22

Tuyên ngôn cho Giê-ru-sa-lem

1Đây là tuyên ngôn về Thung lũng Hiện thấy:
  Dân ngươi làm sao vậy?
   Tại sao ngươi đứng trên mái nhà?
  2Thành nầy phồn hoa,
   đầy tiếng huyên náo và tiệc tùng say sưa.
  Bây giờ dân ngươi đã bị giết,
   không phải bằng gươm,
   cũng không phải do chiến trận.
  3Các lãnh tụ ngươi cùng nhau chạy trốn,
   nhưng đều bị bắt dù không tốn mũi tên nào.
  Những người bị bắt
   là những người chạy trốn trước khi quân thù tới.
  4Nên ta bảo, “Đừng nhìn ta.
   Hãy để ta khóc to lên.
  Đừng vội an ủi ta
   về sự tàn phá của dân yêu dấu ta.”
5CHÚA Toàn Năng đã chọn một ngày cho hỗn loạn. Người ta sẽ dẫm lên nhau trong Thung lũng Hiện Thấy. Vách thành sẽ bị phá sập, và người ta sẽ kêu la cùng núi non. 6Các lính tráng từ Ê-lam sẽ gom các mũi tên lại cùng các quân xa và lính cỡi ngựa. Kiệt sẽ chuẩn bị khiên. 7Các thung lũng xinh đẹp nhất của ngươi sẽ tràn ngập quân xa. Các lính cỡi ngựa sẽ được lệnh canh gác các cổng thành. 8Các vách thành bảo vệ Giu-đa sẽ sụp đổ. Lúc đó dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ trông cậy vào các vũ khí cất giữ ở Cung điện trong Rừng.
9Ngươi thấy các vách thành Đa-vít có nhiều kẽ nứt cần được sửa chữa. Ngươi trữ nước trong hồ dưới. 10Ngươi đếm nhà cửa trong Giê-ru-sa-lem, và phá sập chúng để lấy đá sửa chữa vách thành. 11Ngươi đào hồ nước giữa hai vách để dành nước từ hồ cũ, nhưng ngươi không tin cậy vào Thượng Đế là Đấng làm các việc đó; ngươi không kính sợ Đấng đã trù liệu các việc ấy từ xưa.
12CHÚA Toàn Năng bảo dân chúng khóc than buồn thảm, cạo đầu và mặc bao gai. 13Nhưng xem kìa, dân chúng lại vui mừng và mở tiệc tùng say sưa.
  Chúng giết bò và chiên; ăn nhậu say sưa
   và bảo nhau,
  “Chúng ta hãy ăn uống no say,
   vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
14CHÚA Toàn Năng phán cùng tôi rằng: “Dân chúng sẽ chết trước khi tội nầy được tha.” CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng phán như vậy.

Tuyên ngôn cho Sép-na

15CHÚA Toàn Năng phán: “Hãy đi đến Sép-na, quản lý cung điện. 16Bảo nó rằng, ‘Ngươi làm gì ở đây? Đâu có thân nhân nào của người được chôn cất ở đây? Tại sao ngươi chuẩn bị mả cho mình nơi cao thế nầy? Tại sao ngươi đục huyệt mả trong đá?
17Nầy, người mạnh sức! CHÚA sẽ quăng ngươi đi. Ngài sẽ túm bắt ngươi 18và cuốn ngươi thành một quả banh rồi ném ngươi vào một xứ khác.
 Ngươi sẽ chết ở đó, nhưng các quân xa của ngươi sẽ còn lại. Ngươi sẽ là một điều sỉ nhục cho nhà chủ ngươi.
19Ta sẽ khiến ngươi mất chức trọng, và sẽ ném ngươi ra khỏi địa vị cao sang của ngươi.’ 20Lúc đó ta sẽ gọi tôi tớ là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia. 21Ta sẽ cởi áo dài ngươi ra, mặc cho người và cho người dây nịt của ngươi. Ta sẽ trao cho người chức trọng ngươi đang giữ, người sẽ giống như cha của dân Giê-ru-sa-lem và gia đình Giu-đa.
22Ta sẽ đeo chìa khóa nhà Đa-vít quanh cổ người. Nếu người mở, thì không ai đóng được; và nếu người đóng thì không ai mở được. 23Người sẽ như một ghế danh dự trong nhà cha mình. Ta sẽ làm cho người mạnh mẽ như một cái đinh máng đóng chặt vào vách. 24Những gì vinh dự và quan trọng trong gia đình người sẽ lệ thuộc vào người; từ người lớn đến trẻ nhỏ. Họ sẽ như chén bát và chai lọ máng trên người.”
25CHÚA Toàn Năng phán, “Lúc đó cái đinh máng chặt sẽ suy yếu. Nó sẽ gãy và rớt ra, rồi những gì máng trên nó sẽ bị tiêu hủy.” CHÚA phán vậy.