giả,
  đến với một dân tộc người cao da mịn,
   dân mà ai nấy đều kinh sợ.
  Chúng là một dân hùng mạnh
   đã đánh bại các dân tộc khác.
   Đất chúng có các con sông phân nhánh.
  3Hỡi dân cư trên đất, hãy nhìn!
   Mọi người sống trên thế giới, hãy trông!
  Các ngươi sẽ thấy một lá cờ giương trên núi.
   Các ngươi sẽ nghe tiếng kèn.
4CHÚA phán cùng tôi, “Ta sẽ từ nơi ta ở lặng lẽ quan sát, như hơi nắng nóng, như sương trong sức nóng mùa gặt. 5Sẽ đến lúc, sau khi hoa đã nở và trước mùa gặt, khi nho mới sẽ nẩy mầm và lớn lên thì kẻ thù sẽ dùng dao tỉa hết nhánh; cắt dây nho mang đi. 6Các cây đó sẽ dành cho chim trên núi và muông thú. Chim muông sẽ dùng chúng để nuôi thân suốt mùa hạ, và muông thú sẽ ăn chúng trong mùa đông ấy.”
7Lúc đó người ta sẽ mang của dâng cho Chúa Toàn Năng từ những dân tộc người cao da mịn, mà khắp nơi ai cũng sợ. Chúng là dân đã chiến thắng các quốc gia khác. Xứ chúng có sông phân nhánh. Những của dâng ấy sẽ được mang đến Núi Xi-ôn, nơi ở của Chúa Toàn Năng.