22

Atỡng Tễ Vil Yaru-salem

1Nâi la santoiq tễ avúng Sapáh Baih.
 Bữn ranáq ntrớu cỡt? Cỗ nŏ́q nheq tữh cũai tâng vil nâi sâng bũi cớp chỗn pỡ mpuol tapín dống alới?
2Chũop vil uot-u-uot tháng sưong alới hỗ hát cớp bũi óh lứq.
 Máh samiang tễ vil anhia ca cuchĩt tâng ntốq yúc, tỡ cỡn cuchĩt cỗ tễ ranáq rachíl,
3ma alới cuchĩt cỗ nheq tữh cũai ayông alới lúh pláh chap, cớp alới tỡ loâp pán dếh saráh, ma khoiq noau cỗp chíq. 4Sanua yỗn cứq ỡt manoaq sâng, dŏq cứq nhiam atếh yỗn máh cũai proai cứq ca khoiq cuchĩt. Chỗi aliam noâng cứq. 5Tangái ki toâq santar sâng, la tangái pê cớp tangái clŏ́c clu tâng avúng Sapáh Baih; Yiang Sursĩ, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, atoâq ranáq nâi pỡ hái. Máh viang vil hái khoiq ralốh-ralái nheq chơ, cớp sưong cũai u‑ỗi ễq noau chuai casang canuang chũop máh cóh king.
6Tỗp tahan ỡt aséh toâq tễ cruang E-lam bữn dếh saráh cớp tamĩang. Tỗp tahan tễ vil Kir yống máh khễl. 7Máh avúng tâng cruang Yuda bữn cutễq phuor o, bữn moang sễ aséh rachíl sâng; máh tahan tâng cloong aséh ỡt choâng ngoah toong vil Yaru-salem. 8Dũ ntốq kĩaq cruang Yuda khoiq ralốh nheq.
 Tữ máh ranáq ki cỡt, tỗp anhia dững aloŏh máh crơng choac tễ ntốq anhia parỗm dŏq.
9-10Tỗp anhia khoiq ramóh máh ntốq viang vil Yaru-salem rúng cóq atức loah. Anhia khoiq hữm dũ dống tâng vil Yaru-salem noau khoiq talốh muoi pún, chơ ĩt máh tamáu ki dŏq atức loah viang vil. 11Anhia khoiq táq amống dỡq tâng mpứng dĩ bar lưp viang vil, yỗn dỡq tễ amống tiaq hoi chu ki. Ma anhia tỡ bữn chanchớm tễ Yiang Sursĩ, án ca khoiq aloŏh máh ngê nâi tễ mbŏ́q, cớp anhia tỡ bữn ramíng chu án ca táq yỗn máh ranáq nâi cỡt.
12Tâng tangái ki, Yiang Sursĩ, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, arô anhia yỗn nhiam cớp tanúh, cũah plỡ cớp tâc tampâc tanúh. 13Ma anhia cacháng bũi óh cớp cha bũi parnơi. Anhia kiac cữu cớp ntroŏq dŏq cha, cớp nguaiq blŏ́ng nho hỡ. Tỗp anhia pai neq: “Hâi! Hái nguaiq cha palứq, yuaq tỡ dáng tangái léq hái cuchĩt.”
14Yiang Sursĩ, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, atỡng cứq neq tễ anhia: “Máh lôih nâi cứq tỡ bữn táh toau nheq dỡi tamoong anhia. Cứq Yiang Sursĩ la Ncháu Sốt Toâr Lứq pai santoiq nâi.”

Catoaih Atỡng Sêp-na

15Yiang Sursĩ, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, atỡng cứq yỗn pỡq atỡng loah Sêp-na, la cũai nhêng salĩq dống puo neq: 16“Mới chanchớm mới la noau? Noau yỗn mới bữn phễp tốc tamáu táq ping tâng cóh nâi yỗn mới bữm? 17Tam mới la cũai sốt toâr, ma Yiang Sursĩ ễ alíh chớc mới, chơ takễl mới chu canŏ́h. 18Án ễ yống mới samoât yống palâi dĩu, chơ payoal mới chu cruang ca la‑a hỡn tễ nâi. Mới lứq cuchĩt kễng máh sễ aséh rachíl mới dốq ỗt. Mới táq yỗn dống sũ cũai sốt mới cỡt casiet táq. 19Cứq lứq atỡi ntốq mới dốq táq ranáq, cớp cứq alíh chớc sốt toâr mới.”
20Yiang Sursĩ pai chóq Sêp-na neq: “Tữ máh ranáq ki cỡt, cứq ễ yỗn E-lia-kim con samiang Hil-kia toâq, án la cũai táq ranáq cứq. 21Cứq ễ acứp tampâc chớc cớp cantoân mới yỗn án ễn, cớp yỗn án bữn chớc ca mới bữn sanua. Án cỡt ariang mpoaq máh cũai tâng vil Yaru-salem cớp tỗp Yuda. 22Cứq ễ yỗn án bữn chớc sốt pưn puo tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt. Án bữn chớc têq pớh, cớp tỡ bữn noau têq catáih; cớp khân án catáih, tỡ bữn noau têq pớh. 23Cứq ễ chóh án samoât noau téh bĩu tâng ntốq khâm lứq; cớp án cỡt nỡm dŏq cũai yám noap dống sũ án.
24“Dũ náq sễm ai án cớp máh cũai ca ỡt poâng án, alới táq yỗn án dỗl mpỗl ntâng lứq. Tỗp alới cống án samoât noau abễng adéh cớp tangan tâng bĩu ratul-ratêl. 25Tữ máh ranáq ki toâq, bĩu ca khâm lứq la rabil-rabưl cớp rabóc nheq. Dũ ramứh noau abễng tâng bĩu ki satooh nheq.” Nâi la santoiq Yiang Sursĩ pai!