25

Bài ca cảm tạ Chúa

  1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con!
   Con tôn vinh Ngài, con ca ngợi danh Ngài;
  Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu
   Là những việc đã được hoạch định từ xưa một cách thành tín và chân thật.
  2Vì Ngài đã làm cho thành phố trở nên đống gạch vụn,
   Thành trì kiên cố trở nên đống đổ nát.
  Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa,
   Nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng lại.
  3Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài;
   Thành của các nước hung ác sẽ kính sợ Ngài.
  4Vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế,
   Là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn,
  Là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp,
   Là bóng mát tránh cơn nóng bức,
  Khi những kẻ hung bạo thổi hơi ra
   Như bão táp xông vào tường thành.
  5Ngài làm cho tiếng ồn ào của dân ngoại nín lặng
   Như giảm sức nóng trên đất khô hạn;
  Và làm im tiếng hát của kẻ hung bạo
   Như nắng nóng tan đi bởi bóng mây.

  6Trên núi nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc
   Một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon,
   Đồ béo có tủy, và rượu ngon tinh chế.
  7Trên núi nầy, Ngài sẽ xé bỏ
   Cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc,
   Và tấm chăn che phủ muôn nước.
  8Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết.
  Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt
   Khỏi mặt mọi người;
  Và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài
   Khỏi cả mặt đất.
   Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.
9Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng:
  “Kìa, đây là Đức Chúa Trời chúng ta;
   Chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài đã cứu chúng ta.
  Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi,
   Chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài!”

  10Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi nầy;
   Nhưng Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ,
   Như đống rơm bị giày đạp trong hố phân.
  11Nó sẽ dang tay ra trong đó,
   Như người bơi lội dang tay ra để bơi.
  Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ hạ sự kiêu ngạo nó xuống,
   Và đánh bại âm mưu của tay nó.
  12Tường thành của ngươi với lũy cao kiên cố,
   Ngài sẽ triệt hạ, đánh đổ và ném xuống đất,
   Xuống tận bụi đất.